2017. február 23., csütörtök

A II. Vatikáni Zsinat meghatározó alakja titkolta aktív homoszexuális életét

A 93 éves Gregory Baum, közismert kanadai kilépett katolikus pap, legutóbbi könyvében felfedte, hogy titokban évtizedekig aktív homoszexuális életet élt.

Baum peritus, vagyis szakértő volt a II. Vatikáni Zsinaton, és beszámolók szerint ő szerkesztette a Nostra aetate, az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló zsinati dokumentum első szövegtervezetét. Baum szorgalmazta, hogy az egyház hagyjon fel erőfeszítéseivel és ne buzdítsa a zsidókat, hogy ismerjék el Krisztust, mint Messiást. Ezt követően pedig a társadalmi igazságosság és a felszabadítás teológiájának szószólója lett.

A befolyásos egyházi ember nyíltan feltárja az “Az olaj nem száradt ki: teológiai ösvényem története” c. művében: “Nem vallottam meg nyilvánosan homoszexuális mivoltomat, mert egy ilyen őszinte tett csökkentette volna befolyásomat, mint kritikus teológus”. “Arra áhítoztam, hogy meghallgassanak, mint teológust, aki bízik Istenben, mint a világ megváltójában – salvator mundi – és elköteleztem magam a szociális igazságosság, a felszabadítás teológiája, és a globális szolidaritás mellett”.

Baum befolyásos volt a kanadai helyi katolikus egyházban is, a szexualitásra vonatkozó nyíltan eretnek állásfoglalásai ellenére. Ezeket több folyóiratban publikálta. Nyilvános ellenvéleménye az Egyház 1968-as nyilatkozatával szemben, amely továbbra is tiltotta a fogamzásgátlást –– lényegesen hozzájárult a kanadai püspökök ellenvéleményéhez VI. Pál pápa Humanae Vitae enciklikájával szemben. Vincent Foy prelátus, a kanadai püspökök ellenvéleményének legfőbb szakértője írta: „Ha Baum fekete árnyéka nem vetődött volna Winnipegre, ha nem gyakorolt volna hatást néhány püspökre, a kanadai teológiai testületre és befolyásos érdekcsoportokra, akkor a kanadai püspökök Winnipegi Nyilatkozata a Humanae Vitae-ről nem utasította volna vissza az enciklika tanítását, mint ahogy ezt tette”. 

Új könyvében Baum így ír: „Negyven éves voltam, amikor először léptem szexuális kapcsolatra egy férfivel. Egy londoni étteremben találkoztam vele. Izgató és ugyanakkor kiábrándító volt, mert tudtam, hogy mi a szerelem, és én valójában azt akartam, hogy megosszam életemet egy partnerrel”. 

Állítása szerint fontolgatta, hogy lemond a papságról, de nem bonyolította le a szükséges formaságokat, ehelyett úgy döntött, bejelenti elhatározását az országos napilapban. Később elvett feleségül egy elvált volt apácát, aki – Baum elmondása szerint - „nem bánta, hogy amikor 1986-ban Montrealba költöztünk, találkoztam Normanddal, egy volt pappal, akibe beleszerettem. Normand homoszexuális volt, és örömmel fogadta a szexuális közeledésemet”.

Dr. Michael Higgins, a Fairfieldi (Connecticut) Szent Szív Egyetem Misszió és Katolikus Identitás Hivatalának elnökhelyettese, Baum előtt tisztelegve, 2011-ben a Commonweal (Közjó) liberális amerikai katolikus lapban közzétett jegyzékében utalt a II. Vatikáni Zsinaton betöltött kulcsszerepére. „A zsinat jelentette Gregory Baum számára a teljes kibontakozást” – írta. „Baum különféle minőségekben vett részt a dokumentumok elkészítésével megbízott bizottságokban... 1960. novemberében kezdte meg munkáját, amelyet a zsinat zárásakor, 1965. decemberében fejezett be. Ez a tanoncidő a Nostra aetate első szövegtervezetének megfogalmazásában csúcsosodott ki”.

Thomas Rosica, közismert torontói pap, jelenleg vatikáni tanácsadó, vendégül látta Baumot a Torontói Katolikus Egyetem Newman Központjában egy vitatott fellépésen 1996-ban, majd kiemelt vendégként 2012-ben a Kanadai Katolikus TV adó Só és Világosság című műsorában. 

Rosica atya, a Baummal készített hízelgő interjúban megvallotta, hogy már régóta ismeri őt. „Nagy csodálója voltam a teológiádnak, az írásaidnak, de az Egyház és Krisztus iránti szeretetednek is. Hozzájárultál ahhoz, hogy életben tartsd nemcsak a II. Vatikáni Zsinat szellemiségét, de a Zsinat hiteles tanítását is” – mondta Rosica atya Baumról. „Hűséges, mélyen hívő katolikus maradtál, aki szereti Jézust, az Egyházat, az Oltáriszentséget” – tette hozzá. 

Ezzel szemben Vincent Foy kanadai prelátus, teológus szerint Baum „mindenki másnál sokkal többet ártott a kanadai egyháznak”.

(LifeSiteNews)

Nincsenek megjegyzések: