2014. április 22., kedd

Hitler és Jézus mártírjai - 10 tudnivaló

"Még Hitlerért is meghaltak az emberei" - mondta nekem valaki - "Tehát nincs abban semmi rendkívüli, hogy Jézusért meghaltak a tanítványai".

Ha ez elsőre jogos felvetésnek is hangzik, íme néhány gondolat, hogy miért is nem az valójában.

1) Igaz, hogy Hitler katonái éppúgy elveszítettek mindent a halálban, mint ahogy a keresztény vértanúk, ám értékelendő különbség van a cél- és az igazságalapú vértanúság között.

2) Akik Hitlerét haltak meg, egy célért haltak meg, amiről gondolhatták azt, hogy az önfeláldozásukkal hozzájárulnak a megvalósításához. Hitler katonái a jövőben hittek: hogy Hitler megvalósítja a jövőt, és hogy ők ebben közreműködnek.

3) A keresztény vértanúk egy múltbeli tényért haltak meg, amiről azt gondolták, hogy valóban megtörtént, hogy igazság. Az önfeláldozásukkal csak ehhez a felismert igazsághoz kívántak hűek lenni. A keresztények hite a múltban gyökeredzik (a Golgotán), és a jövőbe vetett remény (a feltámadásé) mindössze a múltba vetett hit következménye. Tehát a jövő nem egy kialakítandó cél a számukra, hanem szintén tény.

4) Egy célorientált vértanú (és itt talán már vonatkoztassunk el Hitler katonáitól!) olyan férfihoz hasonlít, aki meghal a családjáért, hogy azok élhessenek. A tényorientált vértanúk (az első keresztények) azonban ahhoz hasonlítanak, aki látta, hogy egy férfi meghal a családjáért, és később, amikor a tömeg elítéli a halott férfit (hamis tanúság alapján), mintha maga akarta volna családja vesztét, akkor a keresztény kiáll az igazságért, noha a férfin már nem segíthet, és magának sem nyerhet semmit ezzel - csak az igazsághoz való hűséget.

5) Aki egy célt szolgál, azért hal meg, amire vágyik. Ilyenfajta vértanúból sok volt a történelemben; nemes és alantas célokat is szolgáltak. Ezzel ellentétben Jézus vértanúi azért halnak meg, ami van - az igazságért.

6) Éppen ezért tanúságtétel az igazságról a tényalapú vértanúság, míg a másik fajta, a célalapú csak a szubjektív elkötelezettségről árulkodik.

7) Gondoljunk bele! Aki egy célért meghal, azt fejezi ki, hogy mennyire áhította a célt. Aki egy tényért hal meg, az az elfogulatlanul tartott igazságot fejezi ki. Így egy trilemmához érkezünk: Jézus első vértanúi vagy hazudnak, vagy tévednek, vagy igazat mondanak.


8) Az eredeti 12 apostol közül 10 vértanúhalált halt (Júdás és János a kivételek), mert találkoztak a feltámadt Úrral. Az összeesküvést ki lehet zárni, mert ugyan ki halna meg a saját hazugságáért!

9) A megtévesztettség (hallucináció ellenérv) szintén kizárható, mert ismert az apostolok integritása (nem voltak bolondok), és az orvostudomány nem ismer tömeges hallucinációt. Márpedig az apostolok találkozásélménye Jézussal nem ellentmondásos.

10) A logika is hitelesíti tehát az első keresztények vér-tanúságát és az ő esetükben különösképpen is igaz, hogy "a mártírok vére az egyház magvetése" (Tertullianus Kr.u.:160-.220).

Nincsenek megjegyzések: