2017. február 1., szerda

Máltai katolikusok nyilvánosan kérik számon püspökeiken a szentségtörő gyakorlatot

LifeSiteNews tudósítása szerint a máltai katolikus közösség tagjai egy egész oldalas újsághirdetésben erélyes szemrehányást tesznek püspökeiknek és felszólítják őket, hogy vonják vissza irányelveiket, amelyek megengedik a szentáldozást a vadházasságban élőknek.

A „Máltai Idők” január 25-i számában megjelent nyílt levél címe: „Kérvény Igaz Irgalmasságra és Bűnbánatra”.

“Megengedtétek, hogy Urunk és Mesterünk legszentebb testét és vérét ismét keresztre feszítsék és kínozzák, erkölcstelen, megátalkodott házasságtörők és paráznák szájában és szívében!” – írják a szerzők, a “Valódi Katolikusok” Nemzetközi Társulatának tagjai.

“Azok, akik ilyesmit csinálnak, az Apostol tanítása szerint, nem lépnek be Isten országába” – teszik hozzá. A szerzők sürgetik a püspököket, hogy újból olvassák el Szent Máté evangéliumának üzenetét, ami így szól: “„Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek benneteket! (Mt 7,6)”.

A csoport sürgeti a püspököket, hogy „reszkessenek szent félelemmel”, gondoljanak az utolsó ítéletre és borzadjanak vissza ettől a förtelmes dokumentumtól, amelyet közzétenni merészeltek. 

A levél tartalmaz egy „Nota Bene” jegyzetet is. Szent Pált idézve emlékeztetnek rá, hogy ha veszély fenyegeti a hitet, akkor a hívek még főpásztoraikat is nyilvánosan megróhatják. (vö. Kol 4,17, 2Tim 4,5, Gal 2,11). Utalnak Aquinói Szent Tamás tanítására is (vö. Summa Theologiae).

A nyílt levél szövegéhez a hívek mellékelték a Hittani Kongregáció egy dokumentumát, amelynek címe: „Az Eucharisztia vétele az egyház elvált és újraházasodott tagjai részéről”. A dokumentumot, amelyet Joseph Ratzinger bíboros írt alá, 1994. szeptember 14-én tették közzé. 

„Azok a hívek, akik mint férj és feleség élnek együtt olyan személyekkel, akik nem törvényes házastársuk, nem járulhatnak szentáldozáshoz” – szögezi le a vatikáni dokumentum. A máltai hívek erre utalva hirdetésükben megállapítják: „Amennyiben ezek a személyek úgy ítélnék meg, hogy ez mégis lehetséges, tekintettel az ügy súlyára és ezeknek a személyeknek a lelki javát, valamint az egyház közjavát szem előtt tartva, a lelkipásztorok és gyóntatók komoly kötelessége, hogy figyelmeztessék őket: lelkiismeretüknek ez a döntése nyíltan ellentmond az egyház tanításának”.

A nyílt levél írói arra buzdítják a világ minden részén élő híveket, hogy csatalkozzanak hozzájuk támogatásukkal és írják alá az online petíciót a következő címen:vericatholici.wordpress.com.

Nincsenek megjegyzések: