2014. április 24., csütörtök

Ferenc pápa telefon-reformja: elváltak és újraházasodottak: 8 tudnivaló

1) Mi történt?
"Egyre nagyobb fejfájást okoz Ferenc pápa a sajtósainak. A Vatikán szóvivője például annyit tudott hozzáfűzni Ferenc pápa legutolsó, nagy nyilvánosságot kapott telefonhívásához, hogy az a pápa magánjellegű akciója volt, amit nem kívánnak kommentálni, és ami nem része a pápai tanítóhivatalnak. Ferenc pápa állítólag azt mondta egy nem egyházi házasságban élő nőnek, akinek a férje már kötött egy templomi házasságot, hogy nyugodtan áldozhat. Mindezt annak ellenére, hogy a nő plébánosa nem engedte sem áldozni, sem gyónni az illetőt."
http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20140424_elvaltak_es_aldozas_ferenc_papa_ujra_osszezavarta_a_katolikusokat

2) Mi igaz a telefonhívásból?
A Vatikán nem tagadja a telefonhívást (minthogy a pápa telefonon keresztül is végez lelkipásztori tevékenységet), noha az állítólagos tartalmát nem erősítették meg. Vagyis még kiderülhet, hogy a pápa mást mondott, vagy más összefüggéseben beszélt. Egyrészt bárki bármit kiírhat a Facebookra, és a sajtónak bármit beadhat, másrészt nem ez lenne az első kitalált sztori a Ferenc pápa reformjairól. Az igazság még várat magára a telefonhívással kapcsolatban. 

3) Miért kapta fel a sajtó ezt a hírt?
A katolikus tanítás a házassággal kapcsolatban az, hogy "amit az isten összekötött, ember szét nem válassza", vagyis válás nem létezik Isten előtt és az "elváltak" nem szabadok sem az újraházasodásra sem az együtt élésre. Ezért bizonyos (manapság sajnos gyakori) élethelyzetek eleve bűnösek, és megbánatlan bűnökkel nem lehet a Legszentségesebb Oltáriszentséghez járulni (áldozni). Ha a pápa ezen változtatna, az sok liberális keresztény és anti-katolikus örömére szolgálna.

4) Mi van ha a pápa tényleg engedményt tett? 
Elégé furcsa lenne, de a pápa megteheti, hogy mint kompetens tekintély kimondja házasságok érvénytelenségét, vagy éppen érvényesít egy "vad házasságot" (a 1165.1-es kánon alapján), ha bizonyos feltételek fennállnak. Ám ez az egyedi eset sem jogosítaná fel semmire a többi "elváltat" és együtt élőembert. Ami felől biztosak lehetünk az, hogy amennyiben a felek közül bármelyik is érvényes házasságban van egy harmadikkal, akkor a pápa nem engedélyezte és nem is engedélyezhette az áldozást nekik.

5) Változik-e az Egyház tanítása?  
Pasztorális megoldásokban lehet, ám alapjaiban biztosan nem, hiszen az Egyház a kinyilatkoztatott igazság hirdetésére hivatott (abból el nem vehet és hozzá sem adhat). Fontos tudni továbbá, hogy a Katolikus Egyház az egyetlen felekezet a világon, amely még mindig nem adta be a derekát a "haladó világ" nyomásának, és kompromisszumok nélkül tanítja azt amit Jézus 2000 éve tanított a házasságról. A különféle nehéz családi helyzetek és a megfelelő pasztorális megoldások még 2014-ben napirendre fognak kerülni Ferenc pápa rendkívüli szinódusán. Illetve fontos még, hogy a pápa telefonbeszélgetése nem összekeverendőek az Egyház tanítóhivatali megnyilatkozásaival.

6) Jó-e az Egyháznak... 
...hogy Ferenc pápa innovatív közvetlensége ilyen helyzeteket eredményez? Szerintem ez kérdéses, de hiszem, hogy a Szentlélek, tudja mit csinál!

7) Hogyan álljunk a dologhoz?
Türelmesen. Várjuk ki a végét. Sem a hitehagyásra nincs oka senkinek, sem a rendezetlen élettársi viszonyokban élőknek arra, hogy bármi alapon is követeljék az áldozás jogát a plébánosuknál. Megbízhatóbb forrásokból, mint a telefonhívás fogadója, arról értesülünk, hogy Ferenc pápa kizárja az újraházasodottak megáldoztatásának lehetőségét.

8) Nevetséges...
...hogy amikor a liberális közvéleményt csiklandozza a pápa egy félreérthető kijelentése, akkor abból milyen hamar vezér cikk lesz. Viszont amikor a pápa félreérthetetlenül kiáll a hagyományos értékek mellett, akkor az senkit nem érdekel. Nemrég a pápa arról beszélt hogy minden gyereknek "joga van hozzá", hogy olyan családban nőjön fel (miről már én is írtam), amiben egy apa és egy anya van, hogy ezáltal férfiasságból és nőiességből is mintát kapjon. Hozzátette: a gyerek nem lehet kísérleti nyúl, hogy bármilyen " modernitás" nevében a nevelésével kísérletezgessenek.

2014. április 22., kedd

Hitler és Jézus mártírjai - 10 tudnivaló

"Még Hitlerért is meghaltak az emberei" - mondta nekem valaki - "Tehát nincs abban semmi rendkívüli, hogy Jézusért meghaltak a tanítványai".

Ha ez elsőre jogos felvetésnek is hangzik, íme néhány gondolat, hogy miért is nem az valójában.

1) Igaz, hogy Hitler katonái éppúgy elveszítettek mindent a halálban, mint ahogy a keresztény vértanúk, ám értékelendő különbség van a cél- és az igazságalapú vértanúság között.

2) Akik Hitlerét haltak meg, egy célért haltak meg, amiről gondolhatták azt, hogy az önfeláldozásukkal hozzájárulnak a megvalósításához. Hitler katonái a jövőben hittek: hogy Hitler megvalósítja a jövőt, és hogy ők ebben közreműködnek.

3) A keresztény vértanúk egy múltbeli tényért haltak meg, amiről azt gondolták, hogy valóban megtörtént, hogy igazság. Az önfeláldozásukkal csak ehhez a felismert igazsághoz kívántak hűek lenni. A keresztények hite a múltban gyökeredzik (a Golgotán), és a jövőbe vetett remény (a feltámadásé) mindössze a múltba vetett hit következménye. Tehát a jövő nem egy kialakítandó cél a számukra, hanem szintén tény.

4) Egy célorientált vértanú (és itt talán már vonatkoztassunk el Hitler katonáitól!) olyan férfihoz hasonlít, aki meghal a családjáért, hogy azok élhessenek. A tényorientált vértanúk (az első keresztények) azonban ahhoz hasonlítanak, aki látta, hogy egy férfi meghal a családjáért, és később, amikor a tömeg elítéli a halott férfit (hamis tanúság alapján), mintha maga akarta volna családja vesztét, akkor a keresztény kiáll az igazságért, noha a férfin már nem segíthet, és magának sem nyerhet semmit ezzel - csak az igazsághoz való hűséget.

5) Aki egy célt szolgál, azért hal meg, amire vágyik. Ilyenfajta vértanúból sok volt a történelemben; nemes és alantas célokat is szolgáltak. Ezzel ellentétben Jézus vértanúi azért halnak meg, ami van - az igazságért.

6) Éppen ezért tanúságtétel az igazságról a tényalapú vértanúság, míg a másik fajta, a célalapú csak a szubjektív elkötelezettségről árulkodik.

7) Gondoljunk bele! Aki egy célért meghal, azt fejezi ki, hogy mennyire áhította a célt. Aki egy tényért hal meg, az az elfogulatlanul tartott igazságot fejezi ki. Így egy trilemmához érkezünk: Jézus első vértanúi vagy hazudnak, vagy tévednek, vagy igazat mondanak.


8) Az eredeti 12 apostol közül 10 vértanúhalált halt (Júdás és János a kivételek), mert találkoztak a feltámadt Úrral. Az összeesküvést ki lehet zárni, mert ugyan ki halna meg a saját hazugságáért!

9) A megtévesztettség (hallucináció ellenérv) szintén kizárható, mert ismert az apostolok integritása (nem voltak bolondok), és az orvostudomány nem ismer tömeges hallucinációt. Márpedig az apostolok találkozásélménye Jézussal nem ellentmondásos.

10) A logika is hitelesíti tehát az első keresztények vér-tanúságát és az ő esetükben különösképpen is igaz, hogy "a mártírok vére az egyház magvetése" (Tertullianus Kr.u.:160-.220).

2014. április 7., hétfő

A melegházasság fánk?

Sokak érzelmeit a melegházasság-kérdés kapcsán ez korrekt módon reprezentálja:


A transzparens felirata: azt állítani, hogy valaki más házassága sérti a te vallásod, olyan, mintha dühös lennél valakire, amiért fánkot eszik, miközben diétázol.

Gondolkozz rajta néhány percig: egyetértesz-e, tetszik-e, igaz-e - aztán megmondom, szerintem mi sántít a hasonlatban.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

1 A diéta opcionális, önkényes emberi választás kérdése; a vallás viszont az igazságról szól (bár ez mellékes, mert a katolikus érvek a melegházasság ellen nem vallásiak).  

2 A fánk magánügy és erkölcsileg tökmindegy; a melegházasság (a kereszténységtől függetlenül, a józan ész alapján is) közügy és igazságtalan.

3 A melegházasság akkor lenne fánk, ha a házasság és a család érzelem alapúak lennének, de ez abszurd. Hogy miért abszurd? Azért mert, ha a házasság alapja az érzelem, akkor miért ne lehetne testvérek között, kiskorúakkal, állatokkal és tárgyakkal is házasságra lépni (és örökbefogadható gyerekek is járjanak?) azoknak, akiknek ilyenek az érzelmeik? 

4 A házasság a természetjog alá esik és közügy (is!), így a melegházasság is. Vagyis az állam nem definiálhatja újra a házasságot érzelmi alapon. 

5 A melegházasság legalizálása törvényileg vitatja el a gyerekek természetes jogát egy anyához és egy apához. Amit halál esetén vagy emberi gyengeség (válás) esetén kényszerűen elfogadunk - ti.hogy a gyerek egyik vagy mindkét szülőjét nélkülözi - azt nem kéne érzelmi alapon választhatóvá tenni.

6 Így aztán a melegházasság nem fánk, a vallás nem diéta (bár ez mindegy a melegházasság szempontjából), és a melegházasság ellen tiltakozni nem hiszti, hanem jogos ügy.