2013. november 8., péntek

Ferenc pápa reform-szinódusa a családról

Ferenc pápától reformokat várnak sokan - sokféleképpen. Egyesek azt gondolják például, hogy alapvető dolgokban fogja megváltoztatni a Katolikus Egyház tanítását és ennek megfelelő várakozással (vagy épp félelemmel) tekintenek a 2014 októberére tervezett család pasztorációs és evangelizációs szinódusra. Azonban mind a liberális reményeket dédelgetők, mind az ijedősek - szerencsére - tévednek Ferenc pápával kapcsolatban. A szinódus előkészítő dokumentuma ugyanis arról árulkodik, hogy Ferenc nem az isteni eredetű hitletétemény megváltoztatásán munkálkodik, hanem annak minél alkalmasabb és élhetőbb megvalósításán.


Íme 9 érdekes tudnivaló a szinódusról, amelyeket érdemes terjeszteni, e dokumentum fényében:

1) Mi az a szinódus, és mi fog történni? A püspökök összegyűlnek, és ajánlásokat fogalmaznak meg a pápa felé, aki aztán azokról döntéseket hoz.

2) Miért a család témakörét vitatják meg? Az általános vélekedés szerint a hit krízise vezetett a család kríziséhez. Ám meglehet, hogy az ok-okozati viszony épp fordított, és a családok szétesése vezetett a hit kríziséhez. Erről többet itt. Ha ez igaz, akkor a családok visszanyerése a hit megerősödéséhez is vezethet.

3) Megváltozik-e az Egyház tanítása? Bruno Forte érsek, a szinódus különleges titkára szerint, nem. Nyilatkozata szerint, a szinódus nem tanításbéli kérdéseket fog megvitatni, pláne nem olyanokat, amelyek már végérvényesen le lettek zárva a Tanítóhivatal által.
Erdő Péter bíboros pedig, aki a főrelátori tisztséget tölti majd be a szinóduson arról beszélt, hogy fontos a kiindulásnál világosan látnunk és saját magunkban tudatosítani Krisztus tanítását a házasságról és a családról, és ennek alapján az egyházi tanítóhivatal legfontosabb megnyilatkozásait. „Hiszen amikor lelkipásztori megoldásokat keresünk, akkor nem pusztán a hétköznapi ember megítélésére vagy logikájára kell hagyatkoznunk, hanem hitünk logikájára és Krisztus tanítására.”

4) Pontosan miről lesz szó? Az előkészítő dokumentum, amely elsősorban a püspököknek szól nyilvános. A főbb témák pedig:
  1. A Biblia és a Tanítóhivatal családdal kapcsolatos tanításainak a terjesztése
  2. Házasság a természeti törvény fényében
  3. Családpasztoráció az evangelizáció keretein belül
  4. Családpasztoráció nehéz házassági esetekben
  5. Egynemű személyek egybekelése
  6. Gyereknevelés szabálytalan házasságokban
  7. A házasok életre való nyitottsága
  8. A személy és a család kapcsolata
  9. Más dolgok
5) A dokumentum alapján változhat-e az Egyház tanítása? Nem. A dokumentum épít a hivatalos tanításra, és egyik fő kérdése épp az, hogy az emberek ismerik-e és elfogadják-e a tanítást (Biblia, Gaudium et spes, Familiaris consortio), és ha nem, akkor mit lehetne tenni, hogy ez megváltozzon?

6) A dokumentum alapján változhat-e az Egyház gyakorlata? Lehetséges, hogy az Egyház megerősít már élő gyakorlatokat, vagy új módokon próbálja megvalósítani a tanítást.

7) Mi a legnagyobb hírértékkel rendelkező várható változás? Az egyik kérdés azt feszegeti, hogy a kánonjog egyszerűsítése a házasságok semmisségének kimondásával kapcsolatban vajon pozitív hatással lenne-e az érintett felekre? Ennek a hátteréről azt érdemes tudni, hogy a Katolikus Egyházban nincs válás: az érvényes házasságok életre szólnak. Ám ha egy házasság érvénytelen (egy érvényes házasságnak ugyanis vannak feltételei, amelyek lehet hogy nem álltak fenn), és ezt az egyházi bíróság kimutatja, akkor a felek szabadok házasságkötésre. Ennek a kánonjogi eljárásnak az egyszerűsítéséről van szó, nem a válás liberalizálásáról.

8) Van-e valami a dokumentumban a homoszexuális kapcsolatokról? Van. Az egyik pont arra kérdez rá, hogy a megkereszteltek ismerik-e és elfogadják-e azt a természettörvényi elvet, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata? További pontok azzal foglalkoznak, hogy az egyes államok elismerik-e a homoszexuális viszonyokat házasságként; mit lehet pasztorális értelemben tenni az ilyen kapcsolatban élőkért, és adott esetben az ilyen kapcsolatokban felnövő gyermekekért?

9) Van-e valami a dokumentumban a fogamzásgátlásról? Igen, a dokumentum ebben is épít a már létező egyházi tanításra, a Humanae vitae enciklikára, és a kérdések ezzel kapcsolatban is arra vonatkoznak, hogy a hívők ismerik-e, elfogadják-e ezt, és hogyan lehetne ügyesebben eléjük tárni a tanítást; valamint hogyan lehetne növelni a gyermekvállalási kedvet?

Imádkozzunk, hogy ezekben a témákban sikerüljön az Egyháznak előrelépnie, imádkozzunk Ferenc reformjáért! Köszönöm a terjesztést!

http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/will-there-be-an-earthquake-at-the-extraordinary-synod-12-things-to-know-an/#ixzz2juHfzymV

Nincsenek megjegyzések: