2014. augusztus 2., szombat

Új szövetség: nem az, aminek gondolod...

Az új szövetséget manapság mindenki a Biblia második, rövidebbik, Jézussal kezdődő részével azonosítja: 27 könyv, az evangéliumok, az ap.csel., a levelek, és a jelenések könyve.

Új szövetség = egy dokumentum gondoljuk - TÉVESEN.

Az új szövestég ugyanis nem a Biblia második részét jelenti, noha később ezt a jelentést is felvette - de nem ez az elsődleges.

Ki szerint?  Jézus és Szent Pál szerint.

Jézus egyetlen egyszer használja az új szövetség fogalmat (Luk 22.20) az emeleti teremben kehellyel a kezében, amikor megalapítja az Oltáriszentséget, ezzel beteljesítvén az ószövetségi pászka áldozatot. Az Eucharisztia az, amit Jézus az új szövetségnek nevez.

Azonban valki már azelőtt is használta az új szövetség fogalmat, hogy Lukács egyáltalán megírta volna az evangéliumát.

Szent Pál a korintusi levelében (1 Kor 11.25) az új szövetségről ír, és ezzel nem az általa éppen írt dokumentumra utal, sőt a még megírásra váró evangéliumokra sem. Amiről Pál beszél az az, amit Jézus csinált az emeleti szobában, és amiről nekünk azt parancsolta, hogy mi is csináljuk. De mit? Jézus mint csinált? Az Eucharisztiát. És az Eucharisztia az maga új szövetség.

Ezért abszurd a protestáns nézet, hogy a kereszténység lehet teljes az Oltáriszentség nélkül is. Sola scriptura: mondják... Pedig elég lenne a Bibliára elfogulatlanul tekinteniük (a protestáns hagyományaik nélkül), és megláthatnák, hogy:

Az új szövetség elsősorban egy szentség, és nem a Biblia egy része - a Biblia szerint.

Nincsenek megjegyzések: