2017. január 30., hétfő

Ferenc pápa felszámolta a Szuverén Máltai Lovagrend szuverenitását

A Vatikánnak immár két megfigyelői státusza is van az ENSZ-ben...


Ferenc pápa saját ideiglenes delegáltjával tölti be a Szuverén Máltai Lovagrend vezetői székét, miután felszólítására lemondott tisztségéről a Lovagrend nagymestere, Matthew Festing, bár a Vatikánnak és Ferenc pápának semmiféle jog- és hatásköre nincs arra, hogy a lovagrend belügyeibe vagy személyi kérdéseibe beleszólhasson, lévén a Máltai Lovagrend egy szuverén állam a nemzetközi jog szerint, mely majdnem 100 állammal tart önálló diplomáciai kapcsolatot, és az ENSZ-ben is önálló megfigyelői státusza van, épp úgy, mint a Vatikánnak. 

A National Catholic Register jól informált újságírója szerint Ferenc pápa január 24-én rövid határidővel hívatta Festing nagymestert, kikötvén, hogy a találkozóról sem tudhat senki. A találkozó alatt a pápa kérte a nagymester lemondását, melybe ő beleegyezett. A pápa ekkor arra utasította, hogy nyomban írja meg lemondó levelét - a források szerint.

A pápának, mint minden katolikus ember elöljárójának, a bűn okán lenne jogos fennhatósága tisztségéből elhelyezni akár más államok, és közvetlen fennhatósága alá nem tartozó szervezetek katolikusait. A Máltai Lovagrend nagymesterének esetében, mintha éppen az ellenkezőjéről volna szó.

Az eset előzménye, hogy a lovagrend nagykancellárját, Albrecht Boeselagert, Festing nagymester kezdeményezésére, a lovagrend megfosztotta nagykancellári rangjától, miután botrányt tört ki a hithű katolikus sajtóban, hogy Boeselager tudtával és jóváhagyásával a lovagrend karitatív szervezete évek óta óvszert és más fogamzásgátlókat oszt Afrika szegényeinek, semmibe véve az Egyház ezzel kapcsolatos tanítását. Boeselager nem volt hajlandó elismerni, hogy ezzel hibát volna követett el, és engedelmeskedni sem kívánt a nagymester Festing felszólításának, hogy távozzon a pozíciójából, helyette befolyásos vatikáni kapcsolatait és Ferenc pápához fűződő személyes barátságát felemlegetve helyezte Festinget és a rendet nyomás alá. A lovagrend végül szavazásos úton, egyhangú döntéssel váltotta le Boeselagert a tisztségéből, aki az eset nyomán valóban a Vatikánhoz fordult.

Ferenc pápa kezdeményezésére vatikáni vizsgálóbizottság alakult az eset kivizsgálására. Mivel a lovagrend szuverén entitás a nemzetközi jog szerint, a vizsgálat előtt a rend értetlenül állt, és azt egy nyilvános levelükben - tiszteletteljes hangon - a belügyeikbe való jogosulatlan beavatkozásként értékelték - legalábbis még január 14-én Festing nagymester levele szerint.

A Vatikán azonban január 17-én újra megerősítette vizsgálati szándékát, majd Ferenc pápa január 24-én lemondatta Festing nagymestert, mint azt már írtuk, és január 28-án a Rend Szuverén Tanácsa elfogadta a nagymester lemondását, minden december 6-a óta hozott rendelkezését érvénytelennek nyilvánították, ezzel "azonnal" megszüntetvén Albrecht Boeselager felfüggesztését.

Pietro Parolini vatikáni államtitkár Ferenc pápa nevében írt január 25-i levelének utasításai szerint a Szuverén Tanács elfogadta, hogy Ludwig Hoffmann von Rumerstein ideiglenes helytartóként fogja irányítani a rendet. 

"A Szuverén Máltai Lovagrend rendkívül hálás Ferenc pápának és Pietro Parolini államtitkár bíboros úrnak a rend iránt tanúsított érdeklődésük miatt" - áll szó szerint a máltai közleményben az események után . "A Rend értékeli, hogy Ferenc pápának minden döntése gondosan tiszteletben tartotta a Rendet, és ügyelve erősítette annak szuverenitását".

Nincsenek megjegyzések: