2015. május 2., szombat

Az összes Mária-dogma bibliai alapja - 6 rövid pont


  1. Az angyali üzenet történet nem arról szól, hogy Gábriel arkangyal egyszerűen információt közöl (ez... és ez... fog történni), hanem Máriát egy feladat elfogadására kéri, amire Mária nemet is mondhatott volna. Ám ennél többről is szó van: az angyal Máriát egy hivatal betöltésére kéri fel. Milyen hivatal?
  2. A hivatal lényege, hogy fia lesz a király, vagyis Mária szerepe az anyakirálynőé. Hogy jön az anyakirálynőség egyáltalán a képbe?
  3. Az anyakirálynő fontos és befolyásos szerepet játszott Izrael királya mellett az Ószövetség szerint. Egy példa: 1Kir 2.19 Amikor Batseba belépett Salamon királyhoz, hogy Adonija ügyében beszéljen vele, a király fölkelt, elébe (ment), meghajolt előtte, aztán a trónjára ült; a király anyjának odatettek egy széket, s helyet foglalt a jobbján.
  4. Azonban ha Jézus nem csak király, hanem messiás is, akkor Mária munkaköri leírása még érdekesebb lesz…
  5. És ha Jézus királysága nem evilági, hanem lelki és örökkön-örökké tart majd, akkor az is világos lesz, hogy Mária szerepe ebben a királyságban nem politikai, hanem szintén lelki.
  6. Összegezve: Mária anyakirálynői szerepe (Jézus lelki királyságában) alapozza meg a közismert Mária-dogmákat.


További anyagok:
KATOLIKUS VÁLASZ: Mária (testbeni) mennybevétele ...

1 megjegyzés:

Laci írta...

Kedves cikkíró,

A cikkben szerepel egy nagyon erős csúsztatás, ugyanis a Bibliában szereplő "király anyja" teljesen mást jelent, mint a cikkben szereplő "anyakirálynő".

Izraelben a király uralkodott, nem pedig a király felesége, vagy anyja. Puha, gyenge király esetében előfordult, hogy a gyakorlatban a felesége uralkodott, ez történt Akháb és Jézabel esetében, azonban erről Istennek meg volt a véleménye:

"És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknál, akik ő előtte voltak."

"jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, akik ő előtte voltak."

Ezen felül maga Jézus tanította az anyjáról:

"Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon...

Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni.
És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim?
És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!
Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."
(Máté evangélium 12. fejezet)