2015. október 15., csütörtök

Szinódusi hírek 4: A kiszivárogtatott levél (#Vatileaks)

Íme a levél szövege, melyet szinódusi atyák egy csoportja írt Ferenc pápának a szinódus aggasztó folyamatait illetően, és amely ki lett szivárogtatva. Kezdeti bizonytalanság után mégis kiderült, hogy létezik a levél és az is, hogy körülbelül pontos a szöveg. Most már az aláírók listája is letisztázódott. Ám ami igazán lényeges az, hogy nem lett figyelembe véve a szinódus menetét illetően. Pedig jogos aggodalmak és jó javaslatok voltak benne megfogalmazva.

A levelet Pell bíboros Október 5-én adta át a Ferenc pápának, ám az levél, legalábbis látszólag, teljesen hatás nélkül maradt.

Szentatya,
Ahogy a Család Szinódus megkezdődik, remélvén, hogy az gyümölcsözően segíti majd az Egyház és a Szentatya küldetését, tiszteletteljesen kérünk hogy fontolj meg néhány aggodalmat, melyeket szinódusi atyáktól hallottunk, és melyeket magunk is osztunk.

A szinódus munkadokumentumának, az „Instrumentum Laboris”-nak, noha vannak csodálatra méltó elemei is, olyan részei is vannak, melyeknek bőséges reflexióra és átdolgozásra lenne szükségük. A szinódus új szabályzata, úgy tűnik, túlzott befolyást garantál ennek [az „Instrumentum Laboris”-nak] a szinódus szándékait és a záró dokumentumot illetően. […]

Az új szinódusi szabályzat olybá tűnhet némelyek számára, mint ami nélkülözi a nyitottságot és a kollegialitást. A múltban annak lehetősége, hogy javaslatok szülessenek és azokról szavazni lehessen, azt az értékes célt szolgálta, hogy a szinódusi atyák véleményét mérni lehessen. A javaslatok, valamint azok megvitatásának, illetve a szavazás hiánya csökkenteni látszik a nyitott párbeszéd lehetőségét, azt a kis csoportokra korlátozva; ezért sürgősnek ítéljük, hogy vissza legyen állítva a javaslattevés és az azokról az egész szinódus által való szavazás lehetősége. A végső dokumentumról való szavazás túl későn jön a folyamatban, hogy az egész át legyen nézve, és érdemlegesen javítva lehessen. 

Ezen felül jelentős nyugtalanságot okoz, hogy a szinódusi atyák véleményét nem kérték ki a [végső dokumentum] szövegező bizottságának összeállításának kérdésében. A tagok jelölve lettek, nem választva, megvitatás nélkül. Ugyan így a kis csoportok szintjén is minden szövegezéssel megbízott személynek választottnak kéne lennie, nem kijelöltnek.

Amint az várható, aggodalom figyelhető meg azzal kapcsolatban, hogy az új szabályzat nem a szinódusok hagyományos szellemiségét és célját tükrözi. Nem világos, hogy ezek a szabályváltozások miért szükségesek. Az atyák egy része azt érzi, hogy az új szabályok előre meghatározott eredményeket szolgálnak, melyek fontosak és vita tárgyai.

Végül és talán legsürgetőbben, némely atyák azzal kapcsolatban fejezték ki aggodalmukat, hogy a szinódus, melynek pasztorális célja az, hogy megerősítse a házasság és a család méltóságát, dominálva lesz azon teológiai/tanításbéli kérdés által, hogy az elváltak és polgárilag újraházasodottak Eucharisztiához járulhatnak-e? Ha ez bekövetkezik, az óhatatlanul további, még fundamentálisabb kérdéseket vet fel, azzal kapcsolatban, hogy az Egyház a jövőben hogyan értelmezi és alkalmazza Isten Igéjét, a tanításait és a gyakorlatait egy változó kultúrában. A liberális protestáns egyházak modern időkben megfigyelhető összeomlása, melyet felgyorsított az, hogy elhagyták a keresztény hitnek és gyakorlatnak kulcsfontosságú elemeit a pasztorális adaptáció nevében, nagy óvatosságra int minket a saját szinódusi ügyeinkben.

Ezeket a gondolatokat a hűség lelkületével ajánljuk a Szentatyának, és köszönjük a megfontolásukat.

Krisztusban,


Ami az aláírókat és a nem aláírókat illeti, a Mandiner így foglalja össze:
A tizenhárom bíborosból, aki állítólag aláírta a levelet, négyen tagadták ezt. A Hittani Kongregáció prefektusa, Gerhard Müller bíboros új Vatileaksről beszélt, és azt nyilatkozta, nem hajlandó elárulni, az aláírók közt van-e.

Tagadja, hogy aláírta a levelet: Erdő Péter bíboros, Mauro Piacenza bíboros, az Apostoli Penitenciária egyik vezetője, Angelo Scola milánói bíboros (akit konzervatív pápajelöltként tartottak számon a Ferencet megválasztó konklávén és Erdő Péter jóbarátja), valamint André Armand Vingt-Trois bíboros, párizsi érsek.

Akik a hírek szerint rajtuk kívül aláírták: Carlo Caraffa bíboros, bolognai érsek, Thomas C. Collins bíboros, torontói érsek, Timothy M. Dolan bíboros, New York-i érsek, Willem J. Eijk bíboros, utrechti érsek, Wilfried Fox Napier bíboros, a dél-afrikai Durban érseke; George Pell bíboros, volt sydney-i érsek, a vatikáni gazdasági titkárság Ferenc pápa által kinevezett vezetője; Robert Sarah guineai bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció Ferenc pápa által kinevezett prefektusa; Jorge L. Uroso Savino bíboros, caracasi érsek.    

Nehéz megmondani, hogy ez ez a kiszivárogtatott levél milyen érdeket szolgál. Egyfelől valós problémákra hívja fel a figyelmet, és jelzi, hogy a szinódus erősen megosztott, amit pedig a vatikáni sajtóiroda nagy erőkkel tagad, másrészt az aláíró hithű atyák meg magyarázkodhatnak miatta, hogy nem a pápát támadják.Szinódusi hírek 3: Értelmetlenség vagy annál rosszabb?


Nincsenek megjegyzések: