2017. február 18., szombat

Világraszóló botrány: ultimátumot kapott a pápa!

Hallatlan és precedens nélküli az, ami történt. Nem más ez, mint a péteri primátus iránti hűtlenség, sőt, a hitetlenség jele azok részéről, akik dubiát fogalmaznak meg a Szentatyának. Világraszóló botrány: ultimátumot kapott a pápa...

...mármint II. János Pál pápa 2001-ben (lásd alább), és a többi pápa, akik alatt püspökök valaha is "dubiumot" (többesszámban "dubiát") nyújtottak be a Szentszékhez. És persze akkor botrány csak, ha elhisszünk bármi olyan - teljesen téves - véleményt, ami szerint egy "dubium" 
  • valamiféle ultimátumot jelent a pápa felé, 
  • a pápa tanításával vagy tekintélyével szembeni kételyt jelöl, vagy 
  • kötelezi őt arra, hogy mindenféleképpen igennel vagy nemmel adjon választ.
Gúny, kioktatás, skizma és eretnekség vádja volt a jussa néhány liberális püspöktársuk részéről Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra, és Joachim Meisner bíborosoknak, amiért 2016. novemberében hivatalos és nyilvános tisztázásért folyamodtak dubiájukkal a Ferenc pápa által írt és két családszinódust követő Amoris Laetitia apostoli buzdítás kapcsán. A felháborodás alapja maga a kérdésfelvetés, vagyis a dubia volt, melyet néhányan "elfogadhatatlannak" minősítettek - legalábbis ha nem magával a kérdezéssel lett volna a baj, hanem a tartalommal, akkor ugyanis a válaszadást sem tarthatták volna eleve kizártnak, mint ahogy azt a Magyar Kurír is a cikkében visszhangozta. A KV blog részletes elemzéssel válaszolt a Kurír cikkébe is bekerült történelemhamisításra és egyéb tévedésekre. Most pedig szeretnénk bemutatni, hogy a 'dubium' nemhogy nem elfogadhatatlan, hanem szerves része az Egyház rendes ügymenetének, és számos példát találhatunk arra, hogy kiválóan működik. 

A 'dubium' (többesszámban: 'dubia') szokványos egyházjogi forma: olyan esetek megoldására használják, amelyek alapesetben egyértelműen 'igen' vagy 'nem' válasszal tisztázhatók. A 'dubium' ("kétség") elnevezés nem valamely tanítással szemben felmerült kétséget, hanem a tanítás helyes alkalmazásával, gyakorlatba helyezésével kapcsolatos dilemmát (kétséget) jelöl. 

A 'dubium' egyházjogi beadványozási forma, amely a beadványozó részéről jelzi, hogy a felmerült dilemmát tisztázhatónak látja egy egyszerű 'igen' vagy 'nem' válasszal is. A pápát vagy a kongregációját azonban ez a forma nem köti: ha úgy tartja helyesnek vagy hatékonyabbnak, a kérdésre belátása szerint hosszabb, részletesebb, kifejtő választ is adhat. Egy 'dubium' beadványozása tehát egyáltalán nem jelenti azt, hogy a beadványozó a pápától vagy kongregációjától elvitatná a hosszabb válasz megadásának jogát vagy lehetőségét.

Íme tehát egy példa "dubiumra" az Egyház mindennapjaiból, II. János Pál pápa idejéből, 2001-ből. A választásunk azért esett pont erre a dubiumra és válaszra a számos történelmi példából, mert ennek elektronikus változata máig megtalálható a Hittani Kongregáció hivatalos honlapján is. További egyháztörténeti példák (angol nyelven) például ebben a cikkben találhatók.


***


VÁLASZ EGY 'DUBIUM'-RA
a "mormonoknak" nevezett "Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
által kiadott keresztség érvényességéről

Kérdés: Vajon a keresztség, amit a köznyelvben "mormonoknak" nevezett "Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza" közösség ad ki, érvényes-e.

Válasz: Negatív.

   Őszentsége, II. János Pál pápa, a Hittani Kongregáció bíboros prefektusának adott kihallgatás alkalmával e kongregáció általános gyűlése által eldöntött fenti válaszát jóváhagyta és a közzétételét elrendelte.

    A Hittani Kongregáció hivatalától, 2001. június 5-én.


+ Joseph Ratzinger bíboros
Prefektus


+ Tarcisio Bertone, S.D.B. 
Vercelli emeritusz érseke
Titkár

1 megjegyzés:

Vásárhelyi Judit írta...

Már bocsánat de, alá ereszkedek ebbe a bulvár sítulusú felütéssel kezdődő akármibe. Nemm szedem ízekre, csak annyit mondok: Nem kellett
volna. Nem gondolom azt sem, hogy ez egy katolikus oldal és semmiképpen sem válasz. Mindenkinek árt ez az írás, annak is aki tudja miről van szó, és annak is akinek nem tudja, és legfőképpen a küzdő egyháznak. Nem megyarázom el, miért. Elvárom azoktól, akik komolyan gondolkodnak, utána néznek, amiről írnak. Másrészt akik tollat ragadnak katolikusként azoknak kell legyen teológiai érdeklődésük és a katolikus egyház nagy ajándékát teológiai főiskolákon egyetemeken megszerzik azt a tudást, amire nagy szükségük van. Még valami: nemes gondolkdású, odadott életú embereket húznak le a maguk szintjére ezzel a stílussal. Mindezzel nem azt mondtam, hogy minden rendben van. De azt sem mondom lehetséges egy olyan pillanata az időnek, amikor ki lehet jelenteni: Ebben a pillanatban tökéletes minden a ktolikus egyházban.Így van rendben, a még tökéletlen rész tökéletlenségben. "A majoritás a katolikus egyházban a szentek közösége, ami felé felé kell orientálódni." Nyers fordításban Benedek pápa a Szent Péter téren papoknak mondott szavai 2009-ben a Papok évében.