2014. május 29., csütörtök

Apologetika minden kereszténynek! - 7 gondolat

1) Érdekelnek az alábbi kérdések?
 • Lehet-e bizonyítani Isten létezését?
 • A kereszténység-e az egy igaz vallás?
 • Létezett-e Jézus, és igaz-e, amit a keresztények hisznek róla?
 • Isten szava-e a Biblia, vagy emberi hamisítás?
 • Van-e objektív erkölcs?
 • Van-e igazság vallási kérdésekben, és mi az?
 • Krisztus teste-e az Oltáriszentség, vagy a katolikusok bálványimádók?
 • A katolicizmus-e a kereszténység teljessége a protestáns kereszténységgel részlegességével szemben?
 • Konstantin Császár tette istenné Jézust?
 • Van-e halhatatlan lelkünk, vagy anyag minden?
Ha igen, akkor Téged érdekel az apologetika!

2) Az apologetika szó jelentése: védekezés, önvédelem, hitvédelem/hitigazolás, védőbeszéd. Vagyis a keresztény apologetika egy olyan metszete a teológiának és a filozófiának (és egyéb diszciplináknak), amely a kívülállók (ateisták, más vallásúak, stb.) által vitatott pontokra koncentrál.

3) Egyesek szerint a vita nem keresztényi, holott természetesen érvelni lehet szeretetben is, és sokszor a vita már adott, tehát az apologéta (a hitvédő) valóban csak megvédi a keresztény igazságot. A próféták, Jézus, az apostolok, és az egyházatyák is tulajdonképpen végig vitatkozták az életüket: bizonyították Isten igazát. Ezt a mai keresztények hihetetlen következetességgel hagyják figyelmen kívül. Amikor Jézus 
 • bebizonyítja, hogy a szadduceusok tévednek, ami a halhatatlanságot illeti, 
 • ráfogja a farizeusokra hogy gonoszak és képmutatóak 
 • majd kiábrándítja magából az egész sokaságot, mert nem enged abból, hogy az ő testét meg kell enni (Eucharisztia), 
akkor ez mind szép és jó. De ha manapság valaki vitába keveredik a kereszténység érdekében, akkor az "nem ökumenikus", "árt a vallásközi párbeszédnek", és a fő szitokszó: "intoleráns".

Szent Jusztinusz, apologéta
4) Ezen a vasárnapon Jusztinusz vértanú (103 - 166) ünnepe lesz, az egyik nagy apologétánk a második századból. Jusztinusz előkelő származású, filozófiában járatos, igazságkereső ember volt. Nem volt megelégedve a görög filozófia különféle iskoláival, és egy tanulatlan keresztény ember bölcsessége ámulatba ejtette egy nap. Maga is keresztényé lett, és Jézus fényességében olyan bölcsességre tett szert, hogy "megverte" görög tanítóit a saját játékukban: a filozófiában. Rómában iskolát nyitott, és nyilvános hitvitákat rendezett, amíg fővesztésre nem ítélték. Alexandriai Katalinnal és Aquinói Tamással együtt ő az apologéták védőszentje.

5) Múlt vasárnap pedig Péter apostol buzdított minket a szentleckében mondván: 
Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek. De ezt szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik rágalmazzák buzgó életeteket Krisztusban, szégyent valljanak abban, amivel titeket gyaláznak.

6) Készüljünk tehát: elsősorban úgy, hogy életünket látván az emberek a reménységünk felől érdeklődjenek, másodsorban úgy hogy szeretetben tudjunk válaszolni, még akkor is ha rágalmakkal jönnek ellenünk vagy Krisztus és Egyháza ellen.

7) Végül egy vers:

C.S Leiws
A hitvédő esti imája

Csúf bukásaimtól, de jaj, mástól is félek:
Uram, ments a győzelmektől, s a sikertől védj meg!
Te voltál, ó Isten, súlyos szavaim súlya,
Egyedül csak Te vagy jó, ints meg újra és újra!
És hogy meggyőztem őket, higgyenek Tebenned?
Esdeklem: az érvek igája alól is ments meg!
Ez is csak játékpénz, bár fénylik alázatom,
Ne vakítson! Csupán eszköz... Egyedül Rád vágyom!
Az eszméktől is, noha igazak, jöjj, védj meg,
Szent Csönd, ó, borulj reám, s én Feléd szótlan lépek.
Te, ki a tű foka vagy, Te, ki vagy az ajtó,
Vedd el sok-sok kacatom; és add, hogy legyek méltó!

Nincsenek megjegyzések: