2013. november 15., péntek

Jézus: őrült, hazug, vagy Isten?

Bizonyítható-e, hogy Jézus Isten?

A kérdés ugyanaz, mint hogy „bizonyítható-e a kereszténység", mert Jézus istensége az összes többi keresztény tanítás alapja. Ha Jézus Isten, akkor a kereszténységnek mindenben igaza van, és mindenkinek kereszténnyé kell válnia. Ha viszont Jézus nem Isten, akkor a kereszténység még csak nem is egy a nagy életfilozófiák közül, hanem egyszerű átverés. A kereszténység létjogosultsága tehát a tét.

Több-e a kereszténység, mint egyéni preferencia vagy személyes vallásos érzület?

Az érvelés Jézus istensége mellett az alábbi tényekre épül:
a) Jézus jó és bölcs ember volt. Ezt általában azok is elismerik, akik nem hajlandók elfogadni istenségét. Ha valaki ezt nem fogadja el, ha nem látja meg Jézus életében és halálában a szeretetet (amely kemény akár a gyémánt) és az igazságosságot (amelyet mégis gyöngéden érvényesít), azzal nem lehet mit kezdeni. Sajnos lehetséges tagadni a jóságot: Christopher Hitchens +, korunk egyik leghíresebb ateistája például, az egyik tévés vitájában arról beszélt, hogy Teréz Anya mennyit ártott az emberiségnek, és hogy jobban tette volna (Teréz anya) ha otthon marad... Ám az emberek többsége nem vak a jóságra, és Jézus megragadja őket. Ha mégsem hisznek neki, az nem azért van, mert nem tartják jónak, hanem azért mert nem logikusak és következetesek. Hogyan vezet el a logika Jézus jóságából az istenségéig? 
b) Jézust bűnözőként végezték ki. Jézus valós létezése és kereszthalála megalapozott történelmi tények, vagyis a legszkeptikusabb és keresztényellenes kutatók sem vitatják, hogy Jézus élt, és hogy a kereszten végezte, ahogy meg is van írva.
c) Jézus Istennek mondta magát. Erre a garanciánk az apostolok írásai és a vértanú haláluk, amely szintén történeti tény, és amelyet a Jézus istenségébe vetett hitükért vállaltak. Persze az, hogy Jézus Istennek mondta magát, nem jelenti automatikusan azt, hogy Isten is volt: Jézus tévedhetett is, hazudhatott is, vagy az apostolok akár félre is érthették. Ezeket kell most megvizsgálnunk!

Egyazon érv négy változata:
1.       Jézus aut deus aut homo malus (vagy Isten, vagy rossz ember): Jézus nem rossz ember, tehát Istennek kell lennie. A feltevés bizonyítása: egy ember, aki Istennek mondja magát, de nem az, nem lehet jó ember. Az ilyen embert vagy hazugnak kell tekintenünk (amennyiben maga sem hisz igazát), vagy őrültnek kell tekintenünk (amennyiben valóban elhiszi a saját állítását). Mivel Jézus Istennek mondta magát, ezért egyszerű jó ember nem lehet, így 3 lehetőségünk marad: ő mindenképpen vagy valóban Isten, vagy egy hazug, vagy egy őrült. Mivel Jézus esetében kizárható, hogy hazug vagy őrült lett volna, ezért bármilyen rendkívüli is, az egyetlen életképes elmélet vele kapcsolatban mégis az, hogy Jézus Isten.
2.       A nagy tanítók (a bölcsek) szavahihetőek. Jézus egy bölcs, tehát szavahihető. A szavahihető emberek igazat mondanak, főleg saját magukról. Ezért Jézus is igazat mond, elsősorban saját magáról. Ám Jézus azt mondja, hogy ő Isten. Ebből következik, hogy igaz, hogy Jézus Isten.
3.       Jézus, mint téveszmés: kizárva.


Jézus istenségét bizonyító mátrix
Bölcsek (olyan emberek, akik egyszerre rendelkeznek életbölcsességgel, szeretetteljesek és találékonyak):
Azok az emberek, akik nem nevezhetők bölcseknek:
Azok az emberek, akik Istennek (a Biblia Istenének) mondják magukat:
Egyedül Jézus.
Az istenkomplexusban szenvedő őrültek.
Azok az emberek, akik nem tartják magukat a Biblia Istenének:
Szókratész, Buddha, Mózes, Lao-ce, Konfuciusz, Bölcs Salamon, stb.
Az emberiség 99,9999999 százaléka.

Jézus mint szavahihető bölcs. Okok az ilyetén osztályozásra:
a.       életbölcsesség (prajna), belátás az emberi szív mélyére és emberismeret
b.      gyakorlatias szeretet, altruizmus, együttérzés (karuna), önzetlenség, ingyenes szeretet
c.       találékonyság, kiszámíthatatlanság, eredetiség, sokoldalúság, beskatulyázhatatlanság
Az istenkomplexusban szenvedők éppen eme tulajdonságoknak vannak híján: közhelyesek, önzők és unalmasak.

4.       A Jézusra vonatkozó besorolási lehetőségek összegzése:
a.       Jézus soha nem mondta magát Istennek? Ez esetben Jézus egyszerűen egy legenda, egy MÍTOSZ. Csakhogy Jézus személyének történetisége, és az hogy követői istenítették magalapozott tények.
b.      Jézus valóban Istennek mondta magát
i.                    Jézus a hinduk istenével, Brahmannal azonosult? Ez esetben Jézus egy a sok GURU közül. Csakhogy Jézus zsidó volt, és nem hindu. Jézus kontextusa a zsidók egyistenhite. 
ii.                  Jézus a zsidók Istenével, JHVH-val azonosult?
1.      Jézus állítása lehet hamis
a.      Jézus tudta, hogy állítása hamis? Ez esetben Jézus rossz ember, egy HAZUG. Ám akkor nem volt se jó, se bölcs, csak egy sikeres csaló. És akkor meg kell magyarázunk Jézus motivációját, hogy kitartott a hazugsága mellett a kínhalálig. (A vértanúság ugyan nem bizonyítja az igazad, de az őszinteségedet igen.)
b.      Jézus nem tudta, hogy állítása hamis? Ez esetben Jézus téveszmés volt, istenkomplexusban szenvedett, ŐRÜLT volt. Ám akkor Jézus szintén nem lehetett se jó, se bölcs. Ezen kívül képtelenség, hogy egy őrült nem hogy az életben, de még a halála után is tanítványok egységes csoportját tartsa össze. Klinikai őrülteknek nincsenek követőik.
c.   Jézust a tanítványai félre is értethették? Ez esetben Jézus a világtörténelem egyik legsikertelenebb tanítója. Egy ilyen Jézus aligha lenne bölcsnek nevezhető.
2.      Jézus állítása lehet igaz. Ez esetben Jézus az ÚR. Ez az egyetlen elfogadható elmélet az adatok fényében (már ha nem zárjuk ki eleve a természetfeletti létezését): ez a kereszténység.

http://www.libri.hu/konyv/menny-es-pokol-kozott.html

2 megjegyzés:

Heidl György írta...

Ennek a tiszteletreméltó, klasszikus, és részben C.S. Lewis trilemmájaként ismertté vált érvelésnek az a logikai hibája, hogy feltételezi: az evangéliumokban közvetlenül a történeti Jézus beszél. Szerintem sokkal stabilabb Larry Hurtado tudományos érvrendszere, pl. a How on Earth did Jesus become God c. könyvben.

kontakt írta...

"Ha viszont Jézus nem Isten, akkor a kereszténység még csak nem is egy a nagy életfilozófiák közül, hanem egyszerű átverés. A kereszténység létjogosultsága tehát a tét."

Jézus szerint Isten szellemi lény, Aki a mennyben van, egyébként meg halhatatlan és az emberi szemek számára láthatatlan. Akik azt tanítják, hogy Jézus ugyanaz az Isten, mint akihez ő imádkozott, az mind hazudik! Ennélfogva a kereszténység, élén a r. katolikus vallással, valóban egy nagy átverés. De ez még nem jelenti azt, hogy ne léteznének Krisztusnak hűséges követői.