2015. augusztus 24., hétfő

Egyházi szociális munka hit nélkül?

A gondolatok és adatok konkrétan a német egyházzal kapcsolatban fogalmazódtak meg, de a tanulságok érvényesek egész Európára, sőt azon túl is.  
 
„Hol találkozhatunk manapság olyasmival, hogy például a Karitasz dolgozói örvendeznek – vagy egyáltalán törekszenek rá – hogy az emberek, akiknek a gondjukat viselik, például, hagyják magukat megkeresztelni, […mert a Katolikus Egyház alkalmazottai] tudják, hogy a keresztség fontos eleme a Krisztushoz tartozásnak?” 
 
A kérdést Stefan Oster, Passau püspöket teszi fel a  July 22-i  Facebook üzenetében. Teszi ezt annak kapcsán, hogy 1960 óta a templomba járó katolikusok aránya ötödére(!) esett, miközben az egyházi alkalmazásban lévők száma pedig meghétszereződött(!) Németországban, elsősorban a karitatív szférában alkalmazottak miatt. A német egyház nagyon közel van az emberekhez, a bajbajutottakhoz, a szegényekhez és a betegekhez, írja a püspök, de ennek úgy látszik köze sincs az evangelizációhoz, a hit átadásához, és a hit öröméhez sem.
 
Az a naiv elgondolás, miszerint a jó cselekedetek és az életpélda önmagában (szavak és explicit evangelizáció nélkül) Krisztushoz vezetnék az embereket ezúttal is elbukik a tények talaján; amellett ez az elgondolás, hogy az Egyház tanításának is ellent mond. Szent VI. Pál az Evangelii Nuntiandi (1974) kezdetű apostoli buzdítása 22. pontjában így fogalmazza ezt meg:
„A kifejezett hithirdetés is szükséges:
Hosszabb távon azonban az élet legszebb tanúságtétele is kevés, ha nem kíséri és igazolja az, amit Péter apostol így fejez ki: „Adjatok számot reménységetekről”[52]. Ezt a reménységünket ki kell fejteni a Jézus Krisztusról szóló világos, egyértelmű beszéddel. A Jó Hírt, amelyet először az élet tanúságtétele mutatott be, előbb-utóbb az élet igéjével is hirdetni kell. Addig nem lehet szó teljes értékű evangelizációról, amíg nem hirdetjük a názáreti Jézusnak, Isten Fiának nevét és tanítását, életét és ígéreteit, Országát és misztériumát. „

Ám a passaui püspök valami még aggasztóbbra hívja fel a figyelmet: az Egyház büfé-katolikusok (értsd: amolyan „a maguk módján hívő katolikusok”) tömegeit foglalkoztatja, akik nem lelkesek a hitükért, nem is ismerik, sőt, sokszor nyílt ellentmondásban vannak a katolikus hittel, válogatnak a tanítások között, továbbá sokan nem járnak misére, és nem imádkoznak stb… Így aztán nem csoda, hogy karitatív munkájuk ellenére sem vonzanak új megtérőket az Egyházba.
 
A Oster püspök úr panasza az általános kórkép mellett a Német Püspöki Konferencia által idén megszavazott egyházi munkatörvényre vonatkozik, amely az eddigiekhez képest is jelentősen csökkenti az elvárásokat az egyházi alkalmazásban lévők felé, ami a hitéletüket vagy az élethelyzetüket illeti. Továbbá megjegyzi, hogy ezt a munkatörvényt a német egyház önként vállalja, semmiféle külső nyomás, vagy kényszer nem erőszakolta ki ezt a fordulatot.
 
 
Hova tartunk ezzel? Mi a cél?   

Nincsenek megjegyzések: