2013. április 9., kedd

Jézus nem mondott újat?

"Az első, amit a keresztény erkölcsről világosan kell látni, az, hogy e téren Krisztusnak nem volt semmilyen gyökeresen új tanítása. Az Újszövetség aranyszabálya (tedd másoknak azt, amit szeretnéd, hogy veled is megtegyenek) alapjában véve csak összefoglalása mindannak, amit az emberek különböző korokban és kultúrákban mindig is helyesnek tartottak.
Az igazán nagy erkölcsoktatók sohasem vezetnek be új erkölcsöt: ezzel csak rögeszmések szoktak próbálkozni. A jó és a rossz kérdésében  inkább kell emlékeztetni, mint tanítani az embereket. Minden igazi erkölcsoktató feladata abban áll, hogy folytonosan, újra meg újra, visszavigyen bennünket azokhoz a régi, egyszerű igazságokhoz, amelyeket oly makacsul igyekszünk figyelmen kívül hagyni; mint ahogy a lovat is mindig visszavisszük ahhoz az akadályhoz, amelyet nem akart átugrani, vagy a gyermeket is mindig visszavisszük ahhoz a feladathoz, amely alól megpróbálja kihúzni magát."

http://www.ppek.hu/k149.htm Társadalmi erkölcs

Probléma:
Baj-e, hogy Jézus nem hozott új erkölcsi tanítást? Csökkenti-e az érdemeit? Nem ő minden keresztény dolog kiindulópontja?

Megoldás:
Jézus mindennek a kezdete és beteljesedése is. Ő a kezdet, hiszen egy a Teremtővel, és ő rendezte úgy a dolgokat, hogy minden ember szívében ott legyen a lelkiismereti törvény magja, kortól és kultúrától függetlenül. Ez a természeti törvény: az emberi természet törvénye. Jézus, amikor köztünk járt, ezt nem újdonságként tálalta, hanem megerősítette, sőt, hogy ne legyenek kifogásaink, meg is parancsolta. Ám Jézus eredetiségéből semmit nem veszít azáltal, hogy "csak a régi igazságokat szajkózza". Ő Isten, és azok a régi igazságok az ő örök igazságai, az ő természetéből fakadnak. Jézus következetes, arra épít, amit ismerünk, és épp ezért hiteles.

Jézus hozott újdonságokat, persze, de aki csak az erkölcstanítót keresi benne, az nem talál rá a lényegre.