2017. február 9., csütörtök

Kiürítette Ferenc pápa a tanítás tisztaságáért kiálló Pápai Életvédő Akadémiát

Ferenc pápa a tavalyi év végén megszüntette a Pápai Életvédő Akadémia valamennyi akkori tagjának tagsági státuszát. A OnePeterFive egyházi híroldal értesülései szerint: "2016 végén a Pápai Életvédő Akadémia bezárásra került, és valamennyi tagját elbocsájtották. Az Akadémiát 2017-ben új alapszabályzattal ismét megnyitják, és új tagokkal töltik fel. Az eljárás az Akadémia új tagjainak kijelölésére egyelőre nem ismert."

Az Akadémia hivatalos honlapjára február 8-án látogatva az Akadémia taglistája üresnek mutatkozott, miközben a "korábbi tagjaink" menüpont 172 nevet sorolt fel, köztük az Akadémia közelmúltban elbocsátott 70 tagjával. Utóbbi személyek neve alatti tájékoztatás szerint a tagságuk 2016. december 31-ei dátummal szűnt meg. Február 9-én a honlap - talán épp a róla szóló tudósítások hatására - teljesen elérhetetlenné vált.

A történtek fényében érdemes röviden áttekinteni, kik is szerepelnek az elbocsátott személyek között. Az alábbi, december 31-én elbocsátott személyek között egy közös pont fedezhető fel: így vagy úgy, de mindannyian a pápa az Egyház házassággal kapcsolatos erkölcsi tanításának liberalizációjával szemben fogalmaztak meg ellenvetéseket, a 2014-2015. évi két püspöki szinódus, valamint az azokat lezáró Amoris Laetitia apostoli buzdítás kapcsán:

- Carlo Cafarra bíboros. Ő egyike volt annak az öt bíborosnak, akik a szinódusokkal egyidőben könyvet adtak ki az Egyház házassággal kapcsolatos tanításáról, és az újraházasodott elváltak áldoztathatóságának lehetetlenségéről. Cafarra bíboros szintén egyike volt a négy bíborosnak, akik a mára már elhíresült dubiát fogalmazták meg.

- Willem Eijk bíboros. Aláírója volt a 13 bíboros kritikus levelének, és társszerzője a tizenegy bíboros házasságról szóló könyvének.

- Elio Sgreccia bíboros. Ő írta az előszavát Ennio Antonelli bíboros könyvének, amely az Egyház házassággal kapcsolatos tanítását vette védelmébe.

- Josef Seifert professzor. Részletes kritikát írt az Amoris Laetitiához, és kérte a pápát a dokumentum tisztázására.

- Robert Spaemann professzor. Számos interjút adott, amelyekben élesen ellenezte az Amoris Laetitiát, és támogatásáról biztosította a négy bíboros dubia kezdeményezését.

- Wolfgang Waldstein professzor. Aláírója volt a "Hit iránti hűség deklarációjának" az Egyház házasságról szóló tanításával kapcsolatban.

A pápai akadémia szintén fontos tagja Dr. John Haas, a philadelphiában székelő Nemzeti Katolikus Bioetikai Központ (NCBC) elnöke. Ő, bár a Pápai Életvédő Akadémia vezetőségi tagja volt, az ő neve az akadémia honlapjának február 8-ai változatán még korábbi tagként sem került megemlítésre. Az NCBC Dr. Haas vezetése alatt 2016 februárjában közleményt adott ki a zika vírussal kapcsolatban, amely elutasította azt a korábban javasolt és terjedő ötletet, hogy erkölcsös dolog mesterséges fogamzásgátló módszereket használni, vagy akár abortuszt is végeztetni a vírus megállítása érdekében. Az NCBC közleménye mindössze négy nappal azután jelent meg, hogy maga Ferenc pápa nyíltan felvetette a fogamzásgátló módszerek használatának lehetőségét a zika vírus terjedésének megállítására. Jóllehet az NCBC dokumentuma nem említi név szerint Ferenc pápát, az mégis világos válasz volt a pápának az üggyel kapcsolatban kiadott saját közleményére.

A pápai akadémiából a tagok elbocsátása után mindössze annak elnöke, Vincenzo Paglia érsek, és kisszámú csapata maradt. Magát Pagliát az akadémia élére Ferenc pápa mindössze 2016 augusztusában nevezte ki. Paglia ismert "kasperita", aki nyíltan támogatja a pápát az Egyház erkölcsi tanításának liberalizálásában. Ahogy a OnePeterFive híroldal 2016 augusztusában írta:
"Döntésével [ti. hogy Pagliát az Akadémia élére nevezi ki] Ferenc pápa újabb lépést tesz annak érdekében, hogy megerősítse a pápai tanításának progresszív irányultságát az erkölcsi kérdésekben. Paglia erős támogatója a katolikus egyház házassággal és családdal kapcsolatos erkölcsi tanítása 'nyitottá' tételének. Maga Paglia a két családszinódus között egy könyvet adott ki, amelyben az újraházasodott elváltak szentáldozásban részesítését ajánlja. Szintén közismert arról, hogy a homoszexuálisok ügyének kitartó támogatója, példának okáért elismerően szólt a 'Modern család' című amerikai tévésorozatról is. Paglia volt a felelős azért is, hogy a 2015. évi Családok Világtalálkozójára homoszexuális párok is meghívást kaptak."
Paglia, mint új elnök személye rámutat a Pápai Életvédő Akadémia várható jövőjére. Még tisztábbá válik a kép a közeljövőben, amikor Ferenc pápa világossá teszi, mit is szándékozik tenni a szervezettel. Jóllehet az Akadémia 2016. novemberében kelt új szabályzata felfüggesztette az ún. Lejeune Eskü megtételének tagsági kötelezettségét (amely még a hagyományos Hippkratészi Eskünél is szigorúbb elvekhez kötötte az akadémiai tagságot), még egyáltalán nem világos, milyen kapcsolata lesz az új akadémiának a pápa által újonnan létrehozott A Laikusok, a Család, és az Élet Dikasztériumával. Mindenesetre amire ésszerűen már most is számíthatunk - annak fényében, ahogyan Ferenc pápa a kritikusaival bánik -, az az, hogy az Akadémia fent említett hét egykori tagja az újjá szervezett akadémiának nem lesz már tagja.

Nincsenek megjegyzések: