2016. december 27., kedd

Életpárti optimizmus?

Az amerikai konzervatív politikai kommentátor, Ben Shapiro szerint, ha a későbbi korok visszatekintenek a XX. század második felére és az ezredfordulóra, elsősorban azt fogják majd hitetlenkedéssel szemlélni, hogy mi hogyan voltunk egyáltalán képesek vitatkozni a művi abortuszok kérdésén.
Ahogy fejlődik a tudomány, ahogy egyre többet tudunk meg a méhen belüli életről, ahogy egyre nyilvánvalóbbá válik egyre szélesebb  tömegek számára, hogy a még meg nem születettek demonstrálhatóan emberek, védtelen pici emberek - gyerekek -, úgy fog az abortusz vita az abszurditás homályába veszni.

A hazugság, mely a szexuális forradalom egyik gyümölcse, miszerint "nem tudjuk, az élet mikor is kezdődik, és ki is számít embernek", mely azt a célt szolgálta, hogy az abortusz egyáltalán kultúrvívmánnyá avanzsálhasson, a tudomány által válik majd hihetetlenné. A jelenleg folyó abortusz holokausztra az utókor úgy fog visszatekinteni, mint mi most korábbi korok rabszolgatartóira.

Eddig Ben Shapiro gondolata, mely tűnhet akár optimistának is, szerintem reális. A problémának azonban az abortuszok eltűnésével nem lesz vége. Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a világ nem valami erkölcsi felemelkedés felé halad, pedig igazi megoldást csak erkölcsi alapon találhatunk az abortusz kérdés mögött meghúzódó szexuális felelőtlenség és gyávaság problémáira. 

Még ha a  tudomány lehetetlenné is teszi majd idővel, hogy a mostani futószalagon végzett abortuszok folytatódjanak, maga a tudomány és a technológia fog újabb és újabb lehetőségekkel szolgálni a hedonista és felelőtlen tömegek számára előre nem látható módon torzítva ez által a társadalmi normákat.

Egyes amerikai statisztikák szerint például a pornó fogyasztás elterjedése csökkenti a gimnazisták szexuális kalandjainak a számát, és az abortív fogamzásgátlók csökkentik a műtéti abortuszok számát. Nehéz lenne megmondani, hogy most akkor jobb-e a helyzet. Attól tartok a jövő is sok ilyen egyet előre, kettőt hátra típusú változást tartogat mindaddig, amíg a kultúrát meg nem változtatjuk - ami viszont nem fog magától bekövetkezni.

2016. december 19., hétfő

2017-ben megtörténhet Ferenc pápa "hivatalos helyreigazítása" - árulta el Burke bíboros

December 19-én egy Lifesite-nak adott telefonos interjúban Burke bíboros jelezte, hogy mikor következhet be Ferenc pápa "hivatalos helyreigazítása", amennyiben a pápa nem válaszol az Amoris Laetitiával kapcsolatban tisztázó kérdéseket feltevő dubia-levélre.

"A dubiára választ kell adni, mert az az erkölcsi élet alapjaira kérdez rá, arra, hogy a jóval és a rosszal kapcsolatban mi is az Egyház változtathatatlan tanítása, valamint a házasság és az Eucharisztia szentségi realitásaira" - mondta Burke bíboros.

"Most persze az Úr születésének az ünnepét megelőző utolsó napokban vagyunk, kegyelemben gazdag napokban, aztán jön karácsony nyolcada és az új év kezdetének ünnepei - az Úr születésének és vízkeresztnek a misztériuma - [a helyreigazítás] ez után történne".

Burke bíboros azt mondta, hogy a hivatalos helyreigazítás "nagyon egyszerű" lenne.

"Egyenes lenne, épp mint a dubia-levél, csak ezúttal már nem kérdéseket tenne fel, hanem az Amoris Laetitia zavaros állításaival szembe állítaná az Egyház állandó tanítását és gyakorlatát, ezáltal kijavítaná az Amoris Laetitiát" - mondta az amerikai bíboros.

Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra és Joachim Meisner bíborosok még szeptemberben hivatalos tisztázásért folyamodtak a Ferenc pápa által írt Amoris Laetitia kapcsán, mely mintha megengedné a házasságtörésben megmaradni szándékozó hívek gyónását és Eucharisztiához járulását.

A félreértések és a már elharapózott ellentmondásos értelmezések tisztázása végett a négy bíboros a "dubia" (~kétely) nevezetű ősi jogukkal éltek. Ennek a hagyományos egyházjogi műfajnak a lényege az, hogy a tömören megfogalmazott kérdéseikre a pápa tanítóhivatala világos igennel, vagy nemmel válaszol, hogy az Egyház tanítása mindenkor világos legyen Isten népe számára. 

A dubia-levél nem sokkal az után datálódik, hogy Ferenc pápa először állást foglalt azzal kapcsolatban, hogy saját kétértelmű apostoli buzdítását maga olyan módon értelmezi, melyet a négy bíboros, korábbi nyilatkozataik alapján, eretnekségnek tart.

A bíboros által említett "hivatalos helyreigazítás" nagyon rendkívüli volna. Egy hozható példa rá XXII. János esete lehetne az 1330-as évekből. A pápa nyilvánosan azt tanította - noha csak saját véleményeként -, hogy a mennyben lévő lelkek nem látják Istent a végső ítéletig, mely gondolat ellene mond az Egyház tanításának. Sok teológus számon kérte János pápát. Közülük néhányat megbüntetett, de a nyomás csak nőtt, és a pápa halála előtt visszavonta eretnek véleményét.

A pápa hivatalos helyreigazítása, Burke bíboros szerint, "egy módja a [pápai] hivatal és tevékenység őrzésének".

"Szent Péter utódának hivatala iránti maximális tisztelettel kell végbevinni".

2016. december 18., vasárnap

Boldog születésnapot, Ferenc pápa!

Jorge Mario Bergoglio, más néven Ferenc pápa, a Katolikus egyház feje, tegnap töltötte be a 80. évét. Noha pápaságát, vezetési stílusát és tanításait komoly kritikák tarkítják, ma ezekre nem térek ki. Helyette két olyan tanításra emlékeznék, melyekért valóban hálásak lehetünk a jelenlegi Szentatyának, és melyeket érdemes úgy hirdetnünk, hogy "még Ferenc pápa is következetesen ezt tanítja". Egyik tanítás a fogamzásgátlás minden körülmények között való erkölcstelensége, másik a női papság lehetetlensége.

A fogamzásgátlással kapcsolatban Ferenc pápa először a híres "nyulas" repülő interjújában nyilatkozott igazán figyelemre méltót. A pápa itt hitet tett a Humanae Vitae enciklikában foglaltak mellett (1968), pontosabban hogy a katolikus családtervezésnek (akármit is jelentsen ez), nem lehet része a fogamzásgátlás. Annak idején az alábbihoz hasonló tantuszok estek le azzal kapcsolatban, hogy Ferenc pápa azért mégis csak katolikus.
"Ferenc pápa elkeserít: annyival többet vártam ettől a pápától, azt hittem megérti, hogy jó emberek, igazi házasságokban, a való életben, milyen problémákkal szembesülnek, azt hittem érti a szex szépségét és a szex szükségét a házasságban. Tévedtem! Ferenc pápa megerősítette a mesterséges fogamzásgátlással kapcsolatos egyházi tilalmat". 
A pápa családokról szóló apostoli buzdítása, az Amoris Laetitia szintén állást foglal a kérdésben, és leszögezi azt, amit az Egyház tanít (nézd csak meg a katekizmust), és amit sok pap és püspök sem hisznek, nevezetesen, hogy minden aktusnak nyitottnak kell lennie az életre, mert ez szexualitás igazi értelmétől elválaszthatatlan. Ferenc pápa az Amoris Laetita 80. pontjában valóban gyönyörűen fogalmaz:
[...] a házassági aktus a nemzésre van rendelve a „saját természetéből kifolyólag”. A gyermek, aki születik „nem kívülről jön, mint valami ráadás a házastársak szeretetéhez, hanem annak a kölcsönös átadottságnak a szíve mélyéből fakad, mint annak gyümölcse és beteljesedése”. A gyermek nem a folyamat végén jön, hanem jelen van a szeretet kezdetétől, mint egy alapvető jellemzője, amit nem lehet megtagadni anélkül, hogy eltorzítanánk magát a szeretetet. A szeretet a kezdetektől fogva ellene van minden nyomásnak, hogy magába zárkózzék; nyitott a termékenységre, ami arra hívja, hogy felülmúlja önmagát. Ezért a férj és a feleség egyetlen nemi aktusa sem mondhat ellent ennek az értelemnek, még akkor sem, ha különféle okok folytán végül nem mindig fogan új élet belőle.
A női papság kérdését elődei után Ferenc pápa is vitán felül állónak nevezte az Evangelii Gaudium apostoli buzdítása 104-es pontjában már 2013-ban:
A férfiaknak fenntartott papság – mint az Eucharisztiában önmagát odaadó vőlegény, Krisztus jele – olyan kérdés, mely nem vitatott.
Idén november 1-én egy repülőn adott interjúban Ferenc pápa és a riporter között a következő szóváltás zajlott. 
Christina Kaplan: Jó napot kívánok! Svédországban, mely a rendezvény házigazdája volt, egy nő az egyházfő. Mit gondol: realisztikus lehet a női papság a katolikus egyházban is az elkövetkezendő évtizedekben? Ha nem, hát miért félnek a katolikus papok a konkurenciától? 
Ferenc Pápa: [...] ami a nők pappá szentelését illeti a katolikus egyházban, a végső szó világos, II. János Pál jelentette ki, és ez így is marad. A konkurenciáról nem tudok... 
Christina Kaplan: Örökre, örökre? Soha, soha?

Ferenc Pápa: Ha figyelmesen olvassuk II. János Pál kijelentését, ez az értelme, igen.
Isten áldja Ferenc pápát! És ami a "végső szót" illeti az újraházasodás kérdésében, kérjük számára a bölcsességet, hogy figyelmesen olvasva II. János Pált, Ferenc pápa belássa, hogy már az is "ki van jelentve"!

2016. december 13., kedd

A nap, amikor a katolikusok kénytelenek utánanézni, mi is az a koprofília

Hála Ferenc pápának, most a katolikusok világszerte utánanézhettek, mit is jelent a koprofília betegség, amivel a Szentatya egy interjúban vádolta az embereket úgy általánosságban. Szinte mindegy, hogy mivel kapcsolatban hangzanak el ilyen kifejezések az egyházfő szájából, az is mindegy, hogy egy hasonlatnak szánta, és az is mellékes, hogy akár még igaza is lehet (abban az átvitt értelemben, ahogy ő gondolta): kimagyarázhatatlanul méltánytalan Krisztus földi helytartójához, hogy fekáliával kapcsolatos szexuális perverziókat retorikai fogásként emlegessen. Ez az eset emblematikusan mutatja, hogy Ferenc pápa sajnos nem szent ferenci alázattal és egyszerűséggel viseli hivatalát, hanem izgága feltűnési viszketegséggel és modortalansággal. A király meztelen, és nem barátai azok, akik a fantasztikusságát hirdetik untalan, és adják alá a lovat. 

Az idézet Ferenc pápa legújabb interjújából alább a Kurír fordításában. A Kurír természetesen szépít a dolgon, ugyanis a koprofília nem egyszerűen ürülékhez vonzódást jelent, hanem konkrétan az ürülék által gerjesztett szexuális perverziót írja le. Íme a római pápa arról, hogy mindenki "hajlamos a koprofília betegségre"

– Egy utolsó kérdés, szentatya: mi a véleménye a tömegkommunikációs eszközökről? 
[...] És ami nagy kárt tud okozni a tömegtájékoztatási eszközökben, az a félretájékoztatás: vagyis amikor valamilyen helyzetben az igazságnak csak az egyik felét mondják el, a másikat viszont nem. Ezt nem szabad, ez félrevezetés! Mert Önök csak az igazság egyik felét adják át a televíziónézőnek, és így nem képes a komoly ítéletalkotásra a teljes igazságról. Valószínűleg a félretájékoztatás által okozza a legnagyobb kárt a média, mert az emberek véleményét egyetlen irányba tereli, és az igazság másik felét elhallgatja. Aztán a médiának – azt hiszem – nagyon tisztának és áttetszőnek kell lennie. Nem szabad, hogy – természetesen senkit sem szeretnék megsérteni – a koprofília [ürülékhez vonzódás] betegségébe essen: amikor állandóan csak a botrányokat, az ocsmány dolgokat akarja közölni, még ha igazak is. És mivel az emberek hajlamosak a koprofília betegségére, sok kárt lehet okozni. Tehát ezt a négy kísértést említeném meg, de a média véleményformáló, és építő is lehet, végtelen sok jót is tehet.
 A vád elkerülhetetlen: miért kell erről írni, és hogyan visz ez a cikk bárkit is közelebb Istenhez, vagy az Egyházhoz? Sajnos sehogy, illetve nem tudom, hogyan. Csak azt tudom, hogy igaz. Sajnos. Ám nekem is van egy kérdésem: vajon kit visz közelebb Istenhez, ha a világ szeme láttára meztelen királyt egy evangelizációs és kommunikációs zseninek hazudjuk? Ideje leszámolni a mítosszal, és elfogadni az ambivalens valóságot Ferenc pápával kapcsolatban is.

2016. december 11., vasárnap

A pokol, mint sötét verem: az Úr szeretetének alkotása

C.S. Lewis ragaszkodik hozzá, hogy minden, ami megkérdőjelezheti Isten létezését vagy jóságát rendkívül fontos a számunkra, és komolyan veendő, mert egy csapásra cáfolhatja a kereszténységet - és ki hihetne a kereszténységben, ha az már meg lenne cáfolva? Sokszor a világban található fájdalmat és szenvedést hozzák fel, mint bizonyíték egy jóságos Isten léte ellen (ezt itt cáfolom). Ám legalább ennyiszer hallhatjuk, amint a pokol létezésének tanítását citálják elő, mint Isten elleni bizonyítékot. A gondolat érdekessége abban áll, hogy a Biblia híján a pokolról alkotott mai elképzelősünk sem létezne. Az érv úgy foglalható össze, hogy még ha a Biblia Isten létezne is, akkor is maga a Biblia tesz tanúságot Isten jósága ellen a pokol tanításával, vagyis Isten vagy nem jóságos, vagy még inkább nem is létezik. Mindegy igazából, hiszen a kereszténységet mindkettő cáfolná. 

C.S. Lewis nagyon szeretett ilyen kérdéseken elmélkedni, és a következő megoldást ajánlja az ellentmondás feloldására: A sötét verem az Úr utolsó jócselekedete azok számára, akik semmi jobbat nem hajlandók elfogadni tőle.

Az "A Pilgrim’s Regress" című allegóriájában C.S. Lewis arról ír, hogy a pokol is a szerető Isten műve. A gonosz csak egyre gonoszabb lenne, mert képtelen az önkorrekcióra – különben nem lenne gonosz –, éppen ezért a pokol a fenék nélküli sötétség és a végtelen gyűlölet megfékezésének szerepét tölti be azáltal, hogy az Isten teremtett egy olyan állapotot, ami a legrosszabb a világban, aminél rosszabbá nem válhat egy lélek helyzete sem, aminél nagyobb szenvedés nincs. A gonosz a pokolnál is izzóbb gyűlölet felé örvénylene, és mélyebbre menne a reménytelenség katlanában, de a “sötét veremnek”, ahogy Lewis allegóriájában nevezi a poklot, van alja, és ez Isten irgalmának köszönhető.

Lewis érzékletesen írja le, amit egy angyal jelenléte által természetfeletti érzékeléssel megáldott főszereplője (John) lát, amikor a bűnükhöz ragaszkodó emberekre tekint. Tagjaik lazák, mintha önállóan mozognának; közelebbről észreveszi, hogy ujjaik és szemük helyén férgek ficánkolnak, mert a bűn rágja őket belülről, és egyre kevésbé önmaguk urai. Mégis, amikor a Csábító hízelkedő dalával köztük jár, és fertőzött itallal kínálja őket, kapva-kapnak érte egy kis enyhülést remélvén. Ők nem látják a saját megsemmisülésüket, noha egyre azt választják; csak szerencsétleneknek hiszik magukat, akikkel az élet igazságtalan, mégis sikítva kapnak a bűn italához és a Csábító karja után, ha valaki fel akarná őket szabadítani, vagy meg akarná őket gyógyítani.

John ekkor megkérdezi az angyalt, hogy ha ezek a szerencsétlen teremtések már így is annyira boldogtalanok, akkor „mi értelme van egy sötét vermet is alkotni a számukra”. Az angyal ezt válaszolja: „A sötétséget nem az Úr alkotja. A sötétség ott van mindenhol, ahol az engedetlenség íze megfertőzte az akaratot. Mit értesz „verem” alatt? Valami olyasmit, aminek van alja. A sötét verem határok közé szorított sötétség – korlátozott sötétség. Ebben az értelemben az Úr alkotta a sötét vermet: alkotott a világba egy legrosszabb dolgot. Ám a gonosz magától soha nem állna meg még gonoszabbá válni: ezer örökkévalóságban sem lenne képes akár csak a saját terjedését megállítani. Ha képes lenne erre, nem lenne gonosz: a forma és a határok a jóhoz tartoznak. A sötét verem alja és falai a kötés a seben, mely nélkül az elveszett lelkek elvéreznének egy olyan halálba, melyet sohasem érhetnek el. A sötét verem az Úr utolsó jócselekedete azok számára, akik semmi jobbat nem hajlandók elfogadni tőle”.

Mi a véleményetek Lewis gondolatáról? Érthetővé teszi, hogy nincs ellentmondás a pokol és a Jóisten között? Felhasználnátok ezt a gondolatot, hogy akár Isten jóságát, akár a pokol tanítását magyarázzátok ismerőseiteknek?

A Katolikus Egyház tanítása a pokolról itt olvasható

2016. december 7., szerda

Szekuláris keresztényüldözés - hogyan is működik?

A hazánkban is aránylag jól ismert BuzzFeed híroldal nemrég abból csinált bomba hírt, hogy az amerikai HGTV Fixer Upper (házépítős műsor) sztárjai olyan gyülekezetbe járnak, ahol a pásztor a homoszexuális életforma bűnösségét prédikálja. 

Ennyi. Ez volt a nagy hír. Semmi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy Chip és Joanna Gaines, a műsor sztárjai, diszkriminálták volna bármilyen formában a meleg közösség tagjait, sőt még arra sincs bizonyíték, hogy maguk hiszik-e azt, amit a pásztor prédikál. Mégis, mint népszerű keresztényeket, el kell kaszálni őket a progresszív szekularizmus nevében.

A dolognak a következő a logikája. A nyilvánosság előtt mindenkit meg kell semmisíteni, aki hiszi a homoszexuális életforma bűnösségének bibliai tanításában. A gyűlöletteljes bigottakat nyilvános bűnbánatra kell kényszeríteni. Nem számít, hogy Chip és Joanna mindenkivel tisztelettel bánnak-e, sőt az sem, hogy maguk nem hangoztatják a homoszexuális életformával ellentétes nézeteiket (ha vannak egyáltalán ilyen nézeteik). Amennyiben valaki összefüggésbe hozható progresszív szekularizmusnak ellentmondó bibliai hittel, azokat le kell vadászni.

Mindez két szekuláris célt szolgál. Egyrészt elbátortalanítja a keresztényeket azzal kapcsolatban, hogy nyilvánosan felvállalják a hitüket, vagy hogy gyülekezetbe járjanak - vagyis általánosságban elnyomni  a keresztényeket. Másrészt magát a keresztény hitet lejáratni az által, hogy egy ilyen hír azt sugallja, hogy gyűlöletteljes bigottság lehet egyedül a keresztény hit alapja.

A BuzzFeed szerzője, talán tudta nélkül is, annak a progresszív szekuláris gépezetnek a részeként írt, mely a keresztény, a zsidó, és bármilyen más hit (kivéve az iszlám) lejáratásában érdekelt, ha az nem simul bele a progresszív szekularizmus ideológiájába.

http://www.dailywire.com/news/11263/buzzfeeds-attack-christian-hgtv-couple-frank-camp

2016. december 4., vasárnap

A Magyar Kurír és Pio Vito Pinto nem mondanak igazat: a Kasper-Ferenc javaslatot nem szavazták meg a szinódusi atyák

A mélyen tisztelt Pio érsek "tényekként" egy súlyozott narratívát árul csupán. A 2014-es szinódus azt sem sem szavazta meg, hogy a Kasper-Ferenc javaslat egyáltalán említve legyen a záródokumentumban, hanem azt a pápa önhatalmúlag mentette át 2015-ös szinódus témái közé, ahol pedig a szavazásig sem jutott el az újraházasodottak áldozásának akár csak megemlítése is. Továbbá a Kasper-Ferenc javaslat nem áll folytonosságban az Egyház tanításával. A Magyar Kurír és Pio Vito Pinto érsek, a Rota Romana dékánja, nem mondanak igazat, amikor ezeknek az ellenkezőjét állítják, és egy hamis narratívával, tulajdonképpen történelemhamisítással elkenik az Amoris Laetitia botrány és a 4 bíboros nyilvános levelének jelentőségét. Az ügy a Kurír részéről azért is érdekes és politikától bűzös, mert Erdő Péter bíboros köztudottan problematikusnak tartja az Amoris Laetia 8. fejezetét és a Kasper-Ferenc javaslatot, melynek értelmében a házasságtörés nem belsőleg (objektíven, a körülményektől függetlenül) súlyosan erkölcstelen cselekedet, így bizonyos körülmények igazolhatják, néha lehet erkölcsös választás, mint kisebbik rossz, és így nem mindig akadálya az Eucharisztia vételének.

Lássuk a Kurírt és Pio Vito Pinto érseket, a házassági ügyekben is illetékes Rota Romana dékánját, aki szerint a négy bíboros nyilvános levele elfogadhatatlan. Ezt a hamis narratívát szajkózza (és nincs egyedül vele):
„Ferenc pápa a házasság és család ügyében kérdőívvel fordult a világegyház plébániai közösségeihez, és ezt követően egymás után egyedülálló módon két szinódust hívott össze ebben a témában. Az első szinódus abszolút többséggel, a második kétharmados többséggel fogadta el azokat a pontokat, melyeket a négy bíboros most megtámadott. Sok türelemre van szükség, és Ferenc pápa nem gyakorol nyomást. Az Amoris laetitia esetében sem. Néhány püspök ezt nehezen fogadja el, mások süketnek tettetik magukat. A pápa azonban senkit nem kényszerít és senkit sem ítél el.” Pinto imára és nyugalomra buzdít. „Az egyháznak egységre, és nem falakra van szüksége” – idézte a szentatyát. 
Pinto szerint Ferenc pápa álláspontja nemcsak az egyház tanításával van teljes összhangban, de a 20. századi elődei által képviselt tanítással is, mely időszak X. Piusztól kezdve kiemelkedő pápáival az egyház aranykora volt.
Az első kiemelt rész egyszerű történelemhamisítás. Nem így történt. A 2014-es szinóduson az a paragrafus (52) sem lett megszavazva, amely csupán megemlíti a Kasper-Ferenc javaslatot, mint egy téma, amit az atyák tárgyaltak. Csak a téma említése is  104 "igen" - 74 "nem" arányban nem kapta meg a szinódusi szabályzatban lefektetett szükséges kétharmadot, hogy bekerüljön a Relatio Synodiba, mely a 2015-ös szinódus kiindulási dokumentuma.  Vagyis 74 atya egyáltalán említésre méltónak sem találta az újraházasodottak Eucharisztiához járulásának témáját, míg 104-en megszavaztak egy leíró bekezdést, mely megemlíti, hogy egyesek javasolták, mások ellene voltak, és megint mások tovább gondolkodnának a kérdésről.  Még a sikertelen szavazás sem a Kasper-Ferenc javaslatról szólt, mint ahogy azt Pio érsek beállítja. A témát Ferenc pápa a szavazás után önhatalmúlag mentette át a 2015-ös szinódusra, ami jogában áll, csak éppen ez sem olyasmi amivel Kasper bíboros, vagy Pio érsek dicsekedne, mert Ferenc pápa antiszinodális viselkedése nem illik a narratívájukba. 

A 2015-ös szinódus, ha valamitől, akkor attól volt hangos, hogy az atyák többsége masszívan ellene volt a Kasper-Ferenc javaslatnak, és a manipulatív szinódusi titkárság valamint a pápa által személyesen válogatott liberális szövegező bizottság közösen sem tudtak semmit tető alá hozni, ami indokolhatná az Amoris Laetitia 8. fejezetét, és a jelen helyzetet. A Kasper javaslatról egyszerűen szó sem esett a szavazásra bocsátott paragrafusokban. Így Pio érseknek csak abban van igaza, hogy hogy a szinódusi atyák megszavaztak valamit, csak éppen az nem olyasmi, ami igazolná a Kasper-Ferenc javaslatot, és nem alkalmas arra, hogy felhozza dubia levelet író 4 bíboros ellen. Sőt a szinódusok épp őket igazolják. 2015 októberében ezt írtam, és ma mégsem gondolom szórakoztatónak:
Mivel a szöveg [2015 relationi finalis] szigorú értelemben nem ad semmit a progresszíveknek és ezért jobb híján a szöveg félremagyarázásába kell majd bocsátkozniuk, rengeteg alkalmunk lesz, hogy rámutassunk nem csak a teológiai csúsztatásaikra, de a szinódus ellenes magatartásukra is - hiszen a progresszívek nem értékelik a világ minden tájáról egybegyűlt szinódusi atyák megfontolt véleményét. Ez egyebek mellett szórakoztató is lehet…
A második kiemelt rész, mely szerint az Amoris Laetitia összhangban áll a katolikus hagyománnyal csak feltételesen igaz: attól függ, hogy hogyan értelmezzük az AL-t. A probléma, melyre a 4 bíboros dubia levele felhívja a figyelmet éppen az, hogy progresszív és hithű katolikus püspökök ellentmondó módon értelmezik azt a rájuk bízott nyáj számára. Nehezen érthetővé teszi a helyzetet, hogy a hithű Müllet bíboros, és a progresszív Kasper vagy Schönborn bíborosok mind azt állítják, hogy az AL folytonosságban áll a hagyománnyal. Hogy lehet ez? Úgy, hogy az előbbi hithű bíboros arra gondol, hogy a zagyva Amoris Laetitiát a korábbi világos tanítások mentén kell értelmezni, így az eretnekség nem fér bele az AL értelmezésébe, még ha az AL-be önmagában minden bele is fér, míg az utóbbi progresszív bíborosok arra gondolnak, hogy a tágan és rugalmasan értelmezhető AL a kulcs mostantól minden korábbi tanítóhivatali megnyilatkozás értelmezéséhez. Az ideologikus szövegértelmezésnek az eredménye az, hogy pl. II. János Pál tanítása nyerhet olyan értelmet is progresszív püspökök interpretációjában, ami homlokegyenest ellene megy annak, mint amit a szöveg szavai jelentenek. És láss csodát: egyesek szemrebbenés nélkül azt állítják, hogy a szent pápa a Familiaris Consortioban már a Kasper-Ferenc javaslat lehetőségét tanította - holott épp azt kategorikusan tiltja.

Ahogy Pio Vito Pinto érsek, Kasper és Schönborn bíborosok, az argentín és a Fülöp-Szigetek-i püspökök, Róma helytartó püspöke, és még sokan mások, köztük sajnos maga Ferenc pápa is értelmezi az Amoris Laetitiát, az ellentmondásban van a katolikus hagyománnyal és Jézus tanításával. Az igaz irgalom nem alapulhat hazugságon, csak a hamis irgalomizmus, melynek 2013 óta konjunktúrája van.

Ahogy Müller és Erdő bíborosok, a dubia levelet író 4 bíboros, és még sokan mások értelmezni próbálják az Amoris Laetitiát, az összhangban lehet az Egyház hagyományával és a Jézus által hirdetett felbonthatatlan házasság kegyelmi realitásával. 

Ettől függetlenül az Amoris Laetita súlyosan problematikus, és minimum egy tévedéseket elítélő kiegészítésre szorul, ha nem átírásra, vagy teljes visszavonásra. Az Egyház tévedhetetlenségének dogmája értelmében mindenképpen bízhatunk abban, hogy az Amoris Laetitia hagyományos értelmezése nem a Kasper-Ferenc-i lesz. Ferenc pápa interjúkban és magánlevelekben nem hivatalos értelmezője még a saját apostoli buzdításának sem, ezért formális eretnekség nem áll fent a legtöbb szakértő szerint, noha a pápa magánvéleménye tévedés. Meglehet a Szentlélek tartja vissza Ferenc pápát, hogy hivatalos és téves választ adjon a 4 bíboros kérdéseire.

2016. december 2., péntek

A Hittani Kongregáció feje válaszol is, meg nem is a 4 bíboros levelére

Gerhard Ludwig Müller bíboros, a doktrínális ügyek legfőbb felelőse a pápa után, december elsején elmondta, hogy nem kíván válaszolni a 4 bíboros levelére, mely nyilvánosan és hivatalosan kéri Ferenc pápát, hogy tisztázza az Amoris Laetitia apostoli buzdítás helyes értelmezését. Mint mondta "a Hittani Kongregáció a pápa meghatalmazása alapján szól és cselekszik", vagyis a pápa jóváhagyása nélkül, mint a kongregáció prefektusa nem szólhat hozzá a Ferenc pápa számára egyre kínosabb ügyhöz, konkrétan a 4 bíboros leveléhez, melyre maga a pápa nem kíván válaszolni.

Az Amoris Laetitia helyes értelmezésének és a házasságtörésben élők áldozásának általánosabb témájával kapcsolatban azonban Müller bíboros ismét elmondta a véleményét a riporter kérdésére. Az Amoris Laetitia értelmezésével kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy "a dokumentumot nem szabad oly módon értelmezni, mintha korábbi pápák állításai és a Hittani Kongregáció korábbi állásfoglalásai nem volnának már érvényesek". Vagyis az Amoris Laetitia, még ha önmagában vehető is úgy, mintha a házasságtörés immár ne volna súlyos bűn, így az olykor lehetne erkölcsös választás az embernek (Kasper javaslat = erkölcsös házasságtörés), korábbi világosabban megfogalmazott egyházi tanítások értelmében ez még sincs így. Az Amoris Laetitia helyes (hagyományba illesztett) értelmezése nem enged teret az erkölcsös házasságtörések elméletének a bíboros szerint.

Müller bíboros szerint a Hittani Kongregáció 1994-es állásfoglalása ugyanebben a kérdésben továbbra is érvényben van. Több, mint húsz évvel ezelőtt Ratzinger bíboros, a Kongregáció akkori feje, elítélte három német püspök kezdeményezését, hogy újraházasodott híveiket Eucharisztiához engedjék. Müller bíboros emlékeztetett, hogy "minden pasztorális megoldás megingathatatlan alapja a házasság felbonthatatlansága kell, hogy legyen".