2013. augusztus 11., vasárnap

Biblia vagy Egyház?

A legutóbbi bejegyzésre kaptam egy visszajelzést:
"Nekem a cikkből az jött át, hogy a Biblia csak egy - de a bestseller - a Katolikus Egyház által írt tanítások között."

Köszönöm kérdést! Ennek kapcsán az alábbi pontokat szedtem össze a Bibliáról és az Egyházról. (Akit csak a "bestseller dolog" érdekel ugorjon a 10-es pontokhoz).

1) A Biblia igaz
A mondanivalóm lényege semmi esetre sem a Biblia leértékelésére irányult. A Biblia ugyanis Isten igéje, sugalmazott, igaz minden egyes szava  - ahogy ezt az Egyház tanítja is.

2) Egy hiánycikk gondolat
Ami miatt a Biblia fontosságát nem domborítottam ki az előző bejegyzésben, az az, hogy nem erről volt szó, hanem a Bibliába vetett hit megalapozottságáról. És ami miatt ezt a megközelítést jogosnak érzem, az az, hogy a Biblia fontosságával általában tisztában vagyunk, viszont az Egyház nélkülözhetetlenségével (többek között a Bibliába vetett hitünk megalapozásául is) általában nincsenek tisztában se a katolikusok, se a protestánsok. Tehát ez a gondolat hiánycikk és terjesztésre szorul.

3) Egy jogos kérdés
A kérdés mindazonáltal teljesen jogos: A Biblia a fontosabb vagy az Egyház? Avagy mi a végső tekintély? Mi az igazság végső mércéje? Erről egy egész 2 órás vita is szól, akit érdekel, itt meghallgathatja: http://mattfradd.com/2013/04/25/tim-staples-vs-james-white/

4) Egy a fontos: minden!
G.K. Chesterton egyszer azt mondta: egy a fontos: minden! (Only one thing is important: everything). Ez a mondás jól kifejezi azt, hogy vallásunk az egyetemes igazságra irányul, és nem szorulunk redukcionista egyszerűsítésekre, ha egyszer a kinyilatkoztatott valóság összetettebb, mint az emberileg kényelmes kategóriáink. Hogy melyik a fontosabb: az Egyház vagy a Biblia? Rossz a kérdés: mert mindkettő abszolút fontos, mindkettő Istentől jön, és igaz. Miért volnánk választásra kényszerítve?

5) Ige és test
Másképp ugyanez. A Biblia Isten Igéje, és az Egyház Krisztus misztikus teste. Vajon melyik a fontosabb? Ellent mondhat-e egyik a másiknak?

6) Az Egyház mint anya
Ugyanez harmadjára. A Szent Anyaegyház Krisztus jegyese, és a hívők anyja. Amit az Atya kinyilatkoztatott, azt a gyermekek felé az Anyaegyház tolmácsolja és értelmezi. Család vagyunk, Isten által garantált egységben. Az Atya és az anya szavának szembeállítása pedig nem természetes: nem a megértést segíti, hanem egy természetes egységet tesz tönkre. Aki azt kérdezi melyik a fontosabb, az Írás vagy az Egyház, az a család voltunkat vonja kétségbe.

7) És mégis emberi a kérdés
Azt hiszem, ha az Isten szemszögéből néznénk ezt, természetes egységet és harmóniát látnánk eme misztikus összefüggések között. Ám a bukott és mindenféle szempontból korlátozott emberiség szempontjából, mégis jogos a kérdés, hogy milyen dinamika is működik egy konkrét szövegtest (a Biblia) és egy szervezet (az Egyház) között.

8) Történelmi igazság
A Katekizmus egységes hitletéteménynek nevezi a Biblia, a Hagyomány és a Tanító hivatal együttesét. Egyik sem létezhetne a másik kettő nélkül (Katekizmus 95). Ám az időben történő kinyilatkoztatást vizsgálva egy történeti folyamatot is felfedezhetünk:
  1. Jézus maga a kinyilatkoztatás 
  2. az apostolok hittek neki 
  3. az ősegyház az apostoloknak hitt 
  4. és közben már elkezdtek írásba foglalni tanításokat, anélkül hogy tudatában lettek volna annak, hogy Bibliát írnának 
  5. majd az Egyház meghatározta a kánont, és ez lett a befejezett Szentírás. 
Tehát anélkül, hogy a Bibliát az Egyház alá rendelnénk nyilvánvaló, hogy történelmi értelemben a Biblia az Egyház terméke - vagyis: történelmileg nem lehetséges elszámolni a Bibliával, mint tévedhetetlen tekintéllyel, ha előbb nem feltételezzük az Egyház tévedhetetlenségét.

9) Egység alárendeltség helyett
Az életben és a kereszténységben egyaránt számos példát találunk arra, hogy bizonyos dolgok között nem lehet fontossági sorrendet felállítani, hanem egy magasabb rendezőelv szerinti egység érvényesül, amit megbontani azzal a kérdéssel, hogy "melyik a fontosabb?", értelmetlen.
Pl: a Fiú nem másodlagos, noha az Atyától született. A feleség sem másodlagos, noha a férj ura a feleségnek. A gyermek sem másodlagos a szüleivel szemben, noha nélkülük nem létezne. Lukács evangéliuma sem másodlagos Lukács személyéhez képest, noha Lukács nélkül senki nem írta volna meg. Ugyanúgy a Biblia is elsődleges attól még hogy az Egyház (ami szintén elsődleges) alkotta azt.

10) Biblia mint bestseller
Először is megemlítem, hogy egy atya, akivel beszéltem, azt mondta a második században éppenséggel a Didakhé volt a bestseller katolikus körökben, mégsem került bele a Szentírás kánonjába. Tehát nem a népszerűség volt a mérce a kánon megszabásakor.
Hosszabb időhorizonton mérve azonban kétségtelen hogy a Biblia a világtörténelem legtöbbet másolt, nyomtatott és olvasott könyve: az abszolút bestseller. És a Katolikus Egyház írta :)
Ám a Biblia nem az Egyház bestsellere abban az értelemben, hogy a Biblia másodlagos vagy alárendelt volna az Egyháznak, és abban az értelemben sem, hogy az Egyház más tanításai közül csak egy - noha a bestseller - volna, ugyanis a Szentírás egyszerre teljesen egyedi és egyszerre alkot egységet a Hagyománnyal és a Tanítóhivatal megnyilatkozásaival.

11) Biblia, Hagyomány és a Tanítóhivatal dogmái
Az Egyház bizony nem csak a Szentírásban tévedhetetlen, hanem más megnyilvánulásaiban is: az Apostoli Hagyomány és Egyház által megfogalmazott dogmák igazságára szintén isteni garanciával rendelkezünk.  Mi tehát a  Hagyomány, a Szentírás és a dogmák viszonya?

12) Nyersanyag és feldolgozás
A dogmáktól eltérően, a Szentírás (akárcsak a Hagyomány is) "nyersanyag", nyers kinyilatkoztatás. A Bibliáról, amellett, hogy az Egyház írta (abban az értelemben, hogy az Egyház tagjai írták), az is igaz, hogy a szentírók nem tudták, hogy a Bibliát írják. Vagyis az Egyház csak felismeri e könyvek sugalmazottságát, ám nem a pápa vagy a püspökök elhatározására kezdenek neki szándékosan sugalmazott irományokat készíteni. A Szentírás tehát a Hagyomány részeként is értelmezhető. A Hagyomány maga nem az Egyház terméke (hanem isteni kinyilatkoztatás), ám a Szentírás, mint a Hagyomány az írott része, éppen mert az egyház egy tagja egyszer csak leírta, igenis az Egyház terméke is. Tehát a Szentírás egyszerre egyházi termék, és egyszerre nyers kinyilatkoztatás is.

13) Biblia vs. dogmák
A dogmák pedig, a Szentírással ellentétben, az Egyház előre megfontolt tévedhetetlen állásfoglalási a kinyilatkoztatás igazságait illetően: tehát a dogmák a "nyersanyag" (pl. a Szentírás) helyes feldolgozásának eredményei. A tekintélyük ugyan az, mint a Szentírásé vagy a Hagyományé, éppen mert egy a forrásuk, és egyazon Hitletétemény egységet alkotó részei. Erről az egységről Ferenc pápa itt beszél: http://www.youtube.com/watch?v=eIBAnHDBIEk

Nincsenek megjegyzések: