2015. október 10., szombat

Szinódusi hírek 3: Értelmetlenség vagy annál rosszabb?

Erdő Péter bíboros ígéretes nyitóbeszédét egyelőre* nem követte megerősítés vagy hasonló erős hangok. Amire viszont példákat látunk, az az Egyház tanításának ellenmondó megnyilvánulások a homo-kapcsolatok elfogadását és a női pappá szentelést illetően.

A kanadai Paul-André Durocher érsek szerint a nőket diakónussá kéne avatni (vagy szentelni?), vagyis a papi rend részévé tenni, holott II. János Pál erről a hagyománynak megfelelően leszögezte Ordinatio Sacerdotalis apostoli levelében, hogy lehetetlenség:

Hogy tehát ebben a fontos kérdésben, amely magára az Egyház isteni alkotmányára vonatkozik, minden kétséget kizárjunk, hivatalunk erejénél fogva, mellyel a testvéreket megerősítjük [vö. Lk 22,32], kijelentjük, hogy az Egyháznak semmilyen módon nem áll hatalmában a nőket pappá szentelni, továbbá, hogy ehhez a tanításhoz az Egyház minden hívének tartania kell magát. …

Tehát a szentelés kizárva, az avatás pedig, hogy is mondjam, senki nem tudja mire jó, mit jelentene. Kifejtve nincs, csak úgy odadobva a médiának néhány jó ponttért, hogy „értsétek félre, ahogy akarjátok”. Rosszabb esetben persze tudatlanságról van szó, vagy még rosszabb esetben manipulációról.

Sajnos ez a mintázat rajzolódik ki a szinóduson elhangzó minden szenzációval kapcsolatban: a legjobb indulatú értelmezés mellett is kiderül, hogy értelmetlenségről van szó, vagy kevesebb naivitás mellett értékelve csak ennél még rosszabb lehet a háttérben.

A homoszexuális kapcsolatok kérdése is gyanúsan sokat kerül elő a sajtókonferenciákon, holott állítólag a (nyilvánosságtól mentesített) szinódusi üléseken alig kerül elő. Ez felveti ismét a szervezők manipulatív ténykedését, mely arra irányul, hogy várakozásokat ébresszenek a médián keresztül a liberális nyitásra, és ezáltal nyomást gyakoroljanak a szinódusra.

Az, hogy az Egyházba beépülve dolgozik egy homo-lobbi már XVI. Benedek pápa idejében felvetődött, és Krzystof Charamsa atya esete ismét ezt igazolja. Charamsa atya a Hittani Kongregáció (a hit tisztaságáért felelős kongregáció!) munkatársa volt 2003-tól, míg a szinódust megelőző napon előjött a klozetből a homoszexuális partnerével együtt. Bevallott célja volt, hogy a szinódusra nyomást gyakoroljon. Ez a pap többek között „embertelennek” nevezte, hogy az Egyház csak a szűzi életet tudja felajánlani a homoszexuális vonzalmakkal rendelkezők számára, ami már csak azért is abszurd, mert mint papot a fogadalma is kötötte volna a szűzi élethez.

A sajtótájékoztatókon pedig Thomas Rosica atya viszi a homoszexuális lobbi retorikáját, és inkluzív nyelvezet használatára buzdít (állítólag a szinódusi atyák nevében, akiknek viszont a nyilatkozatai nem nyilvánosak). Rosica atya szerint a decemberben kezdődő Irgalmasság Éve megköveteli az egyházi nyelvezet megváltoztatását (hivatalos és magán egyaránt), hiszen „a melegeket nem sajnáljuk, hanem elfogadjuk őket annak, amik”. Ennek programjellegű üzenete van, hiszen az eddig is minden normális ember számára világos volt, hogy nem keresztényi bántani és sértegetni bárkit is bármilyen alapon. Viszont annak, hogy a Katekizmus szövegeit vagy II. János Pált (akit ti is ugye az irgalmatlanságáról ismertek elsősorban!) a PC ideológia szerint cenzúrázni kéne, nem lehet jó (katolikus) vége.

Ismét a liberális bábeli mintázat: értelmetlenség vagy annál rosszabb. Ha valaki azt akarja feltételezni, hogy Rosica atya vatikáni szóvivő elfogadja a katolikus tanítást (ti. hogy a szodómia bűn, és mint ilyen nem válik a lelkek javára, ezért inteni kell ellene), csak több szeretetre buzdít ennek a kommunikálásában, akkor semmi szenzációs nem hangzott el, pusztán az Egyház tanításának egy féloldalasra sikeredett és félreérthető megfogalmazása. Hurrá. Ha viszont Rosica atya nem hiszi a tanítást, akkor egy béna nyilatkozatnál valami sokkal rosszabbal állunk szemben.


*A pénteken megjelent nyelvi csoportok riportjai jónak tűnnek. Hamarosan erről is beszámolok.

Nincsenek megjegyzések: