2017. január 22., vasárnap

Irgalmasság, és lelkiismereti szabadság? Felfüggesztenek egy papot az Amoris Laetitia nevében

Az irgalmasság diktatúrája
Hír érkezett az első papról, akit kifejezetten azért függesztett fel a püspöke a papi szolgálat alól, mert kritikus volt a Kasper-Ferenc doktrínával szemben, vagyis a házasságtörésben élők Eucharisztiához járulásával szemben. Alábbiakban a hír és a felfüggesztésről szóló püspöki határozat teljes fordítása köszönhetően az Eucharisztikus Kongresszus oldalnak:

Kolumbiában, Pereira egyházmegyében figyelmeztetett és felfüggesztett egy papot a püspöke kizárólag azért, mert nyilvánosan kritizálta Ferenc pápának a házasságra és a Legszentebb Oltáriszentségre vonatkozó új tanát.  
Luis Alberto Uribe Medina atya az áldozata püspöke, Rigoberto Corredor ijesztő eljárásának.  
A határozat teljes szövege: 
no.1977 HATÁROZAT 2017. január 16. egy pap felfüggesztéséről 
PEREIRA PÜSPÖKE  
Figyelembe véve,  
1. hogy Luis Carlos Uribe atya nyilvánosan és magánúton is kifejezte Ferenc Szentatya doktrinális és pasztorális tanításának az elutasítását, főleg a családra és az Oltáriszentségre vonatkozóan.  
2. hogy ma, 2017. január 16-án Őexcellenciája a püspök behívatta Luis Carlos Uribe Medina atyát, hogy magyarázza meg álláspontját a Szentatya tanítását illetően. Ez, az egyházmegye négy papjának jelenlétében felvett jegyzőkönyv mellékelve van.  
3. hogy Luis Carlos Uribe Medina atya ezen a megbeszélésen kitartott Ferenc Szentatya tanítása elleni álláspontja mellett. Ezért a püspök úr Őexcellenciája és a jelenlévő papok arra a határozott következtetésre jutottak, hogy a fent említett pap leválasztotta magát a pápával és az Egyházzal való közösségről.  
4. hogy az Egyházi Törvénykönyv 1364. Kánonjának 1. paragrafusában ez áll: "a hit aposztatája, eretnek, vagy skizmatikus automatikus kiközösítés alá esik." A 2. paragrafus szerint: "ha a makacsság hosszú ideig tart vagy a botrány súlyossága indokolja, ki lehet egészíteni más büntetéssel, beleértve az egyházi státuszból való elbocsájtást is." Továbbá figyelembe véve a 194. Kánon 1. par. 2. pontját, a fenti papot a törvény erejénél fogva eltávolítjuk az Egyház állományából. Ugyancsak a 751. Kánon így határozza meg a skizmát: "visszautasítja, hogy alávesse magát a pápának, vagy hogy közösséget vállaljon az Egyháznak azon tagjaival, akik a pápa alá vannak rendelve."  
5. hogy 2017. január 2-án Luis Carlos Uribe Medina atya elhagyta a Risaralda-hoz tartozó Pueblo Rico-i Santa Cecília plébániát anélkül, hogy püspökét értesítette volna.  
HATÁROZAT  
ELSŐ CIKKELY:
Luis Carlos Uribe Medina atya fel van függesztve a papi szolgálat alól.  
MÁSODIK CIKKELY:
Luis Carlos Uribe Medina atya el van tiltva attól, hogy terjessze a katolikus hitnek és egyházi iránymutatásnak ellentmondó nézeteit.  
HARMADIK CIKKELY:
A Katolikus Egyház híveit felkérjük, hogy ne kövessék a fenti pap tanítását mindaddig, amíg az nem fogadja el Krisztus helyettesének a tanítását..  
NEGYEDIK CIKKELY:
Arra buzdítjuk a híveket, hogy imádkozzanak Luis Carlos Uribe Medina atyáért, hogy visszatérjen az Egyház egységébe.  
Legyen kihirdetve és végrehajtva.  
kelt Pereira, Risaralda, kétezer tizenhét január tizenhatodik napján.  
+ RIGOBERTO CORREDOR BERMÚDEZ Pereira püspöke 
Alirio Raigosa Castaño atya kancellár  
[Megjegyzés, hogy egyértelmű legyen a határozat: a "tan", aminek a kritizálása miatt a papot felfüggesztették, az Amoris Laetitia-ban kihirdetett, a házasságtörők számára engedélyezett szentáldozáshoz járulás "új tana" volt, amelyet az Adelante la Fe honlapra feltett egyik szentbeszédében kritizált az atya. Mi lenne, ha Ferenc pápára alkalmaznák a fenti kánonokat?]

1 megjegyzés:

Unknown írta...

Sajnos az illető atya pontos tanításáról nincs hír ebben a cikkben, csak a felfüggesztésről.
Magam sajnálatosnak tartom, hogy vannak egyházmegyék, akik az AL alapján olyan dolgokat határoznak, amire nincs konkrét megfogalmazás a dokumentumban.
A pápa nem ad általános felhatalmazást arra, hogy az újraházasodottakat meg lehet minden további nélkül áldoztatni.

Sajnálom, hogy a 8. fejezetben leírtakat bár nem nagyon értjük, mégis az egész dokumentumot csak erre az egy pontra korlátozzuk. A házasság és család ügyében sokkal inkább a felkészítésre és a kísérésre kell tenni a hangsúlyt, emellett kell valamit kezdeni a megtört házasságokkal is. (ami leginkább a nyugati egyház problémája, máshol nincs ekkora súllyal jelen)