2013. szeptember 25., szerda

Kereszténység vs. a többi világnézet

A kereszténység hihetősége nem a nyilvánvalóság varázsának tudható be, mint a pesszimista, optimista, panteista vagy materialista világnézetek esetében, amelyek hitelét első pillantásra tények özöne alapozza meg, később viszont leküzdhetetlen akadályok tornyosulnak eléjük.

A kereszténység egész máshogy hatol be az elménkbe. Váratlan járatokat mélyít tudásunk felszíne alá, ahol összefogva legmélyebb sejtéseinkkel és kétségeinkkel, aláaknázza felületes elképzeléseinket.

A kereszténység annak nem mond sokat, aki még biztosra veszi, hogy úgyis minden ebek harmincadjára jut (pesszimizmus), vagy hogy minden egyre jobb lesz (optimizmus), vagy hogy minden isten (panteizmus), vagy hogy minden energia (materializmus).

A kereszténységet akkor kezdjük csak meghallani, amikor ezek a tömeghitvallások cserbenhagynak.

Hogy a kereszténység igaz-e (hogy Isten megtestesült-e Jézusban, és Jézus kereszthalált halt-e, és testileg feltámadt-e) történelmi kérdés.

De mikor ezt eldöntendő a történészhez fordulsz, nem olyan jellegű és mértékű bizonyosságot igényelsz majd, amilyet joggal igényelnél valami eleve valószínűtlen dolog esetén, hanem csak annyit, amennyit olyasvalami követel meg, ami - ha elfogadod - megvilágosít és eligazít minden más jelenséget, megmagyarázza nevetésünket és logikánkat, a halottaktól való félelmünket és azt a sejtésünket is, hogy valamiképpen jó meghalni - ami egyszerre felöleli mindazt, amit különálló elméletek sokasága aligha ölel majd fel számunkra, ha ezt az egyet elfogadjuk.

http://moly.hu/konyvek/c-s-lewis-csodak 155. oldal

2013. szeptember 3., kedd

Katolikus szobrok - bálványimádás?

A KATOLIKUS VÁLASZ kérdést kapott:

"Valami olyasmit képzelek el, hogy felekezeti barátom röviden hozzám vágja, hogy "a katolikusok bálványimádók, mert tele vannak szobrokkal a templomok és Szűz Máriát imádják". Ez egy 13 szavas támadás, amire nekem sincs több időm egy elgondolkodtató vagy kivágós választ adni. Na, ilyet találj ki :-)" 
Mivel a felvetés vitaszerű, így a válaszom is vitatkozó hangvételű lesz. A szobrok kérdéskörére korlátozódom.

Mégis mi a baj a katolikusok szobraival? Miből gondolja valaki, hogy Isten elítéli a szobrok készítését vagy az előttük való imádkozást? - kérdezzünk vissza, ne védekezzünk!

Az antikatolikus kritika óhatatlanul eme bibliai szakaszokra összpontosít majd:
(Kiv 20.4-5) Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok.

Hogyan lehetne ennél világosabb az üzenet, hogy Isten nem tűri a szobrokat és a képeket?

Szerencsére a Szentírásban nem csak azok a versek vannak benne, amelyeket az antikatolikusok szeretnek idézni, hanem még nagyon sok minden más is. Az Egyház tanítása az egész kinyilatkoztatást nézi, és kontextusban értelmez.

Márpedig kontextusban értelmezve, kiderül, hogy Istennek semmi baja a szobrokkal, sőt! Akit pedig a kontextus nem érdekel, az bármit levezethet bármiből. Pl: a Bibliában az is benne van, hogy nincs Isten (14. Zsoltár). Ennek a kontextusa az, hogy a bolond azt mondja szívében, hogy nincs Isten, de mondom, akit a kontextus nem érdekel...

Szóval mi is a (Kiv 20.4-5) kontextusa? Látszólag Isten valóban utálja és tiltja a szobrokat. De...

Alig öt fejezettel kell csak tovább olvasnunk, ahol Isten így rendelkezik: (Kiv 25.18) Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére.

Hm? Most meg Isten utasít szobrok készítésére?

Olyan elmélet lehet tehát csak biblikus, ami egyaránt megmagyarázza mind a kerubok készítésére adott parancsot, mind a szoborkészítés tilalmát. Ha bármelyiket figyelmen kívül hagyjuk, akkor elvetettük a Bibliát Istennel együtt.

Lássuk tehát a magyarázatot: 
1) a kerubok készítésére való felszólítás önmagában bizonyítja, hogy a tiltás nem általános, vannak kivételek.

2) A tiltást, mivel a tízparancsolat első parancsának a kontextusában hangzik el, helyes a bálványimádás céljából készített szobrokra korlátozottan értelmezni.

3) Ha nem korlátozottan értelmezzük, akkor Isten ellent mond önmagának...

4) A katolikus szobrok nem esnek a tilalom alá, ugyanis (némelyeknek meglepő módon) a katolikusok nem imádják a szobraikat. A keresztény imádkozás szó, a közhiedelemmel ellentétben, nincs erős összefüggésben az imádással, ami Istennek fenntartott tevékenység.

5) A katolikus szobrok vagy egyszerű jelképek, amelyek segítik a ráhangolódást, vagy Isten akaratából lehetnek kegyelem közvetítő eszközök is.

Micsoda??? Istennek nincsen szüksége szobrokra, hogy csodát tegyen!!!

Bizony, az eddigiek alapján, még jogosan a katolikusok szemére vethető volna, hogy - noha a szobrok önmagukban rendben vannak – egyes katolikusok túl nagy tisztelettel övezik a szobrokat: előttük imádkoznak, simogatják azokat, csodákat várnak...

De mi van, ha a Biblia is hoz példát csodatevő szoborra? Istennek valóban nincs szüksége szobrokra a csodáihoz; protestánsoknak viszont érdemes elgondolkodni azon, hogy Istennek a Bibliára és igehirdetőkre sem lenne szüksége. Az igazság viszont az, hogy Isten szereti felmagasztalni a teremtményeit, és szereti az anyagot is - hiszen ő teremtette. Ezért használ Isten lépten nyomon sarat, vizet, olajat vagy éppen egy szobrot a kegyelmek közvetítésére. Ez az ő szabad döntése, és nekünk embereknek nem használ, ha spirituálisabbak akarunk lenni, mint Isten.

A szobrokhoz visszatérve: lássuk csak, mit tanít még a Biblia, amiről a katolikusokon és a keletieken kívül kevesen tudnak!

Szintén Mózes korában történt, hogy a nép elpártolt Istentől, és Isten mérges kígyókat küldött a zsidókra. Mózes engesztelő imáira pedig így válaszolt Isten: (Szám 21.8) Csinálj egy tüzes kígyót, s erősítsd egy póznára. Akit marás ért és rátekint, életben marad!

Bizony: Isten nemhogy szobrok készítésére utasít, hanem a kegyelem közvetítésének eszközévé teszi a szobrokat. Még egyszer: a Biblia szerint a zsidó nép, Isten utasítására, egy szoborhoz járult, és gyógyulást remélhetett - és kapott is a szobor által.

Mintha csak katolikusokat látnánk... ami, nem is csoda, hiszen a Biblia is katolikus.