2017. február 10., péntek

Ferenc pápa elítéli a fiataloktól hemzsegő 'múltidéző' rendeket

Ferenc pápa "aggodalmát" fejezte ki azon új vallásos intézmények növekvő száma miatt, amelyek rendkívüli számban vonzzák az egyházi hivatásokat, mivel szerinte azok gyakran "merevséget" népszerűsítenek. Ferenc pápa elítélően szólt ezekről az új hagyományhű rendekről, mondván ők "pelagianisták", akik vissza akarnak térni az aszketizmushoz és vezekléshez.

Nyilvánvaló utalással a Krisztus Légionáriusai közösségre, a hagyományhű rendekbe tartozó fiatalokról a pápa azt mondta: "ők olyan katonák, akik látszólag készen állnak bármit megtenni a hit és erkölcs védelmében, aztán valami botrány tör ki az alapítójukkal kapcsolatban". Hozzátette: "Úgyhogy ne reménykedjenek ezeknek a közösségeknek a hirtelenjövő felvirágzásában".

"Amikor azt mondják nekem, hogy itt van egy közösség, ami rengeteg elhívást terem, be kell vallanom, aggódok," - fogalmazott Ferenc pápa egy zártajtós találkozón, amelyen 140 férfi szerzetesrend és vallásos közösség vezetője vett részt 2016. november 25-én. A találkozó spontán megtartott "kérdések és válaszok" szekciójának leiratát az olasz Corriere della Sera hírlap a héten közölte.

A kérdésre, hogy hogyan lehetne felszítani a tüzet a fiatalok szívében az Evangélium ügye iránt, a pápa a válaszában a "szeminaristák és jövőbeli papok" felkészítésére fókuszált. Ferenc pápa szerint a papok képzésében el kell kerülni a "fekete-fehér gondolkodást", ami "elvont szőrszálhasogatáshoz vezethet".

"A tisztánlátás ugyanakkor azt jelenti, hogy az élet szürke árnyalatain haladunk előre, Isten akarata szerint. Nekünk pedig Isten akaratát kell követnünk, az Evangélium igazi tanítása szerint, és nem pedig elvont tantételek merevségét" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy mi a teendő a papi hivatások rohamos fogyása kapcsán, Ferenc pápa elmondta, hogy miközben a fogyás "aggasztja", szintén aggodalommal tölti el az új hagyományhű vallási közösségek rohamos növekedése. "Néhányan, hogy úgy mondjam, 'múltidézők' ['restorationist': 'helyreállítási mozgalmárok', a ford.]: úgy tűnik, mintha biztonságot adnának, de amit adnak, az valójában csak merevség" - mondta.

"Amikor azt mondják nekem, hogy itt van egy közösség, ami rengeteg elhívást terem, be kell vallanom, aggódok. A Szentlélek nem az emberi siker logikáját követi: másféleképpen működik. De azt mondják nekem, hogy olyan sok fiatal áll készen bármit megtenni, akik rengeteget imádkoznak, és akik valóban hithűek. És én azt mondom magamnak: 'Nagyszerű: majd meglátjuk, hogy ez az Úr-e!'".

A hagyományhű rendek nem csupán aggasztják Ferenc pápát. Mindössze néhány hónappal azután, hogy 2013 márciusában pápává választották, Ferenc pápa rendkívüli gyorsasággal feloszlatta - az egyébként virágzó - Szeplőtelen Fogantatás Ferencesei rendet. A rend, amely a hagyományos latin rítusú szentmisét ajánlotta, egyike volt a leginkább hithű közösségeknek az új katolikus rendek között, különös tekintettel az erős elkötelezettségére az életvédelemben. A rend feloszlatása sokkolta a híveket, talán nem meglepő ezért, hogy egyike volt ez azoknak a fájó pontoknak, amelyeket az elmúlt héten Rómában ismeretlen elkövetők illegálisan kihelyezett plakátokon sérelmeztek.

2015-ben Ferenc pápa óvta a püspököket attól, hogy a "tradicionalista" szeminaristákat pappá szenteljék, kijelentve, hogy ezt tenni olyan lenne, mintha az Egyházat "elzálogosítanák".

2012-ben, XVI. Benedek pápasága alatt a Vatikán eljárást indított az amerikai apácák és nővérek ernyőszervezetének megreformálására, annak "világias mentalitása és feminista lelkülete" miatt. A pápaváltást követően az eljárás mindössze egy a szervezetnek küldött "pozitív üzenettel" zárult.

(Forrás: a LifeSiteNews cikke nyomán)

9 megjegyzés:

Névtelen Apologéta írta...

Érdemes elolvasni a "Brazíliában romba dől a katolicizmus" c. cikket
Forrás: www.atfp.it , Julio Lorendo)
Magyar fordításban a Pro Hungaria Sacra honlapon található.

Unknown írta...

Igaza van Bergolionak mert igy szólitotta nevén mikor megváltotta a keresztségben. Lelkészek kellenek nem önmagukkal törődő uj és új csoportok. II.József is erre hivatkozott a rendek feloszlatásalor. 3-4falura jutott akkoriban egy pap . Jó kis hűs kolostorban ábrándozni kényelmesebb volt.

Anna írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Anna írta...

Elnézést a törlésért, nem voltam egyértelmű! Tehát:
Kedves Németh Rezső, nincs igazatok, egyikőtöknek sem! Az Egyház ismeri és elismeri a szemlélődő hivatást, amiről neked, szemmel láthatóan, gőzöd sincs! És II. Józsefnek sem volt!

tr1n1ty írta...

"Amikor azt mondják nekem, hogy itt van egy közösség, ami rengeteg elhívást terem, be kell vallanom, aggódok. A Szentlélek nem az emberi siker logikáját követi: másféleképpen működik."

Szerintem az elhívást a világ nem sorolná az "emberi sikerek" közé. Az elhívás emberi oldalról rengeteg lemondással és világtól való leválással jár, ha nem így volna, ezrével akarnának tévelygők is erre az útra lépni, ahelyett, hogy a bankszámlájukat dagasztanák... Szóval mindaz a közösség, ami elhívást terem, bizonyára mégiscsak a Szentlélek irányítása alatt áll, és adjunk hálát érte.

VGY írta...

Nem furcsa, hogy mindig a katolikus alaptézisek védelmezőit szemeli az egyházfő...(pápának én már rég nem nevezem...)

Albertfalva írta...

Én már régóta nem tartom pápának ezt az embert. Tökéletesen tönkreteszi a katolikus egyházat. Mi következik még tőle?

Per Spegulo írta...

Tanácstalan vagyok. Bevallom, nem értem a Szentatyát.
Annak idején - azt mondják -, Róma a "haladás kerékkötője" volt; a maga kivárásos, halogató módszereivel.
Most meg mint ha Róma rohanna előre.
Nem tudom, vezethet jóra ez a kapkodás?

Zoltán írta...

Nem tudom, mi jobb: belelátni ezekbe a vatikáni "játszmákba, melyek indulatokat és kételyeket gerjesztenek, gyengítik és elbizonytalanítják hitünket a Katolikus Egyházban, vagy távol tartani magunkat ezektől és imádkozni az Egyház vezetőiért. Egy biztos: ezeket a nehézségeket nem mi fogjuk megoldani, sőt még a helyes választ sem tudjuk, mivel nem ismerjük a hátteret. A személyes üdvösségem nem ezektől függ. Az Egyházat pedig a Szentlélek vezeti, és "a pokol kapui nem vesznek erőt rajta"
Mindnyájan gyenge, bukdácsoló emberek vagyunk, akikben azonban bízzunk benne, hogy dolgozik a Szentlélek. Szélsőségesen fogalmazva: lehet bármilyen bűnös és rossz úton járó a klérus, ettől előttem nyitva van az örök üdvösség útja.