2013. március 23., szombat

A Szentírás és a pápaság I.

Probléma:
Hol van a Szentírásban, hogy Isten szervezett vallást akart létrehozni? A pápaság, a magisztérium (tanítóhivatal), és a bíráskodás nem mind azhit személyes megélésének akadályai? Bűnös-e a katolikus Egyház a kereszténység elferdítésében?

Megoldás:
A katolikusok, mint az autentikus keresztények, mindenben az Isten akaratát igyekeznek követni. Ha okkal hihetnénk, hogy Isten mindössze individuális, személyes hitet vár tőlünk, akkor ebben a katolikusok lennének az élvonalban. Azonban a Biblia tanítása nem ilyen egyszerű:
Isten mind az Ó-, mind az Újszövetségben rendelt népe vezetésére embereket: Ábrahámot, Mózest, a királyokat... Isten világi és egyben spirituális vezető szerepeket delegál választottjainak. E kettő az ószövetségi Izrael esetében organikusan összetartozott.

A kormányzóságra, vagyis a pápaságra is van előkép az Ószövetségben: Izajás könyvéből (22. 15-25) megtudjuk, hogy Izraelnek nem csak királya volt, hanem a királynak volt kormányzója is, akire a város kulcsai voltak bízva, és tekintélyben ő csak a királynak volt alárendelve.  "Amit ő kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja". Ismerősen cseng? 
Erre utal Jézus vissza az Újszövetségben amikor Péternek adja a mennyország kulcsait. És a tanítványok, akik az Ószövetség kultúrájában éltek, egyből tudták, hogy Jézus honnan idéz, és hogy hatalmat delegál, pozíciót kreál, és Péter tölti be ezt a tisztséget.  
Jézus beteljesíti Izrael királyságát: Krisztus a király, de a második eljövetelig Péter és utódai a kormányzók.
Igen, az utódok is, a pápák. Izajástól ugyanis azt is tudjuk, hogy a korrupt Sebnát Eljákim váltotta föl. Tehát nem egy személyhez kötött kinevezésről van szó, hanem egy hivatalról, amit valaki mindig betölt. Természetesen a királyok korának végével, a kormányzóságnak is leáldozott. Ám Jézus épp ezt restaurálja és menti át beteljesített formában az Újszövetségbe. A pápaság ezért örökletes, és az Egyház mai gyakorlata így következik a Szentírásból.


A lelki probléma: Isten ugyan MIÉRT döntött volna így? (az én kiegészítésem) 
Mindez nem csak ténykérdésként vetődik fel. Van, akit nem csak az érdekel, hogy Isten hogy döntött, hanem sokan úgy vetik fel a kérdést, hogy: Isten ugyan MIÉRT döntött volna így? Ez azért van, mert a mai kultúra főárama a vallást személyes hitként értelmezi csupán, és bántó, sőt otromba a gondolatnak tűnik, hogy Isten egy erős jogokkal rendelkező vallási vezető figurát rendelt az igazhitűek vezetésére. 

Folyt köv.