2014. február 26., szerda

Te miért tagadod a csodákat?

Sokan tagadják a csodákat.


Egyesek (az ateisták) úgy, hogy azt mondják: csodák nem léteznek, mert a természet törvényei abszolútak, és kész.

Mások (vallásos emberek) úgy tagadják a csodákat, hogy végtelenül nyúlékonnyá teszik a fogalmat, minden belefér a csoda kategóriájába, és számukra egyszerűen minden "csodálatos". A hétköznapi kis csodák! - ez a mottójuk. Minden egyes kis réti virág egy csoda! - mondják, és nem veszik észre, hogy ezzel nem mellesleg a természet fogalmát is kiüresítik.

A vallásos csodatagadók az emberi szeretet csodáiról beszélnek, miközben a Biblia természetfeletti csodáit szégyellik, és erőltetett természettudományos magyarázkodásba bonyolódnak.

Az ateista álláspont egyenes, becsületes ellentmondás a hitnek (végső soron egy tévedés): nincsenek csodák!

A vallásos csodatagadás ismertetőjele pedig a merő érzelgősség, amely jámbornak tetteti magát (miközben ugyanúgy ellentmond a  kereszténységnek): az igazi csodák az emberi szívben történnek! 

Például: a kenyérszaporítás nem fizikailag értendő, hanem a lényeg az, hogy az önző emberek, akik a köntösük alatt dugdosták az uzsonnájukat, Jézust hallgatván nagylelkűvé váltak, és megosztották egymással, amijük volt.

Az ateista álláspont gondolkodásra, kutatásra, és a dolgok megvitatására és filozofálásra készteti a hívőt: igaz-e a hitem?

Az álkeresztény vallásoskodás viszont elhomályosítja a fogalmakat, trivializálja a természetfelettit, arra indít, hogy magunkban keressük a csodát (hogy pl. meditáljunk imádság helyett), kétségbe vonja a Biblia és az Egyház tekintélyét, és végső soron elvitatja a kereszténység alapját:  Ó, az a fontos, hogy Jézus spirituális értelemben, a szívünkben támadjon föl!


Te miért nem hiszel a csodákban?


Az igazság az, hogy:
1) Szent Pál már az első században megadta a korintusiaknak írt első levélben a választ azoknak, akik a testi feltámadás csodáját túl nyersnek, istenhez nem illőnek találták:
"Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt".

2) Isten, aki nem maga a világ, hanem a világ (természet, univerzum, tér, idő, anyag, élő, látható és láthatatlan dolgok, stb..) teremtője, még jó hogy képes beavatkozni a saját művébe: ezt hívjuk csodának.

3) A csodák nem csak lehetségesek, hanem elő is fordulnak - ez a Biblia és az Egyház tanítása.

Tudtad-e?


1) Hogy ez az egész közhangulat (ti. hogy tiszteletreméltónak találjuk a csodák vallásoskodó tagadását) a modernizmus (hivatalosan is elítélt) eretnekségéhez vezethető vissza? A modernizmus eszméi igen divatosak mind a mai napig keresztény körökben - noha általában azok, akik tanítják (hittanórákon és a szószékről is) nem tudják, mi is a modernizmus. Az általános mottója az, hogy "a vallásos érzület és a spiritualitás jó dolgok, de a hit konkrét tartalma (dogmák, csodák stb) csak szimbólumok, melyeket mindannyiunknak a saját lelkiismeretünk szerint kell értelmeznünk." --> ERROR, eretnekség!

2) Tudtad-e, hogy noha a spiritualitás jó, keresztényeknek nem szabad spirituálisabbnak lenniük, mint Isten! Isten szereti az anyagi természetet, és csodás tervei vannak vele...

2014. február 18., kedd

Buta és gonosz keresztények

Rendhagyó módon Csernus Imrével kezdeném. (A bölcsesség megszívlelendő, még ha a világ fiaitól is származik!) Ezt mondja:

Legyen a fejünk hideg, és a szívünk forró!

Véletlenül se fordítva, és véletlenül se legyen mindkettő forró vagy mindkettő hideg!

Miért mondja ezt Csernus? Azért, hogy egészséges személyiséggel rendelkező emberekké legyünk, és azért, hogy alkalmassá váljunk egészséges kapcsolatok fenntartására.

Ugyanezt mondja Peter Kreeft (katolikus filozófus) is más szavakkal:

Legyen konzervatív a fejünk, és liberális a szívünk!

Véletlenül se fordítva, és véletlenül se legyünk mindenestül konzervatívak, vagy mindenestül liberálisak!


Miért? Azért, hogy be ne dőljünk az emberi egyszerűsítéseknek, a hamis alternatíváknak. Nem elég igazságosnak vagy irgalmasnak lenni. A kereszténység összetett, akár a valóság, és nem egyszerű. Chesterton azt mondja, hogy egyetlenegy dolog fontos: a mindenség. Egyedül Isten egyszerű, és az egyetlen fajta egyszerűség,amelyre keresztény ember törekedhet, Isten egyszerűsége. (De Isten egyszerűségében az igazságosság és az irgalmasság tökéletes egységben vannak - így a miénkben sem lehetnek kizárólagosak.)

És ugyanezt mondja Jézus is:

Legyetek szelídek mint a galambok és ravaszak mint a kígyó!
Noha léteznek buta és gonosz keresztények, akiknek a fejük forró és a szívük hideg, a többséget mégsem ez a nyilvánvalóan szánalmas állapot fenyegeti, hanem inkább a tetszetős végletek egyike: a (rendetlen) igazságosság vagy a (rendetlen) szeretet véglete.

Azokat, akik furkósbotként használják az igazságot, noha igazuk van, az Igazság ítéli majd el, mert nem értették meg azt, hogy "irgalmasságot akarok és nem ítéletet".

  • "Annyira szeretheted csak Istent, amennyire azt az embert szereted, akit a leginkább ki nem állhatsz". (I really love God only as mach as I love the person I dislike the most.)
  • "Onnan ismerheted fel, hogy az Isten, akiben hiszel a saját kitalációd, hogy ugyanazokat az embereket utálja mint te magad is". (You can be sure your god is your invention if he hates all the same people you hate too.)
Azokat pedig, akik szeretetből mindent elnéznek, azok fogják megítélni, akiket "szerettek", mert többet ártottak nekik, mint használtak. Jobb lenne nekik, hogyha malomkövet kötnének a nyakukba... mert botrányt okoztak a kicsinyek között.2014. február 13., csütörtök

Nem tévedhetetlen az egyházad?

Jézus több helyen is garantálta, hogy Szent Egyháza tévedhetetlen.

Azt mondta az első püspököknek (az apostoloknak), hogy "Aki titeket hallgat, engem hallgat". (Lásd az idézeteket alább!) Nos, ha Jézus tévedhetetlen, akkor aki az Egyház tanítását hallgatja, az is tévedhetetlen tanítást hallgat.

Tanulság: Ha az egyházad még csak igényt sem tart a tévedhetetlenségre, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem Jézus egyházában vagy...

... és csak egy Egyház van, amit Jézus alapított, és a kezdetektől igényt tart a kinyilatkoztatott igazság teljességére.


  • Lk 10,16 Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött."
  • 1Tim 3,15 tudd, hogyan kell viselkedned Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja.
  • 1Jn 4,6 Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét.
  • Mt 16,19 Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva."
  • Mt 18,17-18 Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.
  • Jn 16,13 Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.
  • Jn 14,26 S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.