2013. július 24., szerda

A hiba az ön készülékében van (fideizmus)

Ha katolikusként feszültséget érzel a hit és az értelem között, akkor tanulj a hitedről, hogy megértsd, ugyanis a baj nem az, hogy a hit és az értelem között természetes feszültség volna, hanem az, hogy te nem érted az Egyház tanítását. A hiba az ön készülékében van!

Fideizmusnak nevezik azt a mindmáig divatos elképzelést, miszerint:
  • a hit kizárólag érzés/érzelem dolga, 
  • a hitnek nem kell értelmesnek lennie, 
  • és a hit dolgában nincsenek jobb és rosszabb gondolatok, vagyis senki nem téved, és mindenkinek igaza van.
Az I. vatikáni zsinat elítélte a hitnek és az értelemnek ezt a szétválasztását, ugyanis a katolikusok szerint mind a hit mind az értelem igazságai Istentől érkeznek, ezért definíciószerűen ki van zárva minden ellentmondás az igaz hit és az értelem között.

Ahogy Aquinói Szent Tamás írja a Summa Contra Gentiles c. művében, minden hitbéli tévedés visszavezethető az értelem tévedéseire. Vagyis az eszünk helyes használatával igenis jobban megérthetjük az Isten igazságait, és minden látszólagos feszültség mögött, melyet a hit és az értelmünk között vélünk felfedezni, egy saját félreértés áll.

Mindennek a gyakorlati következmény az:
:( hogy szinte mindenki tévedésben van (legalább időről időre), és ilyenkor nem a hit értelmetlen, hanem mi
:) és, hogy katolikusként nem értelmetlenségre vagyunk ítélve, hanem gondolkodásra, tanulásra és felfedezésekre!

http://lexikon.katolikus.hu/F/fideizmus.html
http://www.youtube.com/watch?v=eGTQ0L5ZKIQ min: 56

Nincsenek megjegyzések: