2016. március 13., vasárnap

Müller bíboros a Kasper javaslatról: továbbra is "elfogadhatatlan"

Müller bíboros, a Hittani Kongregáció elnöke, amikor nemrég Kölnben járt, egy február 27-én adott interjúban kijelentette, hogy “az Egyház tanítása nem az én tulajdonom”, és hogy “az a feladatunk, hogy az Egyház tanítását világos szavakkal hirdessük, mindazokat a dogmákat, amiket Isten kinyilatkoztatott nekünk”. A bíboros azzal folytatta, hogy a házasság felbonthatatlansága egy dogma, és hogy “nem létezik második házasság [...] Kompromisszum tárgyává akarnánk tenni Isten Igéjét?" Majd hozzá tette: "Ez elfogadhatatlan számomra”.

Egy február 28-i interjúban a bíboros még konkrétabban fogalmazott. A házasságról szóló isteni tanítással kapcsolatban azt mondta: “nem hozhatunk olyan kompromisszumot, ami Isten világos Igéjét a házasságról elhomályosítja”. Amikor a riporter azt állította, hogy a 2015-ös szinódus német nyelvű csoportja, aminek Müller bíboros is tagja volt, megfontolás tárgyává tette az újraházasodottak Szentáldozását, a bíboros tisztázta az álláspontját Szent II. János Pál pápa 1981-es enciklikájára hivatkozva: “ha fivérként és nővérként élnek együtt”. Továbbá hozzátette, hogy “az Egyháznak nincs lehetősége felbontani vagy felfüggeszteni egy érvényesen megkötött és igaz szentségi házasságot”.

Amikor a liberális Reinhard Marx bíboros ellenérvével szembesítette a riporter Müller bíborost, miszerint ez a megoldás – a fivérként és nővérként való együttélés – lehetetlen, Müller azt felelte, hogy “az apostolok is éppen ezt gondolták, amikor az Úr a házasság felbonthatatlanságáról tanította őket (Máté 19:10), ám ami emberileg lehetetlennek tűnik, az lehetséges Isten kegyelmével”.

Ezekkel a mondataival Müller bíboros kizárt minden olyan korábban érvényesnek tűnő spekulációt, hogy adott esetben ő, mint a Hittani Kongregáció elnöke, támogatná a Kasper javaslatot.

Nincsenek megjegyzések: