2013. június 4., kedd

Tökéletes bánat - mi az?

Amikor G.K. Chestertont megkérdezték, miért lett keresztény, azt válaszolta: "természetesen azért, hogy a bűneim bocsánatot nyerjenek".

Gyónás: mi katolikusok azért megyünk gyónni, mert Jézus az apostoloknak (és utódaiknak) hatalmat adott, hogy a nevében megbocsássák mások bűneit. Mi nem akarunk okosabbak lenni Jézusnál, inkább engedelmeskedünk neki. A bűnbánat érzése, meg hogy Isten mindenhol hall minket és nincsen szüksége emberi közvetítésre - szép dolgok, de mi kevesebbel nem érjük be, mint hogy a Jézus által elrendelt módon, egy az ő nevében jogosan beszélő pap bocsássa meg a bűneinket. Tehát a gyónás alapvetően elit dolog, de nem erről akartam beszélni, hanem a személyes bűnbánat jelentőségéről mindebben.

Tökéletes bánat: A gyónás a bűnbocsánat elnyerésének mindig preferált módja a megkereszteltek számára. Ám hitoktatóktól vagy papoktól azt is hallhatjuk, hogy amennyiben sürgős volna, ám képtelenség gyóntató papot találni, a tökéletes bánat felindítása is bűnbocsánatot eredményez. Mi is ez a tökéletes bánat?

Tökéletes és tökéletlen: A leggyakoribb félreértés az, hogy a tökéletes bánat erősen érzelmes bánatot jelent. Nem igaz. Az érzésekhez semmi köze, hanem a bánat indítékának kell tökéletesnek lennie. A tökéletlen bánat felindulhat bennünk, ha undorodunk a bűnünktől, ha félünk Isten haragjától, vagy ha sajnáljuk, hogy ártottunk másoknak. Ezek tökéletlen indokok, de gyónásban ezek is teljes bűnbocsánatot eredményeznek. Ám az a bánat, ami Isten mindenek felett való szeretetéből fakad, és abból a sajnálatból, hogy a legfőbb Jót elárultuk, tökéletes bánat - és ez önmagában bűnbocsánatot eredményez. Tehát a Katolikus Egyház azt tanítja, hogy ne a bánat érzésére, hanem inkább Istenre figyeljünk!

És mégis gyónás: Aztán ha elmúlt a rendkívüli körülmény, ami távol tartott minket a gyónástól, kötelességünk gyónásban is bocsánatot kérni Istentől. Egyrészt azért, mert hivalkodás volna megbízni saját bánatunk tökéletességében, ha már gyónni is lehet. Másrészt azért, mert a gyónás a bűnbocsánat keresésének mindig preferált Jézusi módja. Kevesebbel pedig nem érjük be...

http://jimmyakinpodcast.libsyn.com/020-can-priests-for-you-to-confess-to-police-possibly-invalid-absolution-reconciliation-without-confession-           min: 35


Nincsenek megjegyzések: