2015. március 22., vasárnap

Voltak-e Jézusnak testvérei?

Miért tanítja az Egyház azt, hogy Mária szűz maradt Jézus születése után is, ha a Biblia említi Jézus féltestvéreit (Mária gyermekeit)? Hadd adjak négy jó okot erre:

1) A „testvér” (adelphosz) szó jelentése
A Bibliában használt görög szó, adelphosz (testvér) tágabb értelemmel rendelkezik, mint a mi édes-, vagy akár féltestvér fogalmunk. Ábrahám nem volt Lót vér szerinti testvére, noha a Teremtés könyve szerint Ábrahám testvérének mondja Lótot. Továbbá, amikor Szent Pál arról ír, hogy „Jézus megjelent több, mint 500 testvérnek”, akkor sem feltételezzük, hogy Mária szülte mindegyiket. 

Na jó, a viccet félretéve, vannak komolyabb jelöltek is Jézus féltestvéreinek szerepére a Bibliában, például itt: „Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? (Mk 6.3)”. Ha a “testvér” szó jelentéséből indulunk ki, természetesen nem zárhatjuk ki előre, hogy esetleg Jézus féltestvéreiről van szó Mária révén, de nyitottnak kell maradnunk arra is, hogy esetleg unokatestvérekre, vagy más rokonokra hivatkozik a szöveg “testvérekként”.

Egyszer egy francia protestáns lelkésztől hallottam, amint a görög nyelvre apellált mondván, hogy az adelphosz szó egyértelműen testvért jelöl a görög nyelvben, és nem unokatestvért vagy más rokont. Csakhogy azt sem szabad elfelejteni, hogy az Újszövetsgég szerzőinek nem görög volt az anyanyelvük, és zsidó gondolkodásmódjuk természetesen áthatotta a görög nyelvhasználatukat. Elképzelhető, hogy a görög “testvér” szót a zsidók által használt tág értelemben értették. Már csak azért is, mert a korabéli arámi nyelvben nem létezett szó az unokatestvéri rokonság kifejezésére, ezért a testvér szót használták.

Önmagában tehát a “testvér” szó elemzése nem segít eldönteni ezt a kérdést. Mit tudunk még?

2) A legkorábbi elméletek
Úgy tűnik a fennmaradt történeti források alapján, hogy a keresztények a legelső időktől kezdve nem vér szerinti (fél)testvérként értelmezték a Jézus testvéreire való bibliai utalásokat. Az első századból fennmaradt Jakab ősevangélium (nem része a Bibliának) Szent József egy korábbi házasságából származó fiaiként mutatja be Jézus testvéreit, vagyis nem Mária gyermekeiként és Jézus féltestvéreiként. Ez az elmélet azonban nem tud elszámolni József fiaival Jézus születésének eseményi között. 

Egy másik, például Szent Jeromos (4.század) által vallott elmélet szerint Jakab, József, Júdás és Simon Jézus unokatestvérei voltak egész egyszerűen. Ezeknek tükrében tehát nem tartható az a tétel, hogy “Jézusnak biztosan voltak testvérei egyszerűen azért, mert a Bibliában megtalálható az a szóösszetétel, hogy az Úr/Jézus testvérei, (és következésképpen Mária sem örökre szűz, hiszen Józsefnek szült gyermekeket)”.

3) Másik Mária…
Van még egy részlet János evangéliumában, ami a “nem vérrokon elméletek” irányába indítja a történészeket és a teológusokat. Ez pedig a Jézus keresztje alatt álló Szűz Mária és János apostol, akiket Jézus egymásra bíz. Nos, ez értelmetlen lett volna, ha közben Máriának, Jézus anyjának lettek volna fiatalabb gyermekei, akik befogadhatták volna.

Továbbá János narratíváját, aki beszámol a kereszt lábánál történtekről, ha összevetjük Máté vagy Márk narratívájával, kiderül, hogy több Mária is van a közelben. János Jézus anyjával, Máriával áll, míg az asszonyok között, akik Galileából kísérék az Urat, és messziről nézték a golgotai eseményeket, megtaláljuk azt a másik Máriát, akinek Jakab és József a gyermeke, és akik valamilyen rokoni kapcsolatban állhattak Jézus családjával (ezért a testvér megnevezés). “Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük votl Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja és Szalómé”. (Mk 15.40)

4) Mária örökre szűz

Továbbá jól tudjuk más okokból kifolyólag, hogy Mária szüzességi fogadalomban élt már a Szentlélektől való csodálatos fogantatása előtt is, és természetesen a Józseffel való házasságában is végig tartotta magát ehhez. Tehát Mária nem szülhetett Jézusnak féltestvéreket. De Mária szüzességi fogadalmáról majd bővebben egy másik postban!

Források:
http://www.catholic.com/radio/shows/open-forum-for-non-catholics-8743 min: 3
http://www.catholic.com/radio/shows/open-forum-8868# min: 18
http://lexikon.katolikus.hu/J/J%C3%A9zus%20testv%C3%A9rei.html
http://www.catholic.com/tracts/brethren-of-the-lord

Hogyan tovább?
Ha tetszett ez az írás, oszd meg, és vitasd meg barátaiddal!

Ha kérdésed vagy felvetésed van bármilyen hitbéli, hitvédelmi, filozófiai vagy erkölcsi kérdésben, tedd fel nekem a jobboldalon található menüben! Hátha tudom a katolikus választ!

 

2 megjegyzés:

Cs Domokos írta...

Tisztelt cimzet. Az unokatestvér testvér szó vitába nem szálnék be de az utólsó bekezdés kapcsán megjegyzem, hogy a Biblia alapján mindenkinek kell legyen saját felesége vagy férje hogy az ördög paraznasagba ne tudja csábítani. Vajon József hogy tudott tiszta szent igaz ember maradni amit a Biblia ír rola ha a feleségével nem lehetet együtt illetve nem volt más felesége sem ilettve nem említi a Biblia azt sem hogy cölibátus ajándéka lett volna + amit említ az hogy Jézus születésé után ismerte Máriát ami ugyanaz a szó ahogy Ádám ismerte Évát es születetek gyerekeik vagy más helyen hasznal a Biblia az intim együtlétre. Nehéz elképzelni hogy ennek nem volt eredmenye illetve József vagy Mária magtalalan lett volna mert azt is irná a Biblia mint más helyen másoknál. Ettöl függetlenül Jézus szavai érvényesek hogy az anyja és fitestvére aki megcselekszi az Atya akaratát. Ezert fontos hogy ragaszkodjunk a Bibliai igazsagokhoz így még bolond sem téged el azt mondja a Biblia.
Tisztelettel
Csaba

Szerdahelyi Miklós írta...

Kedves Csaba, köszönöm, hogy emlékeztetett rá, hogy adós vagyok a folytatással. Kérem nézzen a blogra rá egy-két hét múlva :)
Szeretettel,
Miklos