2013. március 31., vasárnap

Jézus feltámadt: Az első hitvallás

Probléma: 
Keresztények is gyakran bizonytalanok a hitük eredetiségében, ugyanis azt gondolják, hogy a kezdetek mitikus homályba vesznek. Ki tudja, mikor találták ki a feltámadást? Ki tudja, kinek volt érdeke ez a tanítás? Kit tudja akkoriban mit is értetek feltámadás alatt, és aztán az egyház hogyan értelmezte át?

Megoldás:
A első "hiszekegy" azonos a mai credoval. Az első hitvallásunk ugyanis korai, pontos, ellenőrizhetően lehivatkozott, és mártírhalálokkal hitelesített.


1Kor 15.3-6
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint.
Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek.
Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek...


Mikori az első hitvallás? A történelemtudomány álláspontja szerint Pál a fenti sorokat 55-ben írja, alig húsz évvel Jézus halála után (~33). Ez önmagában túl rövid idő, hogy ilyen kaliberű és kultúraellenes legendák gyökeret verhessenek. Mert Jézus istenembersége, és feltámadása elfogadhatatlan volt a korabéli kultúra számára. Az apostolokat is csak a tapasztalás és a megkérdőjelezhetetlen tények zökkentik ki a hagyományos ószövetségi kategóriákból, és így válnak hívővé.
Vagy még korábbi: Pál 55-ben nem úgy ír, mint aki újdonságot közöl, hanem mint aki emlékeztet a korábbi szóbéli tanítására: "azt hagytam rátok".
Kitaláció? Pál nem saját kinyilatkoztatást ad tovább, hanem "amit ő is kapott", és Péterhez, illetve a többi apostolokhoz köti magát. Pál nem akar autentikus lenni, hanem a megismert igazságot közvetíti. Továbbá a feltámadásról szóló tanítást tapasztalásra alapozza: "megjelent" ennek is, annak is. És ezt a tapasztalást ellenőrizhetővé teszi: "ezek közül legtöbben még élnek". Aki kíváncsi járjon utána!
De mit értettek a feltámadás alatt akkor? Ugyan azt amit ma: a test feltámadását: a lelki (értsd a Szentléleknek 100%-ban alárendelt, ámde fizikai, anyagi) test új és örök életre támadását. Pál az eredeti görögben nem egy lelki élményre utaló szót használ a feltámadásra, miszerint Jézus az apostolok szívében támadt volna fel, és tanítása a hit által élt volna tovább. Pál "fizikai felkelésről" ír: egy hulla fizikai talpra állásáról beszél. Ennyire nyomatékos a feltámadás fizikai jellege.
Az írások szerint? Sokak számára gyengíti Pál tanúságát, hogy az írásokra is hivatkozik. Ők jellegzetesen úgy értelmezik Pál sorait, hogy Pál olvasta az Evangéliumokat, és hit alapján elfogadta a feltámadást. Ám ez félreértés. Elsősorban, az Evangéliumok mind a Korintusi levél után keletkeztek, Pál valószínűleg nem olvashatta azokat. Emlékezz, hogy az Újszövetség dokumentumai ekkor íródnak csak. Pál az Ószövetségre hivatkozik, amiben természetesen sok minden előrejelzi Jézus halálát és feltámadását, és Pál itt mindössze arra törekszik, hogy Bibliai alapra is helyezze a hitvallását.
Vérrel igazolt tanítás: A zsidók számára annyira botrányos volt ez a tanítás, hogy káromlásért megkövezték István vértanút. Péter, Pál és még sokan pedig a rómaiak szemében voltak halálra érdemesek a hitük miatt. Ki halna meg a saját kitalált messiásáért, és milyen haszna származna belőle?

http://www.garyhabermas.com/