2016. október 28., péntek

Egyház az Amoris Laetitia lejtőjén

Ferenc pápa Amoris Laetitia című szinódus utáni apostoli buzdítása jól láthatóvá teszi azokat a vonalakat, melyek mentén egy defakto egyházszakadás talán már évtizedek óta létezik országok és Egyházmegyék között. Ez a szakadás természetesen az emberek szívében kezdődik, ám mégis plébániák, vagyis papok, és egyházmegyék, vagyis püspökök szintjén igazán látványos a szakadás.

Az elmúlt hónapokban több püspök és egyházmegye is hivatalosan állást foglalt azzal kapcsolatban, hogy az Amoris Laetitia értelmében vajon Eucharisztiához járulhatnak-e az aktív házasságtörésben élő elvált újraházasodottak. Enne a folyamatnak a földrajzát szeretném a teljesség igénye nélkül felvázolni.

Az elsők, akik büszkén feladták a hitletéteményt a Fülöp-szigeteki püspökök voltak, amikor meghirdették a törvénytelenség korát az irgalmasság jegyében.

A hazánkban is egyre nevesebb kazahsztáni segédpüspök, Athanasius Schneider atya szerint viszont ki kéne javítani a természetes olvasás mellett eretnek módon értelmezhető részeit Ferenc pápa apostoli buzdításának. Schneider püspök kritikája magyarul is olvasható a Newman Intézet honlapján.

A philadelphiai Charles Chaput érsek olyan irányelveket adott ki egyházmegyéjében, melyek leszögezik, hogy az újraházasodott, vagy a homoszexuális párok, csakis komolyan vállalt szexuális absztinencia mellett részesülhetnek az Oltáriszentségben.

A kanadai Alberta és Northwest püspökei elkötelezték magukat az Egyház hagyományos tanítása mellett, hogy az újraházasodottaknak "le kell mondaniuk a szexuális intimitásról, és szűziesen élniük", hogy Eucharisztiához járuljanak.  

Az arizónai Thomas Olmsted püspök azt nyilatkozta, hogy II. János Pál és XVI. Benedek pápák tanítása, mely tiltja a papoknak, hogy az újraházasodottak számára kiszolgáltassák az Oltáriszentséget, továbbra is érvényben van, hiszen ez a hagyomány is.

Az argentin püspökök azonban személyesen Ferenc pápától kaptak bátorítást a házasságtörésben élők szentségtörő megáldoztatásához, sőt a pápa szerint "nem létezik más értelmezése" az Amoris Laetitia vonatkozó fejezetének.

A spanyolországi Granada érseke, Francisco Javier Martínez Fernández a múlt héten jelentette be, hogy egyházmegyéjére adoptálja a pápa által is méltatott argentin irányelveket.

Az argentin irányelveknél némileg szigorúbb feltételekkel engedélyezte a szentségtörést a római egyházmegye is, ahol Ferenc pápa a püspök. Szeptember 19-én a San Giovanni in Laterano katedrálisban Vallini bíboros, Róma helytartó püspöke, ünnepélyesen ismertette az iránymutatásokat, melyek alapján az Amoris Laetitia tanítása megvalósítandó a pápa egyházmegyéjében.

Magyarországon több püspökről is tudható korábbi nyilatkozataik alapján (itt, és itt, és itt), hogy nem értenek egyet Ferenc pápa újításával, illetve irányadónak a Hittani Kongregáció prefektusának, Müller bíborosnak az értelmezését tekintik, de újabban nem nyilatkoztak a kérdésről. Imádkozzunk a helytállásukért!

2016. október 23., vasárnap

Kisebb, ám szentebb Egyházat! - Amen?

Heves viták témája lehetne, hogy az Egyház, ahogy ma ismerjük, mint erélytelen népegyház, jobb-e vajon, vagy rosszabb, mint egy kisebb létszámú, ámde ortodoxabb, vagyis igazhitűbb egyház lenne. A vita kiindulási pontja, vagyis az a közös alap, amiből mindenkinek ki kell indulnia, nem lehet más, mint az Egyház központi feladata és létértelme: életmentés (örök-élet-mentés). A kérdés az, hogy ezt a feladatot az Egyház jelenlegi vagy kisebb, ámde szentebb formájában képes-e jobban ellátni. Lássuk mit mondott erről a kérdésről Charles Chaput philadelphiai érsek az amerikai Notre Dame Egyetemen tartott konferencián, október 19-én.

Charles Chaput philadelphiai érsek szerint "egy kisebb, de könnyedebb Egyház, kevesebb, ám szentebb hívőkkel, kívánatosabb, mint egy olyan Egyház, melynek nyitottsága az igaz hit rovására megy". "Sok vezető beosztású katolikus olyan gyenge a hitében, hogy el kéne hagyniuk az Egyházat". Chaput érsek az amerikai baloldal katolikus vezetőire vonatkoztatta a XVI. Benedek pápa által alkotott "csendes hitehagyás" kategóriáját.
"Természetesen meg kell tennünk mindent, hogy a lagymatag katolikusokat aktív tagokká tegyük az Egyház életében, de sosem szabad félnünk egy kisebb, könnyedebb Egyház gondolatától, ha annak tagjai igazhitűbbek, lelkesebbek, és elkötelezettebbek az életszentségben". "Olyan embereket veszíteni, akik amúgy is csak névleg tagjai az Egyháznak, csak képzeletbeli veszteség"- folytatta az érsek. "Őszintébb lenne ez azok számára, akik kilépnek, és egészségesebb azoknak, akik maradnak. Az elkötelezettségre kéne mennünk, nem a létszámra vagy az intézményi befolyásra". 

Chaput érsek beszédének első bekezdésében a saját kiindulópontjáról elmélkedik a következő szavakkal. "Épp amikor leültem, hogy ezt a beszédet megírjam, egy barátom átküldött egy 13. századi kézirat illusztrációt, melyen Mária orrba veri az ördögöt. Nem leszidja. Nem dialogizál vele. Mária orrba veri az ördögöt. Azt hiszem ez a tökéletes kiindulópont a párbeszédhez.

Források:
http://www.philly.com/philly/news/Transcript-Chaputs-remarks-at-Notre-Dame-University.html

http://wdtprs.com/blog/2016/10/archbp-chaput-a-smaller-church-of-fewer-believers-rather-than-compromise-orthodoxy/

https://cruxnow.com/commentary/2016/10/22/phillys-chaput-welcomes-idea-smaller-holier-church/

2016. október 22., szombat

Hitvédelmi gondolatok a vasárnapi olvasmányok alapján

2016-10-23 - Évközi 30. vasárnap

Néhány hitvédelmi jelentőségű gondolat a vasárnapi olvasmányokhoz: Zsolt 104,3-4, Sir 35,15b-17.20-22a, Zsolt 33,2-3.17-18.19 és 23, 2Tim 4,6-8.16-18, 2Kor 5,19, Lk 18,9-14

1) Legalizmus, relativizmus és katolicizmus
Az evangéliumban Jézus egyértelműen a legalisták orrára koppint, ezt korunk jól érti, és helyesen gondolja ma azt a keresztények túlnyomó többsége, hogy nem egyedül külső gyakorlatok és szabályoknak való megfelelés az, ami alapján kedvesek vagyunk Isten előtt. 
Korunk embere azonban a legritkább esetben legalista, sokkal inkább relativista, aki teljes mértékben fakultatívnak érzi maga számára a törvények, a szabályok vagy a vallás gyakorlatok megtartását. Az, hogy számukra ma Jézus mit mondana, nem derül azonban ki a mai evangéliumból, ám elgondolkodni rajta azért érdemes.
Elgondolkodtató például, hogy korunk lenézi a szabályokat hangoztató katolikusokat, épp úgy, ahogy a példázatbéli legalista farizeus lenézte a vámost: mintha korunk új vallási dogmája a relativizmus volna. Honnan tudják a mai büszke anti-legalisták, hogy a szabályok hangoztatása mögött nincs-e egy igazi odaadó istenkapcsolat? Sőt tegyük fel, hogy valaki valóban legalista és másokat külsőségek alapján is megítél: honnan tudja a mai büszke anti-legalista, hogy legalistánk nem küzd-e bűnével, és nem úgy imádkozik-e épp, mint a példázatbéli vámos? A mai anti-legalista ítélkezése a mai legalista fölött nem épp olyan képmutató-e, mint a Jézus korabéli legalista ítélkezése a vámoson?
Elgondolkodtató, hogy a legalizmus tévedése az "egyedül" szócskában ragadható meg, ti., hogy egyedül külső gyakorlatok és szabályoknak való megfelelés az, ami alapján kedvesek vagyunk Isten előtt. Ám egy katolikus nem lehet szabályellenes, ugyanis szabályaink vagy egyenesen Istentől származnak, vagy a józan eszünk igazolja azokat (pl. természeti törvény), vagy az Egyház tekintélye parancsolja nekünk azokat. A katolikusok, ha Istennek tetszeni akarnak, akkor megszívlelik és megszeretik a hit szabályait, ahogy liturgikus könyörgés is mondja: "Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz". 
Korunk relativista keresztényei számára elgondolkodtató, hogy a vámost nem a bűn kimagyarázása, hanem a bűnbánata tette megigazulttá, a relativizmus pedig az a lelki métely, mely a bűn tagadása által a bűnbánatra tesz képtelenné minket. 
Végül elgondolkodtató, hogy a példabeszédbéli vámos bánata az, hogy nem tud minden igazságnak megfelelő szabályt betartani épp úgy, ahogy a farizeus, és a példabeszédbéli legalista farizeus, ha megtérne, és őszinte, igazi istenkapcsolata alakulna ki, nem kevésbé, hanem éppen hogy még nagyobb odaadással tartaná be a szabályokat.   

2) Isten erős - és népe ezt nem szégyelli, hanem örül ennek
Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig! (Zsolt 104,3-4)


-------------------------------------------
2016-10-23

Évközi 30. vasárnap
Kezdőének:
Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig! (Zsolt 104,3-4)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Az alázatos ember imáját meghallgatja Isten. 
Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára; s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt.
Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a Fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik.
Ez az Isten igéje.
Sir 35,15b-17.20-22a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. Vö. 7a. vers.
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt.
E: Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.
Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból megszabadultak.
H: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt.
E: Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört lelkeknek.
Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.
H: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt.
Zsolt 33,2-3.17-18.19 és 23

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Aki hűségesen harcol hitéért, elnyeri az örök élet koronáját. 
Szeretett Fiam!
Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.
Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét.
Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bűnül!
Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.
Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen.
Ez az Isten igéje.
2Tim 4,6-8.16-18

ALLELUJA
Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igéit. 2Kor 5,19 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Aki magát megalázza, azt dicsőségre emelik. 
Abban az időben:
Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:
„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«
A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.«
Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 18,9-14

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten szívesen hallgatja az alázatos lelkek imádságát. Forduljunk tehát hozzá méltatlanságunk és vétkeink tudatában!
Lektor: 1. Istenünk, ismerje el a világ, hogy egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Főpásztoraink és papjaink szeretettel foglalkozzanak a legnagyobb bűnössel is, és becsüljék meg benne az Isten képére alkotott embert!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. A fehér emberek és a színes bőrűek testvért lássanak egymásban; a műveltebb népek pedig ne vessék meg a még elmaradottakat!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Templomainkban mindig mélységes alázattal és töredelmes bűnbánattal járuljunk isteni színed elé!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Egyházközségünk tagjai jó szívvel teljesítsék, amit az Egyház kér tőlük, de emiatt ne tartsák magukat másoknál különbnek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Teremtő Istenünk, minden jó tőled származik. Mi önmagunktól semmi vagyunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy téged Atyánknak nevezzünk, ezért hálásan köszönjük neked, hogy mégis magadhoz emelsz minket. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, amelyeket Fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Örvendezünk, mert Üdvözítőnk vagy, Urunk, Istenünk, a te neved a mi dicsőségünk. (Vö. Zsolt 19,6)
vagy
Krisztus szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. (Ef 5,2)
Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szentáldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

2016. október 19., szerda

Katolikus egyetem betiltja az életpárti szimbólumot

Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb katolikus egyeteme, a DePaul University a héten megtiltotta egy diákcsoportnak, hogy "A MÉHEN BELÜLI ÉLETEK SZÁMÍTANAK" (unborn lives matter) jelet kifüggesszék az irodájukra. 

Az életpárti szlogen egyben utalás is a "fekete életek számítanak" (balck lives matter) kortárs mozgalomra is, mely mellesleg több huliganizmus szítója, mint amennyi jogos érdek képviselője az amerikai közéletben. Noha az életpárti ráfogás találó figyelemfelhívás egy fontos igazságra, melyet a kultúránk nélkülöz, a katolikus egyetem vezetősége mégis autentikusan elfogult baloldali érzékenységgel betiltotta azt, miközben a "fekete életek számítanak" mozgalomnak szabadon függnek a hirdetései kampusszerte. A katolikus egyetem érve az életpárti cenzúrára persze az, hogy a fekete mozgalom szlogenjét ilyetén átírni sérti a feketék érzéseit, de tudjuk, hogy a pokolba vezető út is kifogásokkal van kirakva.

A dolog számunkra csak jelképes, mert a messzi Amerikában történik, és nem is az első ilyen eset, mégis fontos, mert nem szabad elfogadnunk, hogy a katolikus intézményeink fokozatosan adják be a derekukat progresszív baloldalnak. A kultúráért folyó háború valóság, és Isten nem vereségre vagy megadásra rendelt bennünket.


2016. október 2., vasárnap

Hitvédelmi gondolatok a vasárnapi olvasmányok alapján

2016-10-02 - Évközi 27. vasárnap

Néhány hitvédelmi jelentőségű gondolat a vasárnapi olvasmányokhoz: Eszt 13,9.10-11, Hab 1,2-3;2,2-4, Zsolt 94,1-2.6-7.8-9, 2Tim 1,6-8.13-14, Lk 17,5-10.

1) Isten erős - és népe ezt nem szégyelli, hanem örül ennek
Jó ideje divatos már, hogy teológusok a Bibliát és a hitet átértelmezik a pop-pszichológia jegyében, ám ennek eredményeként valójában csak a korszellemhez igazítják a vallásunkat, ami pedig elvileg örök igazságokon alapul. Az emberiség új felismerései, melyeket akár a pszichológia, akár más tudomány is hozhat, természetesen részei az igazságnak épp úgy, mint a kinyilatkoztatás, melyet elfogadtunk, tehát helyes, hogy együttesen építsék a világképünket. Viszont az az ócska átértelmezés, melyet a szent szövegeink elszenvedtek teljesen indokolatlanul, pusztán divatból és "liberalizmusként felfogott irgalmasságból", épp az igazság és a tudományosság nevében visszatérést követel a régebbi és cáfolatlan felfogáshoz.
A pop-pszichológiai felfogás lépten-nyomon kimagyarázza az ószövetségben, az újszövetségben és a liturgiánkban is egyaránt megjelenő "erős, hatalmas" istenképet. Az Isten erősségéről és hatalmáról való elmélkedés a "büntető istenkép" pejoratív kategóriájával van szalonképtelenné téve, noha tudvalevő (bár egyre kevésbé sajnos), hogy Isten valóban bünteti a bűnt, ám a büntető istenképpel együtt, amivel kétségtelenül vissza is éltek olykor, az erős istenkép is kirepül az ablakon. Csak a szerető, csak a megbocsátó, csak az irgalmas istenképnek van manapság ázsiója, Isten többi megnyilvánulása pedig egyszerűen nem polkorrekt az egyházi főáramban. A büntető istenkép helyes értelmezése egy hosszabb téma és nem merül fel a vasárnapi olvasmányokban, ám az erős Isten képe, mely népének nagy örömére szolgál cáfolatlanul és evidensen megjelenik 2016-ban is, ha elmész vasárnap a misére.

2) A szenvedés nem modern találmány
Az egyik közkeletű érv a kereszténység vagy az istenhit ellen az, hogy "de hát van szenvedés!",  mintha erről a naiv istenhívők még sose hallottak volna, mintha a tanulatlan istenhívőnek soha nem jutott volna még eszébe az az összefüggés, hogy a szenvedés erős kérdéseket vet fel egy jóságos Isten létezésével kapcsolatban, vagy mintha legalábbis a Biblia hallgatna erről a nehéz kérdésről. Érdemes belegondolni abba, hogy a Biblia olyan korban íródott és a keresztények többsége olyan korban élt, és hitt, mely nem ismert hatékony fájdalomcsillapítást - a szenvedésről való mély gondolkodás aligha modern jelenség. A Biblia nem hallgat a szenvedésről, hanem egyenesen felteszi és Istennek szegezi a kérdést. A kereszténység pedig maga a válasz a kérdésre, hogy egy Mindenható Isten világában, mely a szabad akaratú lények bűnbeesése révén szenvedésekkel van teli, hogyan nyilvánul meg az Isten végtelen szeretete, és mi az emberi szenvedés igazolt szerepe.

3) Keményszívű mindaz, aki "irgalmasan" eltekint az Isten szavától
A keményszívűség hétköznapi értelemben felfogható úgy, mint az irgalmasság ellentéte. Irgalmatlan az, aki nem mások igaz jólétére törekszik. Vagyis az irgalom mindig mások igaz jólétére törekszik, és ha az igazság része a kinyilatkoztatott hit, az Isten szava, akkor semmi nem lehet irgalmas, ami végső soron ellent mond a katolikus hitnek, vagyis a bűn "irgalmas" elnézése a keményszívűség iskolapéldája. A bűnös megintése pedig az irgalmasság egy lelki cselekedete. Nem a mai olvasmányokban ugyan, de Jézus a válás engedélyezését nevezi keményszívűségnek, holott ma irgalmasság néven próbálják az új farizeusok eladni. 

4) A kézrátétellel való pappá szentelés apostoli hagyomány
Amely felekezetek esetében megszakadt a kézrátétel, ott se pap se Eucharisztia nincs.


----------------------------------------
2016-10-02 - Évközi 27. vasárnap
Kezdőének:
Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent: az eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal; te vagy a mindenség Ura. (Eszt 13,9.10-11)


Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.


OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből
Az igaz ember a hitből él.
Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál?
Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik.
Az Úr is megszólalt, és ezt mondta:
„Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.
Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül.
Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”
Ez az Isten igéje.
Hab 1,2-3;2,2-4

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” Vö. 8. vers.
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, † „Ne keményítsétek meg szíveteket, * mint egykor Meribánál,
Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett!
Szeretett Fiam!
Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.
Ez az Isten igéje.
2Tim 1,6-8.13-14

ALLELUJA
Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdetek néktek. 1Pét 1,25 – 7b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját:
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”
Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.
Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 17,5-10

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat. Forduljunk hozzá erős hittel és gyermeki bizalommal!
Lektor: 1. Áraszd ránk, Urunk, kegyelmedet, hogy szent néped készséges lélekkel szolgálja szándékaidat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj bölcsességet N. pápának és az Anyaszentegyház püspökeinek, hogy az idők jeleiből felismerjék korszerű teendőiket!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Ébressz felelősségtudatot a népek vezetőiben, hogy állhatatosan szolgálják a világ békéjét és a népek javát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Adj nekünk alázatos szívet, hogy a jót, amit teszünk, kegyelmed segítségének tulajdonítsuk!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Önts bizalmat híveidbe, hogy állhatatosan kérjük tőled mindazt, ami üdvösségünkre szolgál!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk, oltalmunk és erősségünk! Te vagy minden jó gondolat, szándék és cselekedet szerzője, figyelj Egyházad könyörgésére! Engedd, hogy amit hívő lélekkel eléd terjesztünk, mindazt meg is nyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat és szentelj meg minket. Krisztus, a mi Urunk által.
Áldozási ének:
Jóságos az Úr azokhoz, akik benne remélnek, azokhoz, akik őt keresik. (Siral 3,25)
vagy
Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk. (Vö. 1Kor 10,17)


Áldozás utáni könyörgés:
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent Fiad képmására. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.