2013. április 12., péntek

Kell-e kertész a kerthez? Evolúció és Isten...

Probléma:
Richard Dawkins (korunk legnépszerűbb ateistája) maga nevezi csodálatos kertnek a világot, és azt is elismeri, hogy az univerzumban tapasztalható rendből természetesen következtetünk egy kozmikus rendezőre - Istenre. Ám állítása szerint, az evolúció elmélete épp azt bizonyítja, hogy rend kialakulhat rendező nélkül, dizájn dizájner nélkül, alkotás alkotó nélkül, kert kertész nélkül. Ha ez igaz, akkor az Isten hipotézis valóban szükségtelen a világmindenség megmagyarázásához. Na de, igaz-e?

Megoldás:
Dawkins szerint az evolúció nem csak egy biológiai elmélet, hanem a valóság alapstruktúrája, vagyis általános, hogy a dolgok kicsiben és egyszerűen indulnak, és onnan fejlődnek nagyobbá és összetettebbé. Ha ezzel az filozófiával közelítünk, akkor a természet összetettségéből nem szükséges egy nagy alkotóra következtetnünk, hanem elég az evolúció elmélete a világ megmagyarázásához. Ám ez egy merőben önkényes filozófiai álláspont, és nem egy tudományos tény.

Hány olyan dologról tudjuk biztosan, hogy egyszerűen kezdődik, és összetetté válik? Egyről sem. Igaz, hogy az ember csak sejtnyi, amikor megfogan, és csak később válik összetett szervezetté; igaz, hogy a mag pici, és csak később terebélyesedik fává; igaz, hogy az építkezés egy egyszerű gödörrel kezdődik, és az épület csak később bontakozik ki... Ám minden magzat feltételez felnőtt embereket, akiktől származik; minden pici mag feltételez fákat, amik elhullajtják, és minden épület feltételez tervezőket, akiknek az agyában megfogan a terv, még a gödör ásása előtt.
Az összes példában, amit eléggé ismerünk, azt látjuk, hogy a dolgok csak látszólag haladnak az egyszerűtől a bonyolultig, ugyanis igazából minden jól vizsgálható estben éppen az ellenkezője történik: a nagy és összetett dolgok hátterében, rendszerint még nagyobb dolgok állnak.
Ez amúgy az ok-okozatiság és a logika egyik alapszabálya is, nevezetesen, hogy az okozat nem lehet nagyobb az oknál. Dawkins ezt a megfontolást veszi semmibe, amikor azt állítja, hogy az intelligens élet az élettelen anyagból önmagától alakult ki, vagy hogy az univerzum önmagától keletkezett a semmiből. Ám az ilyen egyedi esetek, amiket nem tudunk kellően megfigyelni, és amikben a logikai törvényszerűséget nehéz tetten érni, nem jelentik azt, hogy megdől az ok-okozatiság, és ennek épp az ellenkezője lenne igaz - különösen akkor nem, amikor minden megvizsgálható esetben a logikai törvény érvényességét találjuk igazolva. Tulajdonképpen Dawkins itt hatalmas hitről tesz tanúságot (és a hitet itt értsd úgy, ahogy ő érti: alapot nélkülöző makacs meggyőződésnek).

P.S.: Az evolúcióval természetesen nincs baj. Ez jelenleg a piacon található legjobb elmélet a biológiai és archeológiai adataink magyarázására. Az Egyház, mint tudományos elméletet, sohasem ítélte el az evolúciót (csak mint ateista filozófiát, pl. szociáldárvinizmus, developmentalizmus). A legvalószínűbb magyarázat pedig, amely lefedi mind a logika törvényeit, mind a megfigyeléseket, amelyek az evolúció elméletéhez vezetnek, az, hogy isteni dizájn van magának az evolúciónak is a hátterében. Isten, úgymond, az evolúciót választotta eszközül, hogy létrehozza az élővilágot, ahogy azt ma ismerjük, és az emberi testet, amiben aztán közénk is született.

http://www.youtube.com/watch?v=VK2OcIIkpPo           min: 55