2017. március 4., szombat

A papját korábban elbocsátó kolumbiai püspök az Egyház hagyományos tanításának védelmezőjévé vált

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Rigoberto Corredor Bermúdez, a kolumbiai Pereira püspöke (a képünkön) 2017. január 16-án felfüggesztette a szolgálat alól az egyházmegyéje egyik papját, Luis Carlos Uribe Medina atyát, amiért "nyilvánosan és magánúton is kifejezte, hogy elutasítja Ferenc Szentatya doktrinális és pasztorális tanítását, főleg a családra és az Oltáriszentségre vonatkozóan".

Nem sokkal később, február 1-én azonban Bermúdez püspök visszahelyezte a Uribe atyát a szolgálatba, miután az atya aláírt egy dokumentumot, ami a következő dícséretes kijelentést tartalmazza: "Ferenc Szentatya és a megyéspüspököm iránti engedelmességben és tiszteletben kívánok maradni, az Egyház tanításbeli és apostoli hagyományának keretein belül".

A spanyol nyelvű weboldal, a Secretum Meum Mihi (SMM) arról is beszámolt, hogy a kolumbiai Rosa Mistica Colombia katolikus rádió részletesen foglalkozott az üggyel, kijelentve, hogy Bermúdez püspök nemcsak korrigálta a helyzetet, de "úgy tűnik, elvetette Christoph Schönborn bíboros Amoris Laetitia értelmezését, a házasság és Eucharisztia hithű nézőpontjának kedvéért". Az SMM azonban akkor megjegyezte, hogy ez az értesülés, mivel egy névtelenséget kérő tanú beszámolójára épül, nem megerősíthető.

A SMM azonban később frissítette a beszámolót, miután a Rosa Mistica rádióval való kapcsolatfelvételük során a rádió megerősítette, hogy az értesülés igaz. Az esetről így írtak: 
" Az értesülésünk annak a csoportnak a tagjától származik, akivel Luis Carlos atya a pereirai püspökkel való találkozása után beszélt. Jóllehet továbbra sincs dokumentum, ami a püspök hithű álláspontját megerősítené, Luis Carlos atya magánúton tájékoztatta ezeket az embereket, hogy a püspök beismerte, hogy hibázott, és elfogadta a papja érveit, akit ezért visszahelyez a papi hivatalába, egyúttal kijelentette, hogy megtiltja, hogy az egyházmegyéje területén szentáldozásban részesítsék az újraházasodott elváltakat, legyenek bár polgári vagy szabad együttélés alatt. A püspök szintén kijelentette, hogy mindenekelőtt a szent katolikus tanításnak kell engedelmesnek lenni. "
Mindezidáig a püspöknek ez a határozott álláspontja hivatalos megerősítés nélkül maradt. Most azonban, a nagyböjti időszak kezdetével Bermúdez püspök hivatalos püspöki körlevelet adott ki, amiben nyilvánosan kiállt a házasság hagyományos katolikus tanítása védelmében. A körlevelet maga Uribe atya küldte el az ügyéről korábban beszámoló orgánumoknak.

A március 1-ei dátummal közölt 11 oldalas (spanyol nyelvű) körlevél a katolikus élet és a mai világ alapvető kérdéseivel foglalkozik. Levelében Bermúdez püspök hangsúlyozza az emberi élet védelmének, és annak alapos megfontolásának fontosságát, hogy Isten mindannyiunknak felelősséggel is bíró szabad akaratot adott. A kolumbiai püspök rámutat arra, hogyan élnek vissza emberek időnként ezzel a szabad akarattal, és követnek ezáltal olyan utat, ami "eltávolít minket Istentől". Példaként a püspök a kábítószerfogyasztást, az alkoholizmust, az emberölést és öngyilkosságokat, valamint az abortuszokat említi, "amelyek élethez való joggal bíró ártatlan gyermekeket távolít el édesanyjuk méhéből". A püspök bánkódik amiatt - a rengeteg korrupcióra tekintettel is -, hogy sok hívő ma "nemtörődöm és közömbös mindarra, amit Krisztus kínál nekünk az Ő Egyházán keresztül, hogy mi növekedhessünk Krisztus tökéletesebb követésében". Bermúdez püspök nemtetszését fejezi ki amiatt is, hogy túl sok katolikus marad távol a vasárnapi szentmisékről azután, hogy elsőáldozásban részesült.

A körlevele 10. oldalán hív pereira püspöke minden katolikust arra, hogy térjen vissza a katolikus hit gyakorlásához és a szentségek vételéhez, és kapcsolódjon be az Egyház életébe, imádságaiba, valamint a szeretet cselekedeteibe és apostoli munkába, amelyeket az Egyház végez. Ennek kapcsán teszi világossá a püspök, hogy az Oltáriszentségben nem mindenki részesülhet:
" Jóllehet bizonyos életállapotok által támasztott akadályok (házasságtörés, együttélés, és élettársi kapcsolat) nem engedik a szentáldozásban való részvételt, ez nem jelenti azonban azt, hogy ezek az emberek nem vehetnek rész az egyházi élet más, olyan tevékenységeiben, amelyeket felsoroltunk. Az Úr a megtérésen keresztül megadja a kegyelmet a teljes egységbe való visszatéréshez. "
Az indifferentizmus, materializmus, és "az énközpontú individualizmus (önimádat) diktatúrája" mai világában Bermúdez püspök szintén emlékezteti olvasóit a Mi Urunk szavaira: "Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél!" (Jn 8,11). Felhívja a híveket arra, hogy kitartóan közeledjenek Jézus Krisztus felé, és keressék az ő megbocsátását. A kolumbiai püspök a körlevelét egy a Miasszonyunkra való gyönyörű hivatkozással zárja: "Szűz Mária, a Fájdalmak Asszonya, vár ránk a Golgotán, hogy segítsen minket kigyógyulni a bűn sebeiből."

Íme egy jó pásztor példája, aki - talán alázatosan hallgatva a saját egyházmegyéje kitartóan hűséges papjaira - képes volt megváltoztatni a saját korábbi álláspontját, és eltávolodni azoktól az újkeletű próbálkozásoktól, amelyek az Egyház hitbeli és erkölcsi tanítását támadják.

(A OnePeterFive katolikus blog cikke nyomán)

Nincsenek megjegyzések: