2015. október 5., hétfő

Szinódusi hírek 2: Erdő Péter huszárvágással indít

Erdő Péter nem hagyja magát csőbe húzni még egyszer.
Történt a 2014-es szinóduson, hogy a félidős jelentésbe, melyet Erdő tisztje volt egy sajtótájékoztatón ismertetni, neűm tudni pontosan hogyan, de Bruno Forte érsek, a szinódus különleges titkára, egyéni kezdeményezésre beleírta a homoszexualitás értékként való fogadását. És amikor Erdőt arról kérdezték a riporterek, hogy ez mégis mit jelent, ő átadta a szót Forte érseknek mondván, hogy ő (Erdő) nem tudja, és talán az el tudja magyarázni, aki írta.
Idén úgy tűnik, Erdő elejét igyekszik venni minden ilyen próbálkozásnak. Sőt az egész szinódusnak egy józanabb és hagyományhű irányt kíván adni, kezdve a főrelátori beszédével, mely közvetlenül a pápa felszólalása után következett, és mely meglepően konkrétra és katolikus igazságokban gazdagra kerekedett.
 • Az irgalmasság megtérést kér a bűnöstől. -- Felszólalt a sokak által népszerűsített trivializált irgalom ellen.
 • Az elvált, de újra nem házasodottak számára egyházmegyei meghallgató központok létrehozását ajánlja, ahol segítik a válságba került házastársakat, annak a tudatában, hogy a gyermekeik a szenvedő alanyai ezeknek a helyzeteknek. -- Egy józan kezdeményezés.
 • A bűnbánati úttal kapcsolatban leszögezte: hogy az olyan elváltak és újra házasodottak esetéről van szó, akik önmegtartóztatást gyakorolnak, tehát gyónáshoz és szentáldozáshoz járulhatnak anélkül, hogy botrányt okoznának.
 • A házasságon kívüli más együttélési formákról kijelentette: Még ha az együtt élés egyes formái hordoznak is magukban pozitív vonásokat, ez nem jelenti azt, hogy javakként lehet bemutatni azokat.
 • A fokozatosság elvével kapcsolatban megerősített II. János Pál féle értelmezést, miszerint „igazság és hazugság között, jó és rossz között nincs fokozatosság”, mindazonáltal, miután az erkölcsi jó objektív igazsága és az egyén szubjektív felelőssége két különálló fogalom, szubjektív szinten helyet kaphat a fokozatosság törvénye, vagyis a lelkiismereti nevelés.
 • A homoszexuális kapcsolatokról: semmilyen alap nem létezik arra, hogy hasonlóságot, bármilyen akár távoli analógiát vonjunk a homoszexuális kapcsolatok és a házasságról és a családról alkotott isteni terv között.
 • Abortusz, eutanázia kizárva.
 • A Humanae Vitae enciklika aktualitását hangsúlyozta, mely az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját fejti ki, mondván, hogy „manapság annyi módszer van arra, hogy elszakítsák az utódnemzést és a hitvesi szeretettől”. Egy további forrás itt.
Erdő beszéde azért figyelemre méltó, mert egyértelmű benne a hagyomány irányába való elmozdulás a tavalyi nyitóbeszédéhez képest, tovább azért nagy a jelentősége, mert mint főrelátor, nem a saját véleményét hivatott megfogalmazni, hanem összefoglalót kell adnia a szinódusi folyamatokról.
A hétfő délelőtti sajtótájékoztatón Erdő Péter bíboros, André Vingt-Trois bíboros és Bruno Forte érsek voltak jelen. A legtöbb kérdés Erdő felé irányult épp a fent említett beszéde okán. A riporterek arra voltak kíváncsiak, hogy lekerülnek-e az asztalról az „izgi” (progresszív) témák, és hogy Erdő a szinódus nevében beszélt-e? Az keleti-ortodox egyház újraházasodási gyakorlatáról is kérdezték.
 • Erre Erdő bíboros azt felelte, hogy a szinódus még csak most kezdődik, de az ő beszéde annak összegzése, ami a dialógus irányát jellemzi nem csak a főpapok részéről, hanem a tavalyi szinódus óta beérkezett összes visszajelzés eredőjét.
 • Az ortodox újraházasodással kapcsolatban Erdő azt mondta, hogy ez az elmúlt év arra remek alkalom volt, hogy mélyebben megismerjük a keleti hagyományt, mely egyébként korántsem egységes, (ezért igazából nem is tudjuk, miről beszélünk, ha úgy általánosságban utalunk az ortodox gyakorlatra).
Vingt-Trois bíborost arról kérdezték, hogy a liberális sajtó nyomása befolyásolja-e a szinódust? A Kasper javaslatról is kérdezték.
 • A bíboros szembeállította az idők jeleit a korszellemmel jelezvén, hogy az első a Biblia fölött való elmélkedésből fakad a második divat. És a pápa nehéz helyzetével kapcsolatban megjegyezte, hogy nem teljesen mentes a korszellem befolyásaitól, de nem is rabja annak.
 • A Kasper javaslattal kapcsolatban azt fejezte ki, hogy az ki van zárva, és hogy csalódottan mennek majd haza azok a riporterek, akik arra számítanak, hogy megváltozik a katolikus tanítás. A bíboros azt is mondta, hogy reméli, hogy ez az üzenet átmegy, és nem kell majd mindennap felelni erre a kérdésre.
Bruno Fore érsek Vingt-Trois bíboros szavaira reagálva azt mondta, hogy azért az sem igaz, hogy semmit nem fog változni. „A szinódus nem azért jött össze, hogy ne mondjunk semmit”. És ismét elmondta, hogy a tanítás nem fog változni, de a GYAKORLAT majd meglátjuk…

Nincsenek megjegyzések: