2014. március 23., vasárnap

Lássuk, tudod-e mi a kereszténység lényege?

Pio atya szavaival, ez:

"Miért áldozta föl magát Jézus Krisztus? Hogy kiengesztelje bűneinket – válaszolja a hit. Miért támadt föl oly csodálatos módon? Hogy tanúságot tegyen nekünk megváltásunk következményeiről. Halálával megmutatja nekünk, hogy halottak voltunk a bűn miatt, föltámadásában pedig kegyelemre való újjászületésünk legtökéletesebb modelljét kaptuk."

Vagyis:
A kereszténység lényege Jézus. Nem az erkölcs, és nem is az emberek "vallásossága". A keresztény szó mindössze annyit jelent: krisztusi.

Mi Jézus jelentősége? 
Nem az, hogy milyen szép dolgokat tanított, sem az, hogy milyen szép példát mutatott (noha ezekben is a legkiválóbb mester), hanem az, hogy halálával megváltott a bűneinkből.

Mi van, ha nem vagyok bűnös? 
Akkor számodra Jézusnak nincs jelentősége. Akkor Jézus neked nem a megváltód. Akkor neked ugyanazt mondja Jézus, mint 2000 éve a farizeusoknak: "Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre".

Mi a bűnbocsánat jelentősége?
A feltámadás, és az örök élet Istennel. Mégpedig nem egy teljesen "szellemi" (itt értsd: anyagtalan) formában, hanem Jézus megdicsőült testéhez hasonló halhatatlan és romolhatatlan fizikai testben, mely teljesen a lélek uralma alatt lesz. Varázslatos lesz!

Nem gondolod, hogy a kereszténység lényegéhez Isten is hozzá tartozik?
Nem. Az egyistenhitben a kereszténység lényegileg nem különbözik a zsidók ősi vallásától vagy az iszlámtól, amely szintén Ábrahám Istenét imádja. Isten nem keresztény specifikus, Jézus igen.

Nem gondolod, hogy a Biblia is a lényeghez tartozik?
Nem. A Biblia a Katolikus Egyház terméke, a Szenthagyomány része: leírhatatlanul fontos. De érdemes elgondolkodni azon, hogy keresztények évtizedekig éltek és haltak Krisztusért, mielőtt az Újszövetség könyveit egyáltalán megírták volna, és századok teltek el, mire az Egyház letisztázta, mi is tartozik bele a Bibliába. A Bibliának a jelentősége származékos, Jézus jelentősége eredeti.2 megjegyzés:

Imre Facsar írta...

AZ A KERESZTÉNY AKI A BECSÜLETES DOLGOZÓ EMBEREKET SZOLGÁLJA ! A ZSIDÓKERESZTÉNYEK A BŰNÖZŐKET A TOLVAJ DESPOTA ZSARNOKOKAT SZOLGÁLJÁK ! A KATOLIKUS EGYHÁZ ISTENE EGY PSZICHOPATA GYILKOS KIÍRTJA AZ ÉLETET A FÖLDÖN ! A VIZSOLYI BIBLIA SÁTÁNISTA !

Imre Facsar írta...

A zsidó Jézus a bűntől vált meg - a keresztény Jézus nem a bűntől hanem a bűnözőktől vált meg ! Pont ellenkezőleg. A zsidó Jézus a bűnözőket szereti vagyis sátánista ! A bankárok mind sátánisták !