2013. március 29., péntek

A hit tudás

A hit biztos tudás.

A hit nem bizonytalan, mint ha azt mondanám, hogy "azt hiszem, holnap már jön a tavasz". A keresztény hit nem vélemény, erőltetett reménykedés, vagy vakhit, mint azt ma oly sokan alaptalanul gondolják. A hit nem is fennkölt érzelem, amint azt a modernizmus áramlata próbálja elhitetni velünk.

A keresztény hit a "hit" szónak egy másik jelentéstartalmával kezdődik: ahogy hiszünk a szemünknek, vagy hiszünk a szakértőknek, vagy hiszünk egy becsületes barátnak, ahogy hiszünk a tudomány eredményeiben úgy hiszünk (Jézus tekintélye alapján) az egyes hittételekben. Absztrakt gondolkodás, vagy kísérletezés útján nem tudnánk bizonyítani, ám mivel Jézus a garancia rá, elhisszük.

Ennek a hitnek semmi köze a reménykedéshez, a vakhithez, vagy az érzelmi fennköltséghez.

Pál azt írja: tudom kinek hittem (2 Tim 1,12), mert látta a feltámadt Jézust. És az apostolok hite, amelyben mi osztozunk ezért teljesen értelmes, és hasonló a hétköznapi értelemben vett tudáshoz.

A keresztény hit ugyanakkor természetesen sokkal több is, mint az állításszerűen megfogalmazott kinyilatkoztatás értelmi elfogadása - ám semmiképpen sem kevesebb annál. A hit örök élet, amiért az apostolok boldogan feláldozták a földi életüket.

http://www.youtube.com/watch?v=7vWB9lMh5Lc