2016. május 5., csütörtök

A Hittani Kongregáció prefektusa a házasságon kívüli szexről, az áldozásról és az Amoris Laetiáról


Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa, Ferenc pápa doktrínáért felelős főembere egy május 2-án Spanyolországban tartott előadásában leszögezte, hogy az Amoris Laetitia (AL) című apostoli buzdítás nem változtatja meg az Egyház eddigi tanítását és gyakorlatát az elvált újraházasodottakat és a szentségi fegyelmet illetően.

Az Amoris Laetitia félreérthetően megfogalmazott passzusai nyomán sokan (egyesek örvendezve, mások kétségbeesve) arra a következtetésre jutottak, hogy az Egyház tanítása megváltozott a katekizmusban, vagy a Familiaris Consortioban (IIJP), vagy a Veritatis Splendorban (IIJP) foglaltakhoz képest.

A forradalmi változás lényege abban állt volna, hogy a tulajdonképpen házasságtörésben élő újraházasodottak (mert a hűség az eredeti házastársához köti őket továbbra is) érvényes gyónáshoz és Eucharisztiához járulhattak volna anélkül, hogy szétválnának, vagy minimum lemondanának a csak házasfelek között jogszerű testi kapcsolatról, abban az esetben ha ők maguk és papjuk (ha nem a plébánosuk, akkor akármelyik liberális pap...) tisztának ítélik meg a lelkiismeretüket. Ez a változás persze elképzelhetetlen, ugyanis a katolikus szexuáletika alaptételét veszi semmibe: vagyis, hogy a szex a házasságra tartozik, azon kívül pedig házasságtörésről beszélünk. Az újraházasodottak szentségi helyzetét II. János Pál így fogalmazza meg:

FC 84: A bűnbánat szentségében való kiengesztelődés – amely utat nyit az Eucharisztiához – csak azoknak engedhető meg, akik bánkódván amiatt, hogy megsértették Krisztus hűségének és Szövetségének jelét (a felbonthatatlan házasságot) őszintén késznek mutatkoznak arra, hogy a továbbiakban olyan életet élnek, amely már nem ellenkezik a házasság felbonthatatlanságával. Ez azonban valójában azt követeli, hogy valahányszor a férfi és a nő súlyos okok – pl. a gyermekek nevelése – miatt nem tehet eleget a szétválás követelményének, „vállalják magukra azt a kötelezettséget, hogy teljes megtartóztatásban élnek, azaz tartózkodnak az olyan cselekedetektől, amelyek csak a házastársakat illetik meg”.

Müller bíboros most, az Amoris Laetitia után, azt mondja, hogy mindez változatlan, és téves, kontextuson kívüli értelmezés eredménye lehet csupán bármilyen más következtetés. Hiszen az AL-ben "a pápa egyszer sem vonja kétségbe az elődei okfejtését" - mondta a Hittani Kongregáció prefektusa. "Ezek az okfejtések pedig nem a felek szubjektív bűnösségére alapoznak, hanem látható, objektív életállapotukra, amely ellentétben áll Krisztus tanításával". Éppen ezért nem ismernek kivételt.

A bíboros kijelentette, hogy "lehetetlenség" megváltoztatni az Egyház eme világos tanítását. Majd arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy "Az Egyháznak nincs hatalma megváltoztatni az Isten törvényét", sőt "sem a pápa sem egy zsinat nem teheti ezt meg".

Szinódusi előzmények:

2015: Szinódusi hírek 7: a progresszívek nem örülnek, de nagyon azért a többiek sem

1 megjegyzés:

Mocsári Gabriella írta...

Van sajnos amit nem lehet megmagyarázni,,,mért hurcolt Buddhaszobrot Ferenc...Az egész biblia totálisan a bálványimádás ellen szól, azért mentek 2 szer fogságba, azért szórattak szét, azért ölte meg Illés Báál prófétákat ! nem igaz hogy ugyanaz az Isten a többi vallásban erről szól az egész biblia hanem az Úr az Isten ! Ha te idegen istenekkel leülsz barátkozni, azok a ruhátis letépik rólad ! Ezt tette II János Pál érdemei elismerése mellett. Ezért van rajtunk az itélet ! A dalai láma azt mondta róla hogy az én pápám ! Azóta terjedt el az az őrület félreértelmezve a zsinatot hogy több út van , ugyaoda vezet mindegy milyen vallás. Ez a biblia szembe köpése! Siófokon hallottam prédikációban ! Midenki oda megy a buddhista is, csak nekünk katolikusoknak van egy speciális felszerelésünk ! Iszonyat. Nem igaz ! A mi Istenünk élő isten, és az ő isteneik mind bálvány, meglátod ha elmégy Indiába. Hasonlatosak lesznek hozzájuk tisztelői. Az egyház élen járt az igazak üldözésében, a hozzá küldetettek üldözésében. A szentek életéből látjuk. Lehet hogy Isten azt mondta: A saját gyermekeidet üldözöd, majd rád bocsájtom a tévelygést hogy az idegenekhez menjél,na majd azok a ruhát is letépik rólad. Ez az itélet folyt végig az ószövetségben ! Végig ..Jézus igazi identitását az ő népe megútálta.