2014. november 21., péntek

Sola Scriptura videó + kivonat (Székely János püspök úr)

Sola Scriptura jelentése: Csak az Írás, csak a Biblia Egyház nélkül
 
 
 
Kivonat:
  1. A Biblia mondatainak helyes kontextusa az Egyház. A Bibliát a Szentlélek sugallta, és ugyanez a Lélek él az Egyházban is. Az Egyház a konzseniális kontextus a Biblia számára.
  2. A Biblia nem az égből pottyant le, előbb volt Isten népe, mint a Biblia. A Biblia az Egyház gyermeke, az Egyház írta.
  3. Az Egyház ismeri föl, hogy mely könyvek valók a Bibliába. A könyveken nincsen címke, hogy "sugalmazott".
  4. A protestánsok maguk alatt vágják a fát, amikor a Szenthagyományt támadják, ugyanis ez a hagyomány hozta életre a Bibliát. Egyház nélkül nem hihetünk a Bibliában.
  5. Szent Iréneusz (115 és 150 között) tanítja, hogy az Egyház apostoli hite alapján kell értelmezni az Írást, mert a kettőben egy lélek működik, és nem lehet ellentmondás Biblia és Hagyomány között.
  6. A protestantizmus a természetes közegéből szakítja ki a Bibliát.
  7. Sola Scriptura: abszurd kísérlet, noha  Luther felháborodásának jogos alapja is volt.
  8. Luther sem tudja önmagában értelmezni a Bibliát, ő is hozza a saját "hagyományát", ez alapján ítélkezik a Biblia fölött, pl bizonyos könyveket önkényesen kivesz a Bibliából.
  9. Luthernek igaza van abban, hogy valódi veszély az, hogy az Egyház a Biblia fölé helyezkedik, és elfedi az örömhírt. Ennek oka viszont az Egyház bűnös tagjai, és nem a doktrína, a tanítás, amire Isteni garancia van.
  10. II. Vatikáni Zsinat le is szögezi egyrészt, hogy az Egyház nem áll a Biblia fölött, hanem azt alázatosan hallgatja és továbbadja, de sosem másítja meg (<- - -> ellentétben Lutherrel, aki elvett a Bibliából). Másrészt, az Egyház nem birtokolja a kinyilatkoztatás megértésének a teljességét, hanem a megértés teljessége felé halad (--> ez a gondolat a dogmafejlődésre utal, és nem használható fel a dogma levetésére).

Nincsenek megjegyzések: